Når selvstyrende teams, frisættelse af folkeskolerne m.v. kommer på dagsordenen på fagområderne, kræver det nye varer på hylderne de steder, hvor styring er i fokus. Komponent har oprettet et nyt kursus, hvor erfarne økonomi-, analyse- og udviklingskonsulenter kan arbejde med de roller, der er afgørende for, at kommunerne lykkes i en mere kompleks styringsdagsorden.
Udgivet den 23-05-2023

Det er ikke længere ”nok” at mestre det økonomifaglige, når man som økonomi-, analyse-, special- eller chefkonsulent skal oversætte budgetter til faglige muligheder, eller når den øverste strategi skal omsættes til konkret økonomistyring. Der er ligeledes brug for konsulenter, som har en forståelse for at arbejde med forandringsprocesser i en organisation, hvor borgeren er i centrum. Samtidig skal de kunne agere i en politisk organisation, hvor der er mange ønsker, samtidig med at økonomien ikke giver plads til det hele.

- De Kommunale konsulenter har godt styr på det økonomiske maskinrum, men der er også brug for nogle, som både har forståelse for økonomien og som kan facilitere nye processer og skabe forandringer, forklarer chefkonsulent i Komponent, Nanna Fugl Vestereng, som er en af underviserne på Forandringsskabende Økonomistyring.

- Det er nogle nye kompetencer, man har brug for at få opbygget i disse funktioner, så man kan gå ind i de mere komplekse dagsordener, der er i effektiviserings- og frisættelsesdagsordnerne.

Nye dagsordener kræver ny viden

- Hvis man går ti år tilbage, var økonomifunktionen mere simpel, og det var mere tydeligt, hvad opgaven gik ud på. I dag er der mere en forventning til, at økonomifunktionen kan være facilitator og katalysator for en hel masse forskellige processer, fordi økonomien betyder så meget ude i de faglige processer, siger Nanna Fugl Vestereng.

- Med uddannelsen Forandringsskabende Økonomistyring vil vi derfor gerne sætte fokus på analytikerrollen, rådgiverroller og facilitatorrollen. Det er ikke et traditionelt kursus, hvor man fx lærer, hvordan man controller. Det handler mere om hvilken rolle, man skal indtage i de forskellige processer, uddyber Nanna Fugl Vestereng.

- Man får også en organisationsforståelse, og man får en forståelse for, hvornår man skal gå ind i hvilke roller, og hvad det betyder. Vi taler for eksempel om den magt, der er relateret til økonomi og talforståelse. Men også om det ansvar, der følger med den magt, og hvordan man behandler den magt på en måde, der gør organisationen stærkere.

- En anden vigtig rolle, vi italesætter, er facilitatorrollen. Traditionelt set har økonomikonsulenten fx lavet effektiviseringsarbejde, hvor vedkommende har analyseret tallene for at se, om man kunne gøre det billigere i forhold til en anden kommune. Men derfra og til at have fokus på, hvilke konkrete forandringer der skal til for, at det kan give en effekt, kræver, at man kan indtage facilitatorrollen. Man skal kunne tale med de fagprofessionelle for at få spottet, hvad man egentlig skal arbejde med, for at man i praksis også kan få frigjort nogle ressourcer, fortæller Nanna Fugl Vestereng.

Fælles opstartswebinar

Ifølge Nanna Fugl Vestereng er Forandringsskabende Økonomistyring en meget praksisorienteret uddannelse, hvor kursisterne får nogle konkrete redskaber, som de kan bruge i deres hverdag. Allerede fra opstartswebinaret forudsættes det, at man deltager sammen med sin leder. Dette er med til at understøtte en stærk forankring til praksis i deltagerens egen kommune, fordi man sammen med sin leder skal udvælge en konkret opgave, der skal løses som en del af kursusforløbet.

- Tiden er så knap – også ude i kommunerne – så deltagerne skal helst arbejde med nogle cases, de kan bruge én til en, når de kommer hjem, siger Nanna Fugl Vestereng og uddyber:

- Hver deltager kommer til at arbejde med en opgave, der er helt relevant for egen kommune. Det kan fx være, at man alligevel skal lave en budgetanalyse, en ny styringsmodel eller et årshjul for nogle processer. Opgaven fungerer så som en rød tråd gennem kurset, og det skal sikre, at deltageren får koblet den nye viden til relevant praksis. Deltageren bliver altså tvunget til at tænke rundt om sin opgave og i de forskellige delelementer, og finde frem til, hvad der skal til for at gøre den helstøbt.

Underviserne

Nanna Fugl Vestereng, som underviser på Forandringsskabende Økonomistyring, arbejder med økonomistyring, effektivisering og organisering bredt for hele kommunen og på de enkelte områder. Som tidligere mangeårig økonomichef har hun dels praktisk erfaring fra kommunerne dels stor viden om samspillet mellem økonomi og fagfaglighed.

Peter Bogh, som er centerchef i Komponent, underviser ligeledes på Forandringsskabende Økonomistyring. Peter Bogh arbejder også bredt med økonomistyring, effektivisering og organisering i kommunen. Peter har særlig viden på områderne for børn og unge, folkeskole, dagtilbud og specialområdet samt på ældre- og sundhedsområdet og har en særlig interesse i, hvordan økonomistyring tilrettelægges, så den understøtter det gode faglige arbejde og de politiske ambitioner.

Læs mere Læs mindre

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

PEB
Centerchef
Peter Bogh