Har du ansvaret for at sikre kommunens retmæssige administration af mellemkommunal refusion på førtidspensionsområdet? Kom med og få helt styr på de komplekse regler!

Baggrund

Førtidspension er et af de mest komplekse mellemkommunale områder, både hvad angår lovgivning og fagsystemer. Området er tilmed under forandring, og de seneste år er der kommet principafgørelser fra Ankestyrelsen og ny lovgivning, som øger kompleksiteten og skaber uoverskuelighed på området. Trods førtidspensions- og seniorpensionsområdets overgang til Udbetaling Danmark er det fortsat kommunernes ansvar at sikre områdets retmæssige administration.

Udbytte

På dette kursus får du et brush-up på reglerne på området og de praktiske forhold vedrørende oplysninger og indtastninger i de mange fagsystemer, der danner grundlag for områdets administration. Du får også forslag til alternative datakilder og forretningsgange, der tilsammen kan levere et brugbart ledelsesværktøj for de økonomiansvarlige på området.

Der er kommet ny lovgivning på området pr 1.1.2024. Overgangsreglerne er dog i høj grad uklare, og det må forventes, at der skal sendes en del krav og køres en del sager i Ankestyrelsen, før der kommer klarhed over retstilstanden.

Lovændringen ændrer desuden retstilstanden med tilbagevirkende kraft for en del pensionister, men altså kun nogle. Samtidig er en retssag på vej, som måske vil ændre retstilstanden med tilbagevirkende kraft for de øvrige pensionisters sager. I den forbindelse er det overordentlig vigtigt at afbryde forældelsen i sagerne korrekt.

Ved siden af alt dette er det uvist, i hvor høj grad og fra hvornår KP vil have relevante ændringer på plads. Kurset vil forberede kursisterne på at kunne administrere overgangsreglerne.

Undervisningen foregår som oplæg fra underviserne med inddragelse af cases og praktiske eksempler/øvelsesopgaver på databehandling.

Undervisere/oplægsholdere

Kurset er udviklet i samarbejde med Esben Høier Schmidt, cand.jur. og Ninna Jakobsen, cand.oecon, som har det faglige ansvar for hele forløbet.

Esben Høier Schmidt er til daglig ansat ved Dataproces, hvor han arbejder med kommunale big data-analyser, undervisning og proceskonsulentvirksomhed – primært indenfor mellemkommunal refusion og kommunal udligning. Nina Jakobsen arbejder til dagligt som BI og økonomi konsulent i Brønderslev kommune og har tidligere været ansat ved Dataproces. 
I vil således møde to underviser med stor undervisningserfaring samt en høj faglig kompetence inden for området. Yderligere information findes på www.dataproces.dk

Varighed: 2 dage
Se hvad prisen inkluderer

Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer, forplejning samt overnatning i enkeltværelse. Faktura sendes, når tilmeldingsfristen udløber. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.

Er du i målgruppen?

Kurset henvender sig til kommunale medarbejdere, der beskæftiger sig med førtidspension via voksen-, ældre-, handicap- og/eller psykiatriområdet og som ønsker at få overblik og kompetencer i forhold til de nye regler. Desuden er kurset relevant for medarbejdere, der beskæftiger sig med økonomien på førtidspensionsområdet.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

LJB
Koordinator
Lena Judith Buckflash