Teknik og Miljø spiller en vigtig rolle i udviklingen af det bæredygtige velfærdssamfund. I Komponent står vi klar til at understøtte jeres arbejde. 

Ren luft, rent drikkevand, adgang til rekreative områder, trafiksikre veje, sunde og sikre boliger, kollektiv trafik og grøn energi. Som medarbejder eller leder i Teknik og Miljø er du i høj grad med lige der, hvor rammerne for det gode og bæredygtige liv skabes. Samtidig skal du navigere mellem mange og forskelligartede opgaver og interessenter på et område, hvor de store dagsordener brydes og fejl har store konsekvenser. 

Hos Komponent har vi øje for den kompleksitet, I som organisation skal navigere i. Vi står klar til at hjælpe jer, hvad enten I har brug for analyser og rådgivning eller kurser og skræddersyet kompetenceudvikling. Hos os får I den viden og de kompetencer, I har brug for, f.eks. inden for myndighedsforvaltning, fagjura, aktivt medborgerskab, forhandlingsteknik, projekt- og procesledelse af grøn omstilling, visionsledelse, faglig ledelse eller teamudvikling. 

Stærke arbejdsfællesskaber og sammenhæng i sagsbehandlingen 

Komponent understøtter jeres arbejde med udviklingen af stærke arbejdsfællesskaber, der bidrager til en borgeroplevet helhed og sammenhæng i sagsbehandling på et fagligt og lovmedholdeligt grundlag. At lykkes i Teknik og Miljø kalder på: 

  • politisk tæft med fokus på, hvordan I bedst støtter op om fagudvalg og byråd 
  • faglig ledelse, hvor der sættes retning, prioriteres i indsatserne og tildeles ressourcer med aktivt medborgerskab som pejlemærke 
  • stærke fagligheder, som kan arbejde tværprofessionelt med blik for samskabte løsninger og den værdi, der skal skabes for lokalsamfund, borgere, virksomheder og ildsjæle.   
Læs mere Læs mindre
 

Ledelse af Teknik og Miljø

Som leder i Teknik og Miljø skal du have styr på din myndighedsledelse. Samtidig skal du mestre den faglige ledelse af ofte højt specialiserede medarbejdere. Komponent har udviklet en række forløb til dig, der vil holdes ajour med de nyeste redskaber og viden om ledelse på et komplekst område. 

Som leder eller chef har du mulighed for at tage Den Offentlige Lederuddannelse, Samarbejdet mellem udvalgsformand og direktør, Økonomi for decentrale ledere eller Ny i ledelse. Vi har også ledelsesforløb for driftsledere eller særlige nøglepersoner med ansvar for f.eks. serviceledelse, entreprenørledelse, ledelse uden formelt personaleansvar eller ledelse af grønne partnerskaber.

Kvinde

De dygtigste eksperter hentet direkte fra praksis 

Komponents undervisere er udvalgt blandt de dygtigste på deres område. De er de skarpeste knive i skuffen og har alle et solidt kendskab til opgaver og vilkår i kommunerne. Vores kurser er altid praksisnære og hands on. På den måde sikrer vi, at du får svar på dine spørgsmål, og at din nye viden kobles til din hverdag allerede i undervisningslokalet.   

Fordi vi er kommunernes eget udviklingscenter, får du på vores kurser og uddannelser adgang til et fortroligt kommunalt rum. Her er der plads til ærlig erfaringsudveksling om de små og store dagsordner, der rører sig inden for Teknik og Miljø netop nu. Husk, at flere af vores kurser også kan hentes hjem og afholdes i din kommune. 

Læs mere Læs mindre
 

En bred kompetencepalet i Teknik og Miljø 

Teknik og Miljø handler ikke kun om fagjura, projektudvikling og drift. Evnen til at skabe gode relationer, forhandle, indgå i dialog og håndtere den dobbelte myndighedsrolle har aldrig været vigtigere, hvis I vil møde borgernes stigende forventninger til inddragelse, dialog og samskabelse.  

Hos Komponent har vi sat fokus på udviklingen med kurser om f.eks. forhandlingsteknik og løsningsfokuseret dialog. Derudover tilrettelægger vi løbende forløb om personlig planlægning og projektstyring i kommunerne. 

Læs mere Læs mindre
 

Viden og inspiration  

Hos Komponent deler vi ud af vores viden og de gode eksempler fra kommunerne. Se vores artikler, guides og cases og blive klogere på kommunal udvikling og best practice i de danske kommuner. 

Få mere inspiration
 

Kontakt

Vil du høre mere om vores kurser, eller har vil du høre mere om muligheden for at hente et forløb hjem til egen organisation? Vi er altid glade for at høre fra dig.

Du kan også ringe på vores hovednummer 8779 6300 eller skrive til hej@komponent.dk.

Så sørger vi for, at din henvendelse lander det rigtige sted, og du hører straks fra os.

landskab
Chefkonsulent
Sigga Birkvad
Hanne Lykke
Chefkonsulent
Hanne Lykke
AH
Koordinator
Aida Hadzimahovic Buzdalek