Vil du have overblik over og indsigt i det komplekse kommunale tilskuds- og udligningssystem? Så tag med på kurset, hvor du også får indsigt og overblik over kriterier, datagrundlag og systemiske dynamikker samt viden til at procesoptimere inden for området.

Det kommunale tilskuds- og udligningssystem danner rammen for kommunernes samlede udgiftsbehov, der via en fordelingsnøgle opgør hver kommunes samlede udgiftspres set i forhold til det landsgennemsnitlige niveau og heraf behovet for kompensation i form af udligning. Afsættet herfor er henholdsvis en demografisk og socioøkonomiske opgørelse, hvis formål er at afspejle de aldersbetingede, sociale og strukturelle forskelle, der forekommer mellem landets kommuner. Suppleret med henholdsvis en fordeling af bloktilskud og udligning af hver kommunes beskatningsgrundlag forekommer hver kommunes samlede finansiering af udgiftspresset.

Dette kursus vil give dig et overblik over og indsigt i tilskuds- og udligningssystemet anno 2021 og frem, herunder opgørelsen og udredningen af kommunernes demografiske og socioøkonomiske udgiftsbehov. Derudover vil du få kendskab til systemets indtægts- og udgiftsside, samt hvordan du i din kommune kan procesoptimere inden for området.

Kurset vil bl.a. have fokus på:

  • Hvorfor udligning? Formål og praksis
  • Udligningssystemet 2022-2023 – og den fremtidige udvikling
  • Udligningsreformens indhold og virkning
  • Fra nettoudligning til udligning af skat og udgiftsbehov
  • Datakilderne i systemet – hvor trækkes de fra og hvordan anvendes de som et kvalificeret beslutningsgrundlag
  • Klarhed over de udligningsmæssige konsekvenser af en given politisk beslutning
  • Videns- og kompetencedeling
  • Overblik over forskellige tilskudspuljer

Kurset er tilrettelagt som en blanding af oplæg fra erfarne kursusledere, samt videns- og erfaringsudveksling mellem kursusledere og kursusdeltagere.

Undervisere/ Oplægsholdere

Kasper er til daglig teamleder for udligning ved Dataproces, hvor han arbejder med kommunal udligning gennem udligningsanalyser. I vil således møde en underviser med stor undervisningserfaring samt en høj faglig kompetence inden for området. Yderligere information findes på www.dataproces.dk

Varighed: 1 dag
Se hvad prisen inkluderer

Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer og forplejning. Faktura sendes, når tilmeldingsfristen udløber. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.

Er du i målgruppen?

Kurset er målrettet økonomimedarbejdere, der sidder med kommunernes tilskuds- og udligningssystemet - men er for alle, der ønsker større indsigt og forståelse.

Vil du høre mere? Så ringer vi til dig

Er du blevet nysgerrig på, hvordan Komponent kan hjælpe dig, eller vil du have mere information? Udfyld formularen, så ringer vores ekspert til dig. 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

LJB
Koordinator
Lena Judith Buckflash