Kommunerne går forrest i den grønne omstilling med lokal klimahandling. Afsættet er DK2020 – nu Klimaalliancen – og de kommunale klimaplaner, som høster international anerkendelse. Det så vi senest ved COP28 i Dubai, hvor en dansk delegation deltog med budskabet om, at lokal klimahandling tæller, og er en del af løsningen på den globale klimakrise.
Udgivet den 03-04-2024

Af Ulla Schärfe, KL og Rune Herlin Kamstrup, Komponent

Arbejdet med realiseringen af de lokale klimaplaner er i fuld gang. Kommunerne er ambitiøse - ikke blot på deres egne vegne, men også på vegne af virksomheder, civilsamfund og borgere inden for kommunernes geografi. 

Klimapartnerskaber, borgerinvolvering og åbne strategier skal igangsættes for at kommunerne kan skabe et bredt følgeskab til klimaindsatserne. I mange kommuner åbner man således op for nye, innovative måder at arbejde på. Det kalder på både opkvalificering, kapacitetsopbygning og ikke mindst ledelse – strategisk klimaledelse. 

Derfor er 10 kommuner gået sammen i et ledelsesudviklingsforløb over fem temadage, som fokuserer på kompetenceudvikling i strategirealisering. Med andre ord, hvordan vi lykkes med at bevæge os fra papir til resultater i praksis.

Ledergrupper fra Billund, Brøndby, Haderslev, Hillerød, Hørsholm, Lejre, Rudersdal, Slagelse, Sønderborg og Aabenraa Kommune udgør tilsammen kompetenceudviklingsnetværket med udviklingsforløbet: ”Strategisk Klimaledelse – realisering af kommunale klimahandleplaner”, som KL og Komponent står bag. 

Strategirealisering og klimaledelse 

Deltagerne i udviklingsforløbet er både direktører, klimachefer og klimakoordinatorer. Denne ledergruppe får undervejs i udviklingsforløbet værktøjer, teoretisk undervisning, inspirationsoplæg og fælles drøftelser med udgangspunkt i deres klimahandlingsplaner. 

Teoretisk inspiration hentes fra feltet om strategirealisering og der arbejdes med begreber som spredning, skalering, kobling og åbning af strategier, der bl.a. er relevant ift. at styrke et bredt ejerskab og fælles målsætninger på tværs af øvrige strategier i kommunernes forvaltninger. 

Ledelsesmæssigt arbejdes der bl.a. med interessenthåndtering, forandringsledelse, tværgående ledelse, politisk lederskab, involvering, datainformeret ledelse samt kommunens aktive ejerskab af de kommunalt ejede selskaber. 

Ledernes oplevede barrierer

Kommunerne har med politisk godkendelse af klimahandlingsplanerne, en klar fælles vision og ambition om at leve op til Paris-aftalens målsætninger på klimaområdet. Men selvom visionerne og ambitionerne er klare, møder kommunerne udfordringer, når målene skal indfries. 

Som en del af arbejdet med udviklingsforløbet har kommunerne identificeret deres egne ledelsesmæssige barrierer ift. realiseringen af deres klimahandleplaner. De centrerer sig bl.a. om manglende fælles forståelse af klimamålene, usikkert ejerskab til klimahandlingsplanerne, tvivl om ressourcer og økonomi til klimaindsatser samt behov for kompetenceløft og ny organisering, der kan sikre en solid tværgående realisering af klimaplanernes målsætninger. 

Hvad har været læringen indtil videre?

Formålet med udviklingsforløbet er at styrke deltagernes lederskab i arbejdet med klimahandlingsplanerne. Derfor lægger udviklingsforløbet ambitiøst op til, at alle kommuner deltager med en hel ledelsesgruppe på op til 6 personer. 

