Vil du vide, hvornår din kommune er momspligtig, momsfritaget eller måske lønsumsafgiftspligtig? Så er dette kurset for dig.

På dette kursus får du en grundig indføring i, hvilke pligter kommunen har i forhold til moms, hvilke områder og indtægter, der er momspligtige og i, hvilke formregler og -krav, kommunen skal opfylde, herunder hvornår en kommune er momspligtig, momsfritaget og måske lønsumsafgiftspligtig.

Efter kurset er du dermed klædt på til at afgøre, om en given kommunal aktivitet er omfattet af momsloven (den såkaldte subjektive momspligt), om omsætningen er momspligtig eller momsfri (den objektive momspligt) og i den forbindelse, om momsfriheden udløser lønsumsafgiftspligt. Vi arbejder også videre med momslovens fradragsregler, der leder os over i, hvordan kommunen opnår refusion af omkostninger til elafgift og vandafgift.

Køb af varer og ydelser i udlandet er også omfattet af dette kursus, og du lærer, hvordan disse skal behandles momsmæssigt. Vi berører selvfølgelig også salg til udlandet, så du i hvert fald kender de mest almindelige regler

Efter kurset vil du kunne:

  • afgøre, om kommunen er omfattet af momsloven for en given indtægt/takst
  • vurdere, om en given aktivitet er momsfri eller momspligtig – og om der skal betales lønsumsafgift
  • lave et kantinemomsregnskab
  • vurdere, om salg af fast ejendom er momspligtigt eller ej
  • beregne en ”delvis momsfradragsprocent” for kommunen
  • opgøre tilgodehavende elafgift.

Komponents Momsuddannelse er udviklet med dette afsæt, hvor du med tre adskilte kursusdage kommer hele vejen rundt om de moms- og afgiftsmæssige problemstillinger der findes i kommuner og regioner. Læs mere om Grundlæggende moms og afgifter her, Moms - toldmoms og energiafgifter her, og Moms - momsrefusionsordningen her

Undervisere/ Oplægsholdere

På kurset møder du Lars Gosvig. Lars Gosvig har over 35 års erfaring med moms og afgifter og er en af de få i Danmark, der udelukkende arbejder med kommunale og regionale momsforhold. Lars Gosvig er derudover en erfaren underviser, som formår at gøre komplekse regler om moms og afgifter letforståelige gennem brug af praksiseksempler og humor. Undervisningen på Komponents momskurser er baseret på et miks af oplæg, dialog og samarbejde med dine medkursister.

3.500 kr.
Sted og startdato
Herlev: 12. oktober 2022
Varighed: 1 dag
Se alle dage og tidspunkter
Komponent Herlev, Lyskær 3 ef, 1. sal, 2730 Herlev
12.10.2022 kl. 08:15 - kl. 16:00
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Se hvad prisen inkluderer

Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer og forplejning. Forløbet afholdes som eksternat uden overnatning. Tilmelder du dig Komponents momsuddannelse med alle 3 dage - Grundlæggende moms og afgifter, Moms - momsrefusionsordningen, og Moms - toldmoms og energiafgifter får du uddannelsen for kun 8.600 kr. ekskl. moms Faktura sendes, når tilmeldingsfristen udløber. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.

Er du i målgruppen?

Kurset henvender sig til medarbejdere i kommuner og regioner, der har behov for at få et godt kendskab til moms og afgiftsreglerne.

Program

Morgenkaffe
Velkomst og præsentation
Toldmoms
Subjektiv momspligt (hvornår er en kommune omfattet af momsloven)

Objektiv momspligt - hvilke indtægter er omfattet af momsloven

Lønsumsafgift

Særregler for kommuner
Frokost
Fortsat
Momsfradrag (indgående moms)

Godtgørelse af energiafgift

Særlige fokusområder
Tak for i dag

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Du kan også ringe på vores hovednummer 8779 6300 eller skrive til hej@komponent.dk. Så sørger vi for, at din henvendelse lander det rigtige sted, og du hører straks fra os.

RGS
Konsulent
Rikke Grynderup Steffensen
LJB
Koordinator
Lena Judith Buckflash