Komponent er kommunernes rekrutteringspartner. Vi kender den kommunale virkelighed, vi er eksperter i kommunal ledelse, og vi har et stærkt netværk. Alt det bringer vi i spil, når vi hjælper jer til at rekruttere den næste leder, chef eller direktør.

Med Komponent som rekrutteringspartner får I en fortrolig samarbejdspartner, som faciliterer rekrutteringsprocessen og hjælper jer til at finde kandidater, der har det helt rigtigt miks af kompetencer, kvalifikationer, erfaringer, ledelsesstil og personlige værdier.

Komponent er kommunernes udviklingscenter. Vi er ejet af kommunerne, og vi samarbejder med både kommuner, KL, chefforeninger og faglige organisationer om at understøtte kommunernes opgaveløsning og fortsatte udvikling. 

Derfor kan vi tilbyde en unik indsigt i den kommunale organisations opgaver, vilkår og udfordringer, som du ikke finder hos andre rekrutteringspartnere. Det bringer vi naturligvis i spil, når vi samarbejder med jer om at finde en ny leder, chef eller direktør.

Sådan hjælper vi jer med rekruttering

Når I indgår et samarbejde med os, designer vi en rekrutteringsproces, der matcher jeres behov. Vi trækker naturligvis på erfaringer fra rekrutteringer i andre kommuner, men vi tilpasser processen efter jeres krav og ønsker, så I får hjælp til nøjagtig det, I har brug for.

Vi står til rådighed med sparring for både jer og kandidaten op til og i den første tid efter tiltrædelsen. Hvis I ønsker det, kan vi også hjælpe jer med at designe en onboardingproces, som hjælper jeres nye leder, chef eller direktør godt om bord i jeres organisation.

Vi har bl.a. hjulpet kommuner med at rekruttere

 • Sundhedschef til Bornholms Regionskommune
 • Erhvervs- og detailchef til Odsherred Kommune
 • To chefer på børneområdet til Norddjurs Kommune
 • Chef for psykiatri og handicap til Slagelse kommune
 • Kommunaldirektør til Fredericia Kommune
 • Pædagogiske ledere til Ballerup Kommune
 • HR-chef til Norfors
 

Et gennemsigtigt og velafprøvet rekrutteringsforløb

En rekrutteringsproces kan hurtigt blive uoverskuelig. Men vi har gjort os umage for at sikre, at I får både indsigt i og ejerskab til rekrutteringsprocessen. Det er nemlig et vigtigt første skridt til at sikre en vellykket rekruttering. 

Her kan du læse, hvordan vi typisk griber en rekrutteringsproces af. Processen er delt op i forskellige faser, som vi kan prioritere og fintune, så den samlede rekrutteringsproces lever op til jeres behov. 

I de indledende dialoger taler vi bl.a. med den ansættende chef for at få indblik i, hvorfor stillingen er blevet ledig, og hvilken profil, I søger. Vi stiller spørgsmål for at blive klogere, men også for at hjælpe til, at I får alle mulige overvejelser i spil.

Samtidig sætter vi os ind i jeres unikke profil som kommune og arbejdsplads, og hvis rekrutteringen kalder på det, sætter vi os også ind i f.eks. demografiske udfordringer, økonomi osv., så vi kan sparre med jer om aktuelle udfordringer, opgaver og kompetencer, I skal have blik for i rekrutteringsprocessen.  

Forberedelsen handler dels om, at vi er godt forberedte til workshoppen med ansættelsesudvalget, dels om at skabe et vidensgrundlag, så I kan bruge os som sparringspartnere gennem hele rekrutteringsprocessen.

Job- og personprofilen udarbejdes på baggrund af en workshop med ansættelsesudvalget, hvor vi sammen udarbejder en jobprofil med fokus på opgaver og kompetencer og en personprofil med fokus på personlige og medmenneskelige kvaliteter.

Vi anbefaler workshop-tilgangen, fordi den hjælper til at få alle opmærksomhedspunkter og perspektiver frem i lyset og prioriteret. Det er selvfølgelig gavnligt for os, når vi udarbejder job- og personprofilen. Men det er især gavnligt for medlemmerne af ansættelsesudvalget, som får indblik i hinandens prioriteter og ønsker og dermed er bedre klædt på til at læse ansøgninger og gennemføre samtaler. Dermed er ansættelsesudvalget også klædt på til at bakke op om den kandidat, der ansættes i jobbet. 

