RGS

Rikke Grynderup Steffensen

Specialkonsulent

Rikke er en erfaren konsulent inden for økonomi, styring, organisationsudvikling og kompetenceudvikling. Rikke brænder for gennem kompetenceudvikling at bygge bro mellem økonomi, styring og den faglige opgaveløsning.

Rikke er ansvarlig for udvikling og kvalitetssikring af kurser, temadage og konferencer omhandlende økonomi og styring. Den økonomiske administration og forvaltning er på mange måder rygraden i den kommunale organisation, og selvom korrekt økonomisk administration er altafgørende, kan det ikke stå alene. Solide økonomifaglige kompetencer er væsentlige for en velfungerende kommune, men økonomifunktionen må ikke lukke sig om sig selv. Derfor er viden om og nysgerrighed på, hvordan økonomi og styring påvirker den faglige opgaveløsning relevant i hele den kommunale organisation. Det er omdrejningspunktet i den kompetenceudvikling, Rikke er ansvarlig for.
 

Find mig på LinkedIn