Er du i kontakt med økonomi i din dagligdag, eller er du blot nysgerrig på, hvordan økonomien i en kommune hænger sammen? Så er Kommunaløkonomi for ikke-økonomer et kursus for dig!

Økonomien fylder mere og mere i kommunerne, også for medarbejdere, der ikke nødvendigvis har en økonomifaglig baggrund. Dette er udgangspunktet for kurset, som introducerer dig for de mest basale begreber og værktøjer inden for kommunaløkonomi. På kurset er der bl.a. fokus på følgende emner:

  • Rammerne for den kommunale økonomi: Eksterne aktører, økonomiaftalen og budgetsamarbejdet
  • Udgiftsprioritering og budgetlægning i kommunen
  • Fra budget til regnskab: Den løbende styring af ressourceanvendelsen
  • Økonomistyring på institutionsniveau

På kurset er det centralt, at undervisningen tager udgangspunkt i de enkelte deltageres viden og forskellige praksis. Dette oplevede Kenneth Steen Strøm, ungdomsskoleleder i Ishøj Kommune, som deltog på forårsholdet 2015. Han udtaler følgende om kurset:

"Kurset har givet mig en forståelse for, hvordan ungdomsskolen, som jeg er leder af, indgår i den samlede drift på kultur- og fritidsområdet. Nu forstår jeg meget bedre meningen med de løbende økonomiske afrapporteringer og månedlige regnskaber til forvaltningen. Det er meget mere end kontrol, faktisk er det med til at sikre, at vi sammen kan nå servicemålene for området. Har vi styr på økonomien, kan vi meget nemmere målrette vores aktiviteter efter de unges ønsker."

Udbytte

Efter deltagelse på kurset Kommunaløkonomi for ikke-økonomer er du i stand til:

  • At se sammenhængen mellem samfundets, kommunens og institutionernes økonomi
  • Læse og forstå et budget og et regnskab
  • Forstå egen rolle bedre i det økonomiske årshjul

Undervisere/ Oplægsholdere

Per Mørk, konsulent

Varighed: 2 dage
Se hvad prisen inkluderer

Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer og forplejning - Vælger du at tilmelde dig holdet som afholdes på Severin er forløbet inkl. overnatning. Faktura sendes, når tilmeldingsfristen udløber. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.

Er du i målgruppen?

Målgruppen for kurset er dig der ikke er uddannet inden for økonomi, men som har berøringsflade med økonomi i din dagligdag

Vil du høre mere? Så ringer vi til dig

Er du blevet nysgerrig på, hvordan Komponent kan hjælpe dig, eller vil du have mere information? Udfyld formularen, så ringer vores ekspert til dig. 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

LJB
Koordinator
Lena Judith Buckflash
RGS
Specialkonsulent
Rikke Grynderup Steffensen