Sidder du med vanskelige mellemkommunale sagstyper? På denne temadag får du indblik i og overblik over de vanskelige regler og forhold, som er gældende i forskellige udvalgte sags- og problemtyper.

Spørgsmål om mellemkommunal refusion og handleforpligtelsen er ofte svære at håndtere, fordi de berører spørgsmål på tværs af traditionelle sektoropdelinger i kommunerne. En effektiv tilrettelæggelse af arbejdsgange og effektiv kontrol hermed kræver generel tværgående indsigt hos de relevante fagpersoner og specialiseret viden hos en håndfuld kompetencepersoner – typisk i centrale økonomifunktioner – som kan fungere som tovholdere på området.

Udbytte

Kurset har til hensigt at klæde disse personer på i forhold til mere periferiske regler og forhold, som ikke typisk er i fokus i mellemkommunale sammenhænge. Disse forhold er både datatekniske og juridiske af natur. Kurset er således et potpourri af ikke-sammenhængende problemtyper, som opstår med en vis hyppighed i relation til mellemkommunale sager.

Noget af det, som eksempelvis kan gennemgås er:

Et botilbud skal som udgangspunkt være registreret på en af de to portaler for at give ret til mellemkommunal refusion. Hvad skal indberettes? Hvem skal indberette? Hvad kan man gøre i forhold til tilbud, over hvilke man ikke selv har indberetningskompetence? Hvordan kan man tilrettelægge en kontrol?

En række ”ældreboliger” i den kommunale forsyning er ikke omfattet af reglerne i almenboliglovens §58a og er dermed ikke refusionsbærende. Hvordan tilrettelægger man kontroller og arbejdsgange, som opfanger disse problemer?

Hvad er hjemlen for et givet krav? Hvordan påvirker det spørgsmål om forældelsesfrister? Er der overordnede afgørelsesorganer udover domstolene, som kan påkende de pågældende krav?

Hvilke regler findes der for indgåelse af aftaler? Hvad skal man være opmærksom på ved udfærdigelse af aftaler? Hvilke faldgruber er der ved brug af fortrykte blanketter?

Hvad er status på området efter udligningsreformen?

Næsten alle principafgørelser på området er ophævet, og lovændringen i 2017, der medførte forpligtelse til betaling af neutraliseringsbeløbet, giver anledning til usikkerhed. Hvordan skal man tilrettelægge overgangen af handleforpligtelsen ved det fyldte 18. år? Hvordan hjemtages refusion i igangværende sager?

 • Tilbudsportalen og Plejehjemsoversigten
 • Refusionsbærende ældreboliger
 • Refusionskrav og tilbagesøgningskrav
 • Refusions- og handleaftaler samt brug af blanketter
 • Mellemkommunal refusion og kommunal udligning
 • Handle- og betalingsforpligtelsen ved efterværn
 • Fritvalgsreglerne
  En række praksisændringer fra Ankestyrelsen har gjort det mellemkommunale billede meget mudret på dette område. Kurset vil redegøre for en best practice i forhold til visitationsprocedurer m.m., som vil sikre, at man bedst muligt kan styre udenom de mest usikre gråzoner.
 • Førtidspension og seniorpension
  Usikkerheden ved samspillet mellem 6-årsreglen og institutionsreglen – særlige forhold ved overgangen til Ydelsesrefusion, Ankestyrelsens nye praksis og lovændringer på området.

Undervisere/ Oplægsholdere

Kurset er udviklet i samarbejde med Esben Høier Schmidt, cand.jur, som har det faglige ansvar for kurset.

Esben er til daglig ansat ved Dataproces, hvor han arbejder med kommunale big data-analyser, undervisning og proceskonsulentvirksomhed – primært indenfor mellemkommunal refusion og kommunal udligning. I vil således møde en underviser med stor undervisningserfaring samt en høj faglig kompetence inden for området. Yderligere information findes på www.dataproces.dk

3.750 kr.
Sted og startdato
Herlev: 17. maj 2023
Varighed: 1 dag
Se alle dage og tidspunkter
Komponent Herlev, Lyskær 3 ef, 1. sal, 2730 Herlev
17.05.2023 kl. 08:30 - kl. 16:00
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Se hvad prisen inkluderer

Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning samt materialer. Faktura sendes efter tilmeldingsfristens udløb Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.

Program

Registrering og morgenmad
Velkomst og præsentation af undervisere og programmet
Introduktion til aktuelle emner på mellemkommunal refusion
Tilbudsportalen og Plejehjemsoversigten
Refusionsbærende ældreboliger
Refusionskrav og tilbagesøgning
Handle- og betalingsforpligtelsen ved efterværn
Frokost
Mellemkommunal refusion og kommunal udligning
Fritvalgsreglerne
Refusions- og handleaftaler samt brug af blanketter
Førtidspension: Usikkerheden ved samspillet mellem 6-årsreglen og institutionsreglen
Afslutning og opsamling på dagen
Tak for i dag

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

(1500x950_webfokus_NAIB)
Konsulent
Nanna Ibsen
LJB
Koordinator
Lena Judith Buckflash