Har du til opgave at sikre korrekt administration af mellemkommunal refusion på børne- og ungeområdet? Og vil du have helt styr på reglerne for, hvem der skal betale, og hvem der skal handle?

Så deltag på Komponents forløb om mellemkommunal refusion på børne- og ungeområdet, hvor du får både overblik og dybdegående viden om reglerne på området. På kurset ser vi endvidere nærmere på de ændringer af retssikkerhedsloven, der følger af Barnets Lov. Dermed bliver du i stand til at genkende, kvalificere og finde retligt relevante løsninger på områdets almindeligt forekommende problemstillinger. Kurset tager afsæt i reglerne på det specialiserede børne- og ungeområde.

Hvorfor et kursus om mellemkommunal refusion?

Det kan koste kommunen mange penge ikke at have styr på, hvem der skal handle, og hvem der skal betale. Derfor er mellemkommunal refusion også et både økonomisk og budgetmæssigt vigtigt område. Men det er også et komplekst område, hvor loven ikke altid er entydig, og derfor kan der opstå tvister mellem kommunerne. Med kurset Mellemkommunal refusion på børne- og ungeområdet får du en grundig viden om reglerne og bliver præsenteret for væsentlige og nye principafgørelser fra Ankestyrelsen samt afgørelser fra domstolene. Med kurset bliver du derfor i stand til at sikre din kommunes administration af mellemkommunal refusion på børne- og ungeområdet.

Måske sidder du med spørgsmål som:

  • Hvem skal handle, hvis der er en tvist?
  • Hvad sker der, hvis man handler uden kompetence?
  • Hvornår kan noget sidestilles med et botilbud efter serviceloven?
  • Hvornår kan man anses for at have medvirket til flytningen til en anden kommune?
  • Hvordan fastsættes rette opholdskommune?
  • Hvilke retsmæssige forpligtelser har opholdskommunen?

Kan du nikke genkendende til nogle af spørgsmålene? Så er kurset noget for dig!

Dit udbytte efter kurset

  • Du får viden om reglerne på området og den praktiske anvendelse heraf
  • Du får indblik i gældende praksis – både fra Ankestyrelsen og domstolene
  • Du får redskaber til at identificere de sager, hvor der kan være tvivl om rette handle- eller betalingskommune
  • Du bliver i stand til at håndtere spørgsmålet om, hvilken kommune der træffer afgørelse om en indsats – og om andre er forpligtet til at betale.

Arbejder du med mellemkommunal refusion på voksen-/handicapområdet så har vi også et kursus i det, se mere under links og filer.

Underviser/oplægsholder

På kurset møder du Jakob Lawaetz, som er juridisk specialkonsulent i Aarhus Kommune. Jakob Lawaetz har mange års erfaring med sager på det mellemkommunale område – både i klagesystemet og i den daglige administration i kommunerne. Jakob Lawaetz er en erfaren underviser, som har øje for at koble de komplekse regler om mellemkommunale forhold til praksis gennem konkrete cases og eksempler. Tidligere deltagere fremhæver bl.a., at Jakob Lawaetz er en dygtig formidler, der fyldt med humor formår at gøre teorien let forståelig i forhold til praksis.

6.800 kr.
Sted og startdato
Vejle: 26. november 2024
Varighed: 2 dage
Se tid og sted for det valgte forløb
Vejle Center Hotel, Willy Sørensens Plads 3, 7100 Vejle
26. november kl. 9.00 - 27. november 2024 kl. 16.00
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Se hvad prisen inkluderer

Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer, forplejning samt overnatning i enkeltværelse. Faktura sendes, når tilmeldingsfristen udløber. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.

Er du i målgruppen?

Sagsbehandlere, rådgivere, økonomisk-administrative medarbejdere og andre i kommunerne, der arbejder inden for børne- og ungeområdet – og i denne sammenhæng skal være opmærksomme på mellemkommunale forhold.

Vil du høre mere? Så ringer vi til dig

Er du blevet nysgerrig på, hvordan Komponent kan hjælpe dig, eller vil du have mere information? Udfyld formularen, så ringer vores ekspert til dig. 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

RGS
Specialkonsulent
Rikke Grynderup Steffensen
LJB
Koordinator
Lena Judith Buckflash