På baggrund af workshoppen udarbejder vi et forslag til en job- og personprofil, som godkendes af hele eller dele af ansættelsesudvalget.

Når profilen er godkendt, udarbejder vi et stillingsopslag og annoncerer stillingen i relevante medier og jobportaler. Hvis stillingen kalder på det, kan vi også hjælpe med at annoncere stillingsopslaget i nichemedier eller på andre platforme, hvor relevante kandidater ofte kommer.

Vi har ikke en CV-database med relevante kandidater, fordi vi tror på, at hver eneste stilling kalder på noget unikt. Sideløbende med annonceringen søger vi derfor efter relevante kandidater på en række forskellige platforme og i vores og vores kollegaers netværk.

Vi tager kontakt til relevante kandidater, gør dem opmærksomme på stillingsopslaget, og gennem interview afdækker vi, om der er et match. 

På et møde med ansættelsesudvalget udvælges relevante kandidater, der inviteres til samtale. Vi gennemgår alle ansøgninger og kommer med et bud på relevante kandidater, som selvfølgelig kvalificeres og udvælges af ansættelsesudvalget.

Samtidig forbereder vi os på første samtale ved at gennemgå opmærksomhedspunkter og relevante spørgsmål. Vi udarbejder en spørgeguide til samtalen, så hele ansættelsesudvalget har en rolle.

Med udgangspunkt i spørgeguiden gennemfører vi sammen med ansættelsesudvalget første samtalerunde. Herefter udvælger ansættelsesudvalget de kandidater, der skal videre til anden samtale. Vi indhenter også de nødvendige referencer.

Mellem første og andens samtale tager kandidaterne en intelligens- og personlighedstest. Vi anvender en anerkendt og veldokumenteret personligheds- og adfærdstest fra People Test Systems, som giver indblik i kandidatens personlige egenskaber og adfærd. Det er vigtigt at pointere, at personlighedstesten ikke er et bedømmelsesværktøj, men derimod et kommunikationsredskab, som hjælper kandidaten til at få indblik i, hvordan vedkommendes styrker kan bidrage ind i jeres organisation. 

 Vi giver kandidaten en detaljeret feedback på personlighedstesten som forbereder kandidaten til at præsentere sig selv ved anden samtale.

Mellem første og anden samtale vi anbefaler uformelle kaffemøder mellem kandidater og den ansættende chef, så begge kan mærke, om der er den nødvendige kemi og få afklaret spørgsmål fra kandidaten, som ikke er fremført ved første samtale.

Til anden samtale er det i høj grad kandidaterne, der fører ordet. Gennem en case, som vi udarbejder sammen med jer, præsenterer kandidaterne deres styrker og potentialer i forhold til den relevante stilling. Det giver ansættelsesudvalget et værdifuldt ind i, hvordan opgaver og udfordringer gribes an i praksis. 

I samtalen tager vi også afsæt i den gennemførte test og taler med kandidaterne om deres ledelsesværdier.

Når ansættelsesudvalget på baggrund af anden samtale er blevet enige om en relevant kandidat, kontakter vi kandidaten. I står for selve forhandlingen om løn og ansættelsesvilkår, mens vi sideløbende indhenter relevante referencer hos sidste chef. 

Når jeres nye direktør, chef eller leder er kommet godt ombord i organisationen, følger vi op hos jer. Det gør vi dels for at sikre, at alle er glade og tilfredse med processen, dels for at kunne stå til rådighed, hvis I har behov for at få opfrisket eller vendt perspektiver og pointer fra ansættelsesprocessen for at fintune jeres videre samarbejde.

R

Vi er eksperter i kommunal ledelse

Komponent er eksperter i kommunal ledelse. Vi uddanner ledere på Den Offentlige Lederuddannelse, og vi hjælper kommunerne med leder- og talentudvikling i skræddersyede lærings- og rådgivningsforløb. Derfor ved vi, hvad det kræver at være leder, chef og direktør i en kommune. Den viden bruger vi, når vi udarbejder job- og personprofilen, og når vi er i dialog med potentielle kandidater.

Det betyder, at I får relevante kandidater, som ikke kun kan løse den ledelsesopgave, de rekrutteres til, men som også har et udviklingsperspektiv i jeres organisation. Samtidig kan vi med vores viden hjælpe til at skabe et match mellem kommunens behov og ønsker og de relevante kandidaters forestillinger om og krav til en fremtidig leder-, chef- eller direktørstilling, så I også fremover lykkes med at tiltrække kompetente og relevante kandidater.

