Ønsker du at få input til alt, hvad der rører sig, af nye problemstillinger på det mellemkommunale område? På denne temadag får du indblik i og overblik over den nyeste praksis ved Ankestyrelsen, som måske endda ikke er offentliggjort endnu, samt den nyeste lovgivning, der har betydning for det mellemkommunale område.

Spørgsmål om mellemkommunal refusion og handleforpligtelsen er ofte svære at håndtere, fordi de berører spørgsmål på tværs af traditionelle sektoropdelinger i kommunerne. En effektiv tilrettelæggelse af arbejdsgange og effektiv kontrol, hermed kræver generel tværgående indsigt hos de relevante fagpersoner og specialiseret viden hos en håndfuld kompetencepersoner – typisk i centrale økonomifunktioner – som kan fungere som tovholdere på området. 

Udbytte

Kurset har til hensigt at klæde disse personer på i forhold til mere periferiske regler og forhold, som ikke typisk er i fokus i mellemkommunale sammenhænge. Disse forhold er både datatekniske og juridiske af natur. Kurset er således et potpourri af ikke-sammenhængende problemtyper, som kan udspringe af helt ny lovgivning, samt det forhold at Ankestyrelsen på visse områder er lang tid om at offentliggøre nye principmeddelelser. 

Noget af det, som eksempelvis kan gennemgås er: 

  • En række ”ældreboliger” i den kommunale forsyning er ikke omfattet af reglerne i almenboliglovens §58a og er dermed ikke refusionsbærende. Hvordan tilrettelægger man kontroller og arbejdsgange, som opfanger disse problemer? 
  • Hvad er hjemlen for et givet krav? Hvordan påvirker det spørgsmål om forældelsesfrister? Er der overordnede afgørelsesorganer udover domstolene, som kan påkende de pågældende krav? 
  • Hvilke regler findes der for indgåelse af aftaler? Hvad skal man være opmærksom på ved udfærdigelse af aftaler? Hvilke faldgruber er der ved brug af fortrykte blanketter? 
  • Hvad skal man være opmærksom på med hensyn til de nye regler om forsorgshjem og Barnets lov? 
  • Hvad er der i kikkerten med hensyn til Førtidspension og seniorpension? 

Undervisere/ Oplægsholdere

Kurset er udviklet i samarbejde med økonom Ninna Jakobsen og advokat Esben Høier Schmidt, advokat, som har det faglige ansvar for kurset. 

Ninna arbejder til daglig som økonomikonsulent i Brønderslev Kommune, hvor hun sidder med en bred vifte af opgaver, som har berøring med kommunernes mellemkommunale problemstillinger. 

Esben er til daglig ansat ved Dataproces, hvor han arbejder med kommunale big dataanalyser, undervisning og proceskonsulentvirksomhed – primært indenfor mellemkommunal refusion og kommunal udligning. I vil således møde en underviser med stor undervisningserfaring samt en høj faglig kompetence inden for området. Yderligere information findes på www.dataproces.dk 

3.750 kr.
Sted og startdato
Odense: 6. juni 2024
Varighed: 1 dag
Se tid og sted for det valgte forløb
Mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense
Mellemkommunal refusion – udvidet
6. juni 2024 kl. 9:00- 16:00
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Se hvad prisen inkluderer

Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning samt materialer. Faktura sendes efter tilmeldingsfristens udløb Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.

Program

Morgenmad
Velkomst og præsentation af undervisere og programmet
Introduktion til aktuelle emner på mellemkommunal refusion
Tilbudsportalen og Plejehjemsoversigten
Refusionsbærende ældreboliger
Refusionskrav og tilbagesøgning
Handle- og betalingsforpligtelsen ved efterværn
Frokost
Mellemkommunal refusion og kommunal udligning
Fritvalgsreglerne
Refusions- og handleaftaler samt brug af blanketter
Førtidspension: Usikkerheden ved samspillet mellem 6-årsreglen og institutionsreglen
Afslutning og opsamling på dagen
Tak for i dag

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

LJB
Koordinator
Lena Judith Buckflash