Har du ansvaret for at sikre kommunens retmæssige administration af mellemkommunal refusion på førtidspensionsområdet? Kom med og få helt styr på de komplekse regler!

Baggrund

Førtidspension er et af de mest komplekse mellemkommunale områder, både hvad angår lovgivning og fagsystemer. Området er tilmed under forandring, og de seneste år er der kommet principafgørelser fra Ankestyrelsen og ny lovgivning, som øger kompleksiteten og skaber uoverskuelighed på området. Trods førtidspensions- og seniorpensionsområdets overgang til Udbetaling Danmark er det fortsat kommunernes ansvar at sikre områdets retmæssige administration.

Udbytte

På dette kursus får du et brush-up på reglerne på området og de praktiske forhold vedrørende oplysninger og indtastninger i de mange fagsystemer, der danner grundlag for områdets administration. Du får også forslag til alternative datakilder og forretningsgange, der tilsammen kan levere et brugbart ledelsesværktøj for de økonomiansvarlige på området.

Den nye lovgivning på området, som forventes vedtaget med ikrafttræden 1.1.2024 forventes at indføre nye principper for det indbyrdes forhold mellem 6-årsreglen og institutionsreglen. Bl.a. forventes det, at udskydelsesreglen for 6-årsreglen forsvinder. Dertil forventes det, at regelændringen indføres med 3 års tilbagevirkende kraft, hvilket medfører, at der potentielt er mange penge på spil ved korrekt håndtering af overgangsreglerne. I forhold til disse påløber der allerede nu – og især umiddelbart efter 1.1.2024 – forældelse. Kurset vil forberede kursisterne på at kunne administrere overgangsreglerne.

Undervisningen foregår som oplæg fra underviserne med inddragelse af cases og praktiske eksempler/øvelsesopgaver på databehandling.

Undervisere/oplægsholdere

Kurset er udviklet i samarbejde med Esben Høier Schmidt, cand.jur. og Ninna Jakobsen, cand.oecon, som har det faglige ansvar for hele forløbet.

Begge undervisere er til daglig ansat ved Dataproces, hvor de arbejder med kommunale big data-analyser, undervisning og proceskonsulentvirksomhed – primært indenfor mellemkommunal refusion og kommunal udligning. I vil således møde to undervisere med stor undervisningserfaring samt en høj faglig kompetence inden for området. Yderligere information findes på www.dataproces.dk

6.800 kr.
Sted og startdato
Fredericia: 15. maj 2024
Varighed: 2 dage
Se tid og sted for det valgte forløb
Trinity Hotel og Konferencecenter, Gl. færgevej 30, Snoghøj, 7000 Fredericia
den 15. maj kl. 9.30 - 16. maj 2024 kl. 14.00
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Se hvad prisen inkluderer

Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer, forplejning samt overnatning i enkeltværelse. Faktura sendes, når tilmeldingsfristen udløber. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.

Er du i målgruppen?

Kurset henvender sig til kommunale medarbejdere, der beskæftiger sig med førtidspension via voksen-, ældre-, handicap- og/eller psykiatriområdet og som ønsker at få overblik og kompetencer i forhold til de nye regler. Desuden er kurset relevant for medarbejdere, der beskæftiger sig med økonomien på førtidspensionsområdet.

Vil du høre mere? Så ringer vi til dig

Er du blevet nysgerrig på, hvordan Komponent kan hjælpe dig, eller vil du have mere information? Udfyld formularen, så ringer vores ekspert til dig. 

Program

Kaffe/te med brød
Velkomst og præsentation af undervisere og programmet
Handlekommunereglerne i forhold til tilkendelse og udbetaling
Oplæg til procedurer, huskeregler og databehandling
Stedlig inkompetence
Frokost
Refusionsbetingelserne for institutionsreglen, anbringelse
Refusionsbetingelserne for institutionsreglen, fritvalgsreglerne
Refusionsbetingelserne for institutionsreglen, efterværn
Oplæg til procedurer, huskeregler og databehandling
Afslutning og opsamling på dagen
Indkvartering og pause
Middag
Netværk og socialt samvær
Morgenmad
6-årsreglen, historik
6-årsreglens utvivlsomme anvendelsesområde
Samspillet mellem 6-årsreglen og institutionsreglen
Oplæg til procedurer og databehandling
Frokost
Forståelse af systemer og informationskilder
Udsøgning af data
Sammenfletning af data i kontroløjemed
Tak for denne gang - kom godt hjem
Ændring i rækkefølge og temaer kan forekomme.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

(1500x950_webfokus_NAIB)
Konsulent
Nanna Ibsen
LJB
Koordinator
Lena Judith Buckflash