Vil du vide mere om det kommunale budget- og regnskabssystem (den gule bibel), så du bliver bedre til at sætte ind der, hvor økonomistyringen kan blive endnu mere effektiv? Så er dette kurset for dig!

Med Budget- og regnskabssystem for kommuner får du på to dage viden om de regler, der gælder for kommunernes økonomi. For at sikre optimal læring, tager undervisningen udgangspunkt i din praksis og hands on øvelser, og du får konkrete værktøjer til dit arbejde.

På de to undervisningsdage får du helt styr på:

  • Rammerne for den kommunale økonomi og kommunernes finansiering
  • Kontoplanen, herunder begreber som funktioner, dranst, gruppering og arter
  • Moms, herunder købsmoms, positivlisten og momsrefusion
  • Bogføring: principper, attestation og anvisning, indregning af materielle og immaterielle aktiver
  • Bevillingsregler
  • Procedure- og formkrav til budget
  • Procedure- og formkrav til regnskab: Tidsfrister, oversigter mm.

Kom og mød dine kolleger, og få mulighed for at vende de spørgsmål og problematikker du sidder med i hverdagen.

Undervisere/ Oplægsholdere

Konsulent Per Mørk.
Per har arbejdet med budget og regnskab på flere forskellige niveauer, og har blandt andet en fortid som økonomichef.

6.850 kr.
Sted og startdato
Fredericia: 27. maj 2024
Varighed: 2 dage
Se tid og sted for det valgte forløb
Trinity Hotel og Konferencecenter, Gl. Færgevej 30, Snoghøj, 7000 Fredericia

27. maj kl. 9.00 - 28. maj 2024 kl. 16.00
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Se hvad prisen inkluderer

Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer samt overnatning i enkeltværelse. Faktura sendes, når tilmeldingsfristen udløber. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.

Er du i målgruppen?

Økonomi- og regnskabsmedarbejdere i kommunerne, som arbejder med bogføring, budgetlægning, budgetopfølgning og regnskabsaflæggelse, både centralt placerede og decentralt placerede økonomimedarbejdere. Endvidere henvender kurset sig til ledere med budgetansvar og som har ansvar for at gennemføre økonomisk ledelsestilsyn.

Vil du høre mere? Så ringer vi til dig

Er du blevet nysgerrig på, hvordan Komponent kan hjælpe dig, eller vil du have mere information? Udfyld formularen, så ringer vores ekspert til dig. 

Program

Morgenforplejning og kaffe/ te
Velkommen dagens program
DEL 1 - INTRODUKTION TIL KOMMUNAL ØKONOMI
Kort om rammerne for den kommunale økonomi og kommunernes finansiering
- Rammer, vilkår, regler, økonomiaftaler, budgetsamarbejdet, budgetlov, styringsprincipper, herunder "Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen", revision m.v. af 1. marts 2017
Kaffepause
DEL 2 - KONTOPLANEN
Kontoplanen
- Kontoplanens opbygning.
- Vi ser på reglerne for kontoplanen og kommer ind på begreber som funktioner, dranst, gruppering og arter

- Den autoriserede kontoplan.
- Første kobling til vores egen praksis:
- Forstå egen kontoplan
- Gruppeopgaver i kontoplan
Frokost
Moms v/Lars Gosvig, Senior Manager, PwC
- Købsmoms og registreret moms
- Positivlisten
- Momsrefusion
Kaffepause
DEL 3 - BOGFØRING
Hvad er god bogføringsskik?
- Gennemgang af bogføringsprincipper
- Attestation og anvisning
Indregning af materielle og immaterielle aktiver
- Generelle regler for registrering af aktiver
- Anlægskartotek
Morgenforplejning og kaffe/ te
DEL 4 - BEVILLINGSREGLER
Opfølgning på foregående dags emner
DEL 5 - BUDGET
Procedure- og formkrav til budget
Kaffepause
Budgetprocedure
Frokost
DEL 6 - REGNSKAB
Procedure og formkrav til regnskabsaflæggelsen
- Tidsfrister
- Oversigter
- Likviditetsoversigter efter kassekreditreglen
Kaffepause
Procedure og formkrav til regnskabsaflæggelsen fortsat
Afrunding, evaluering og tak for denne gang!
Der tages forbehold for justeringer

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

(1500x950_webfokus_NAIB)
Konsulent
Nanna Ibsen
LJB
Koordinator
Lena Judith Buckflash