… og i den faglige kontekst, I rekrutterer til

Vi har også stort kendskab til de kommunale fag- og velfærdsområder, vi hjælper jer med at rekruttere til. Og hvis der er behov for specialistviden om f.eks. det specialiserede socialområde eller opgaver og udfordringer inden for myndighed og administration, kan vi inddrage vores dygtige kollegaer i dele af eller hele rekrutteringsprocessen. De er dygtige specialister, som hver dag hjælper kommunerne med analyser, kompetenceudvikling og kapacitetsopbygning.

 

Dine samarbejdspartnere

Læs mere Læs mindre
BJVH

Bjarne Voigt Hansen

T: 8779 6345 E: bjvh@komponent.dk

Som tidligere kommunal topchef har Bjarne en unik indsigt i kommunernes opgaver og udfordringer. Han har solid erfaring med rekruttering af chefer, direktører og ledere til organisationer, og derfor kan han hjælpe jer med at facilitere rekrutteringsprocessen og skabe sammenhæng og fællesskab i ansættelsesudvalget, så I sammen finde den rette kandidat. Bjarne fungerer desuden som fortrolig sparringspartner for den ansættende chef. Bjarne er certificeret i testsystemerne fra People Test Systems.

Læs mere Læs mindre
ANST

Anne Steffensen 

T: 8779 6344 E: anst@komponent.dk

Annes speciale er rekruttering, ledelse, styring, effektiv drift og organisering. Anne har 20 års erfaring som chef og direktør fra den kommunale sektor. Anne er en stærk kommunikator, der er god til at få mennesker til at arbejde sammen om at finde frem til løsninger – en styrke i samspillet med ansættelsesudvalget i forbindelse med rekruttering. Anne er certificeret i testsystemerne fra People Test Systems.

JEHO

Jesper Hosbond Jensen

T: 8779 6393 E: jeho@komponent.dk

Jesper deltager ved rekrutteringsopgaver, og arbejder i den sammenhæng også med ledelses- og teamudvikling. Derudover arbejder Jesper med udvikling af faglig og strategiske ledelser, digitalisering og cybersikkerhed, klimaledelse samt bestyrelsesuddannelser. Jesper har mange års erfaring som direktør, kommunaldirektør og chef i kommunerne og i staten, og bruger sin viden og erfaringer med topledelse og sektorindsigt til at udvikle ledelser og samspil.

Med yderst professionel hjælp fra Komponent, har vi i Fredericia Kommune ansat Thomas Jaap som ny kommunaldirektør- Jeg vil gerne give Komponent de bedste anbefalinger for den støtte vi har fået i processen og leverancen af et utroligt stærkt felt af kommunale topledere med direktør- og kommunaldirektørerfaring. Vi har i Fredericia haft en svær tid i forhold til at få ro på organisationen og Komponent har været en stærk støtte fra dag et. 

Jeg har samarbejdet med forskellige konsulenthuse ift. rekruttering af topchefer, men aldrig oplevet den professionalisme som Komponent leverer i alle dele af processen, som ikke bare endte med et enigt fællesskab i ansættelsesudvalg og byråd, men også en stærk fælles vilje og opbakning.

 

Steen Wrist
Borgmester i Fredericia Kommune

 

Fredericia Kommune

Derfor skal du vælge Komponent som rekrutteringspartner

 

 • Vi er eksperter i kommunal ledelse og den faglige kontekst, der rekrutteres ind i

 • Vi kender kandidaternes behov, udfordringer og potentiale fra vores arbejde med lederuddannelse og kommunal organisationsudvikling

 • Vi samarbejder med alle landets kommuner om udvikling og kapacitetsopbygning og ved derfor, hvad der (også) kræves af kommunale ledere, chefer og direktører

 • Vi har et stort netværk blandt kommuner og kommunale aktører, som vi bruger aktivt i vores jagt på relevante kandidater

 • Vi bistår også med den leder- og organisationsudvikling, der ikke kan imødekommes gennem rekruttering

 

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Du kan også ringe på vores hovednummer 8779 6300 eller skrive til hej@komponent.dk. Så sørger vi for, at din henvendelse lander det rigtige sted, og du hører straks fra os.

Se alle medarbejdere
BJVH
Chefkonsulent
Bjarne Voigt Hansen
ANST
Chefkonsulent
Anne Steffensen
JEHO
Chefkonsulent
Jesper Hosbond Jensen