Dette to-dags kursus er skræddersyet til dig, der arbejder med økonomi og gerne vil have helt styr på Budget- og regnskabssystem for kommuner.

Indhold:

Håndtering af den autoriserede kontoplan er afgørende for at sikre en effektiv økonomistyring. Deltagerne på kurset opnår en solid forståelse af de grundlæggende principper inden for kommunal økonomi samt betydningen af den autoriserede kontoplan. Vi dykker på kurset ned i, hvordan indenrigsministeriets budget- og regnskabssystem er koblet til jeres kontoplan.

Der lægges på kurset vægt på at forstå og anvende nøgletal, benchmarking og effektmål på en meningsfuld måde. Du får som deltager et grundigt kendskab til moms, så du kan navigere sikkert gennem denne vigtige del af økonomien. Vi går i detaljen med procedure- og formkrav til regnskab og sætter fokus på regnskabsanalyse, hvor du som deltager får praktisk erfaring med at analysere din kommunes konkrete økonomi.

 

Udbytte:

  • Forståelse for hvordan udnyttelse af momsreglerne kan give økonomisk råderum
  • Forståelse for hvordan positivlisten kan bruges i økonomistyringen
  • Forståelse for- samt kunne anvende budget og regnskabssystemet i den daglige økonomistyring
  • Forståelse for sammenhængen mellem egen kontoplan og den autoriserede kontoplan
  • Redskaber til at kunne lave budgetanalyse på eget fagområde i din kommune
  • Viden om hvordan nøgletal og målstyring kan anvendes i budgetlægningen
  • Forståelse for regnskabsprocessen i egen kommune og kendskab til de forskellige typer af regnskabsmateriale
  • Evne til ud fra en regnskabsanalyse at kunne vurdere egen kommunes økonomistyring
     

Underviser:

Per Mørk er til daglig underviser på UCL. Per underviser på Administrationsbacheloruddannelsen og Finansuddannelserne, hvor hans hovedfag er Offentlig økonomistyring. Per har mange års erfaring fra danske kommuner, blandt andet som økonomichef. Per bruger sin indgående viden om de kommunale økonomiske rammer i en inddragende og praksisnær undervisningsform.

På kurset møder du også Lars Gosvig. Lars Gosvig har over 35 års erfaring med moms og afgifter og er en af de få i Danmark, der udelukkende arbejder med kommunale og regionale momsforhold. Lars Gosvig er derudover en erfaren underviser, som formår at gøre komplekse regler om moms og afgifter letforståelige gennem brug af praksiseksempler og humor.

6.850 kr.
Sted og startdato
Fredericia: 27. maj 2024
Varighed: 2 dage
Se tid og sted for det valgte forløb
Trinity Hotel og Konferencecenter, Gl. Færgevej 30, Snoghøj, 7000 Fredericia

27. maj kl. 9.00 - 28. maj 2024 kl. 16.00
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Se hvad prisen inkluderer

Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer samt overnatning i enkeltværelse. Faktura sendes, når tilmeldingsfristen udløber. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.

Er du i målgruppen?

For dig, der har en grundlæggende forståelse for økonomistyring i kommunen, men gerne vil have helt styr på det kommunale budget og regnskabssystem. Du har erfaring med kommunal økonomi, men ønsker specifik viden om rammerne for bl.a. budget og regnskab.  Måske har du tidligere været på vores kursus Grundlæggende kommunal økonomistyring og har nu brug for at få mere dybdegående viden om kontoplanen, nøgletal mv.

Program

Morgenforplejning
Velkommen
Indflyvning til rammerne for den kommunale økonomi
Kontoplanen
Frokost
Kontoplanen fortsat:
Øvelse: egen kontoplan og den autoriserede kontoplan
Budgetanalyse, Budgetprocessen, budgettildelingsmodeller, effektmåling
Hvordan laver man en budgetanalyse?
• Hvad har ændret sig?
• Kunne vi gøre tingene anderledes?
• Innovativt blik på analysen
Tak for i dag
Middag
Nøgletal, benchmarking, effektmål
•Hvad betyder det når vi rapporterer nøgletal ind?
•Mulige faldgruber
Moms v. Lars Gosvig
Frookost
Regnskab og regnskabsanalyse
•Formalia, regnskabsmateriale, oversigter til udarbejdelse
•Øvelse: Regnskabsanalyse af din kommune
Tak for i dag

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

RGS
Specialkonsulent
Rikke Grynderup Steffensen
LJB
Koordinator
Lena Judith Buckflash