Har du til opgave at sikre korrekt administration af mellemkommunal refusion på voksen-/handicapområdet? Og vil du have helt styr på reglerne for, hvem der skal betale, og hvem der skal handle?

Har du til opgave at sikre korrekt administration af mellemkommunal refusion på voksen-/handicapområdet? Og vil du have helt styr på reglerne for, hvem der skal betale, og hvem der skal handle?

Så deltag på Komponents forløb om mellemkommunal refusion på voksen-/handicapområdet, hvor du får både overblik og dybdegående viden om reglerne på området. Dermed bliver du i stand til at genkende, kvalificere og finde retligt relevante løsninger på områdets almindeligt forekommende problemstillinger.

Hvorfor et kursus om mellemkommunal refusion?

Det kan koste kommunen mange penge ikke at have styr på, hvem der skal handle, og hvem der skal betale. Derfor er mellemkommunal refusion også et både økonomisk og budgetmæssigt vigtigt område. Men det er også et komplekst område, hvor loven ikke altid er entydig, og derfor kan der opstå tvister mellem kommunerne. Med kurset Mellemkommunal refusion på voksen-/handicapområdet får du en grundig viden om reglerne og bliver præsenteret for væsentlige og nye principafgørelser fra Ankestyrelsen samt afgørelser fra domstolene. Med kurset bliver du derfor i stand til at sikre din kommunes administration af mellemkommunal refusion på voksen-/handicapområdet.

Måske sidder du med spørgsmål som:

  • Hvem skal handle, hvis der er en tvist?
  • Hvad sker der, hvis man handler uden kompetence?
  • Hvornår kan noget sidestilles med et botilbud efter serviceloven?
  • Hvornår kan man anses for at have medvirket til flytningen til en anden kommune?
  • Hvordan fastsættes rette opholdskommune?
  • Hvilke retsmæssige forpligtelser har opholdskommunen?

Kan du nikke genkendende til nogle af spørgsmålene? Så er kurset noget for dig!

Dit udbytte efter kurset

  • Du får viden om reglerne på området og den praktiske anvendelse heraf
  • Du får indblik i gældende praksis – både fra Ankestyrelsen og domstolene
  • Du får redskaber til at identificere de sager, hvor der kan være tvivl om rette handle- eller betalingskommune
  • Du bliver i stand til at håndtere spørgsmålet om, hvilken kommune der træffer afgørelse om en indsats – og om andre er forpligtet til at betale.

Arbejder du med mellemkommunal refusion på børne- og ungeområdet, så har vi også et kursus i det - se mere under filer og links

Undervisere/ Oplægsholdere

På kurset møder du Jakob Lawaetz, som er juridisk specialkonsulent i Aarhus Kommune. Jakob Lawaetz har mange års erfaring med sager på det mellemkommunale område – både i klagesystemet og i den daglige administration i kommunerne. Jakob Lawaetz er en erfaren underviser, som har øje for at koble de komplekse regler om mellemkommunale forhold til praksis gennem konkrete cases og eksempler. Tidligere deltagere fremhæver bl.a., at Jakob Lawaetz er en dygtig formidler, der fyldt med humor formår at gøre teorien let forståelig i forhold til praksis.

6.800 kr.
Sted og startdato
Vejle: 1. oktober 2024
Varighed: 2 dage
Se tid og sted for det valgte forløb
Vejle Center Hotel, Willy Sørensens Plads 3, 7100 Vejle
1. oktober kl. 9.00 -2.oktober 2024 kl. 16.00
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Se hvad prisen inkluderer

Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, elektronisk materialer, forplejning samt overnatning i enkeltværelse. Faktura sendes, når tilmeldingsfristen udløber.

Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. 

Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.

Er du i målgruppen?

Sagsbehandlere, rådgivere, økonomisk-administrative medarbejdere og andre i kommunerne, der arbejder inden for voksen-/handicapområdet – og i denne sammenhæng skal være opmærksomme på mellemkommunale forhold.

Vil du høre mere? Så ringer vi til dig

Er du blevet nysgerrig på, hvordan Komponent kan hjælpe dig, eller vil du have mere information? Udfyld formularen, så ringer vores ekspert til dig. 

Program

Ankomst, brød og kaffe
Velkomst og præsentation
Afgrænsning, definitioner og begreber
Historik og baggrund
Retskilderne
Opholdskommune
Rette modtager af hjælpen
Rette handlekommune
- Opholdskommune for personer over 18 år
- Opholdskommune for personer i udlandet
- Sammenhæng mellem visitation og betaling
Frokost
Opholdskommune fortsat
Rette handlekommune
- BPA-området
- Efterværn
Opholds- og handlekommunens pligter - herunder samarbejdet
Kaffe og kage
Opholdskommune fortsat
Delegationsaftaler
Midlertidig opholdskommune
Tvister
Mellemkommunal refusion
Historik og baggrund
Refusion
- Boformskrav
- Medvirken
- Offentlig myndighed
Pause
Middag
Morgenmad
Opsamling på i går
Mellemkommunal refusion fortsat
- Frit valg (flytteret)
- Passivitet
- Aftale
- Midlertidige ophold
- Medfølgende børn (voksne i botilbud)
- Særregler (fx BPA-området og § 100)
- Førtidspension
- Efterværn
Pause
Fortsat ...
Refusionskravet
- Ophør
- Forældelse
Tilbagesøgning
Mellemkommunal refusion efter andre regler (fx STU)
Kommunekoder
Evaluering og afslutning
De sidste spørgsmål og svar
Evaluering og afslutning
Frokost
Tak for denne gang - kom godt hjem

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

RGS
Specialkonsulent
Rikke Grynderup Steffensen
LJB
Koordinator
Lena Judith Buckflash