”Det er rigtig godt at være afsted som chefgruppe og få det her refleksionsrum uden for egen organisation. Vi er blevet mere bevidste om, hvor vigtigt arbejdet med interessentanalyse er - at vi gentager den løbende, sikrer bredde og involvering i planarbejdet”, siger Ditte Lundgaard Jakobsen, direktør for plan, teknik & miljø i Aabenraa Kommune. Sammen med fire afdelingschefer og kommunens klimakoordinator i forløbet, deltager hun aktivt i forløbet. 

Centerchef for Teknik & Miljø i Lejre kommune, Lis Vedel, ser også det positive i gruppedeltagelse i udviklingsforløbet: ”Det er værdifuldt, at vi sammen deltager som gruppe. Vi får delt vigtig viden på tværs af ledelsesniveauerne og opbygger ny fælles læring.” I Lejres deltagergruppe indgår blandt vicekommunaldirektør Peter Olsen, der har direktøransvaret for Teknik og Miljø. 

Artiklen fortsætter under boksen

Vil du høre mere? Så ringer vi til dig

Er du blevet nysgerrig på, hvordan Komponent kan hjælpe dig, eller vil du have mere information? Udfyld formularen, så ringer vores ekspert til dig. 

Nyt hold: Strategisk klimaledelse - realisering af kommunale klimahandleplaner

Deltag op til 6 personer fra samme kommune

Udviklingsforløb for fagdirektør, chefer, ledere og ledende forvaltningsmedarbejdere (projektlederen) på klima- og miljøområdet med primært ansvar for kommunens klimahandleplan.

Forløbet er tilrettelagt som et progressivt forløb over 5 temaer, hvor vi dels sætter fokus på strategirealisering som disciplin efter akademiske standarder, dels faciliterer at I som kommunegruppe kan arbejde struktureret med realiseringen af egen plan og sparre med andre kommuner. Hvert tema behandles på et heldagsmøde med relevante cases og ekspertoplæg fra bl.a. CONCITO, C40, DeltagerDanmark og Kong Frederiks Center for Offentlig Ledelse.

 

Tværgående ejerskab og løbende udskiftning

Flere af de deltagende kommuner har også et lokalt fokus på at styrke ejerskabet på tværs af hele den kommunale organisation. Nogle kommuner har faciliteret rundture i organisationen, hvor de nysgerrigt spørger ind til andre forvaltningers udgangspunkt og møde med klimaplanen. 

Dette giver et fælles afsæt og følgeskab, når der sættes strøm til klimahandleplanernes mange indsatser. Her bruger de deltagende kommuner også udviklingsforløbet som strategisk løftestang, og skifter ud i deltagerkredsen undervejs, så det ikke kun er chefer og ledere med direkte ansvar for klimaplanen, der deltager, men fx også økonomichefer og -direktører fra velfærdsområderne.

”Vores deltagelse i udviklingsforløbet omkring klimaplanerne medvirker til, at flere får en fælles forståelse og referenceramme. Vi har en bred vifte af deltagere med i udviklingsforløbet. Det styrker vores interne kapacitet og modenhed på klimadagsordenen, og gør det lettere at få øje på, hvor der er sammenfald med andre dagsordener.” fortæller klimakoordinator i Billund Kommune, Nina Skriver Dahl.

Deltagerkommunerne fremhæver desuden udbyttet af at være sammen med andre klimakommuner og det netværk, der skabes på tværs: ”Inspirationen kommer dels fra selve udviklingsforløbet, men også fra det styrkede kommunale netværk, vi får”, siger Helle Lyngbye, der er udviklingskonsulent i Brøndby Kommune.

Udviklingsforløbet blev etableret i november sidste år og løber indtil september 2024. Et nyt hold starter til maj, ligeledes med fokus på de kommunale klimahandlingsplaner. Læs mere om udviklingsforløbet her: 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

Rune Herlin Kamstrup
Chefkonsulent
Rune Herlin Kamstrup
Ulla
Specialkonsulent
Ulla Schärfe
Tlf.
3370 3286