Kender du dine faglige styrker som medarbejder i en kommunal økonomifunktion? Udforsk, kortlæg og få visualiseret de kompetencer, som du bruger i dit arbejde med Komponents afklaringsredskab.

Økonomifunktionens arbejdsopgaver er under forandring – med Komponents afklaringsredskab kan du få afklaret, om dine kompetencer er fulgt med.  

Med Komponents afklaringsredskab får du et hurtigt overblik over dine faglige styrker og eventuelle svagheder. Du svarer på en række spørgsmål om dine egne kompetencer inden for fire temaer, som er væsentlige i økonomifunktioner:

  • Det politiske og styringsmæssige aspekt
  • Det økonomiske aspekt
  • Det kommunalorganisatoriske aspekt
  • Det teknologiske aspekt

Din personlige kompetenceprofil kan bruges som en retningsgiver for din fremtidige faglige udvikling og ikke mindst som grobund for dialog med din leder og kolleger om, hvor I skal fokusere som team eller afdeling.

Kommunernes økonomifunktioner gennemgår konstante forandringer, og den teknologiske udvikling medfører betydelige ændringer i de arbejdsopgaver, der udføres i økonomifunktionerne. 

Det betyder, at nogle arbejdsopgaver forsvinder, mens nye spændende opgaver opstår. Fælles er det dog, at der fortsat er brug for dygtige medarbejdere, der kender budget- og regnskabsprocesserne til fingerspidserne og medarbejdere, der har styr på de love og regler, som kommunerne er underlagt. 

Brug afklaringsredskabet som afsæt for strategisk kompetenceudvikling i økonomifunktionen. 

Kom i gang med afklaringredskabet

Udforsk, kortlæg og få visualiseret de kompetencer, som du bruger i dit arbejde i den kommunale økonomifunktion

 

 

Afklaringsværktøj

Kortlæg hele økonomiteamets kompetencer med lokal afdækning

Afklaringsredskabet kan også anvendes, hvis du vil kortlægge medarbejdernes samlede kompetencer forud for f.eks. en reorganisering eller et udviklingsforløb. Vi kan tilpasse redskabet specifikt til jeres kommune, og på baggrund af resultaterne kan I udvikle målrettede planer for at styrke jeres kompetencer og specialistroller. 

Hvis du vil høre mere om mulighederne, eller hvis du har spørgsmål til afklaringsredskabet, er du velkommen til at kontakte Rikke Grynderup Steffensen. 

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Du kan også ringe på vores hovednummer 8779 6300 eller skrive til hej@komponent.dk. Så sørger vi for, at din henvendelse lander det rigtige sted, og du hører straks fra os.

Se alle medarbejdere
RGS
Specialkonsulent
Rikke Grynderup Steffensen