Oplever I også stigende udgifter på det specialiserede voksenområde, og har I svært ved at holde budgettet? I er ikke alene! Selvom der ikke er en hurtig løsning, er der stadig masser, vi kan gøre. På denne temadag får du nyeste viden og erfaringer på området samt konkrete redskaber, der kan understøtte jeres økonomiske styring af området.

Den 2. maj 2024 sætter Komponent, i samarbejde med KL, spot på handlemuligheder, der imødekommer noget af udgiftspresset på det specialiserede voksenområde, når vi afholder temadagen Økonomisk styring af det specialiserede voksenområde i Middelfart. 

Regnskabstallene for første halvår af 2023 indikerer allerede, at den kraftige udgiftsvækst på det specialiserede voksenområde fortsætter og når vi mødes d. 2.maj, foreligger regnskaberne for 2023. Regnskaberne bliver afsættet for temadagen, når vi klæder jer på med nyeste viden og erfaringer fra området, der kan understøtte jeres arbejde med budget 2025. 

På temadagen får du nyeste viden på området og du bliver præsenteret for, hvordan din kommune kan arbejde strategisk med at koble den faglige og økonomiske styring. På dagen, ser vi også nærmere på, hvordan I kan arbejde med at udvikle ledelsesinformation, der gør jer klogere på den økonomiske udvikling, og som understøtter opnåelse af jeres faglige mål. 

Er temadagen noget for mig?

Målgruppen for temadagen er økonomikonsulenter, udviklingskonsulenter og konsulenter, der arbejder med data og BI. Temadagen er også for socialchefer, økonomichefer og -ledere samt visitationschefer og -ledere. Kort sagt er temadagen noget for dig, hvis du interesserer dig for udgiftsudviklingen på det specialiserede voksenområde og hvis du ønsker at blive klogere på, hvordan vi kan arbejde med den økonomiske og faglige styring af området.

Vi anbefaler, at I deltager flere fra samme kommune for at skabe fælles sprog og en fremadrettet fælles retning for styringen af området i jeres kommune. 

Varighed: 1 dag
Er du i målgruppen?

Målgruppen for temadagen er økonomikonsulenter, udviklingskonsulenter og konsulenter, der arbejder med data og BI. Temadagen er også for socialchefer, økonomichefer og -ledere samt visitationschefer og -ledere. 

 

9.00     Ankomst, registrering og morgenmad

9.20     Velkomst og rammesætning
// Maibritt Kuszon, chefkonsulent, Komponent 

9.30     Økonomisk styring af det specialiserede voksenområde i en tid med stigende udgifter
Udfordringerne med stigende udgifter på det specialiserede voksenområde kan ikke løses i et snuptag, men der er noget, kommunerne selv kan arbejde med. Projektchef i VIVE Camilla Dalsgaard præsenterer os for udfordringerne, men også potentialerne med afsæt i VIVE’s forskning. Hun præsenterer bl.a. en ny analyse af, hvordan botilbudslederne bedst muligt understøttes i deres økonomiske styring. 

// Camilla Dalsgaard, projektchef, VIVE

10.15     Status fra KL: Hvad er din interesseorganisation optaget af?
Som kommunernes interesseorganisation varetager KL en vigtig rolle, bl.a. som en stærk stemme i politiske beslutningsprocesser og i understøttelse af videndeling og erfaringsudveksling. I oplægget præsenterer KL dig for deres aktuelle arbejde på det specialiserede voksenområde og de minder dig om, hvorfor budgetvejledningen er din ’go to’, når du skal opdateres på aktuelle dagsordner på området.

// Katrine Nørtoft Magelund, chefkonsulent, Center for Beskæftigelse og Socialpolitik, KL og Malte Nyfos Mathiasen, specialkonsulent, KL's Økonomiske Sekretariat

10.40     Introduktion til sessioner
// Maibritt Kuszon, chefkonsulent, Komponent

10.45     Kaffepause og find din session

11.05     Vælg mellem tre sessioner. Se beskrivelserne til højre på siden

Session 1: Styringsoverblik med KL’s interaktive værktøj: Skab overblik over egen kommunes styringspraksis

Session 2: Forstå den virkelighed, der ligger bag høje udgifter på socialområdet? Data kan gøre dig klogere på din kommune

Session 3: Inspiration fra KL´s center for Analyse og Makro: Nyeste analyser på det specialiserede socialområde

11.50     Frokost

12.50     Præsentation af Social- og Boligstyrelsens dataunivers: Data der gør os klogere på det specialiserede voksenområde
I oplægget præsenterer Steen Bielefeldt Pedersen Social- og Boligstyrelsens nye dataunivers og viser, hvordan databanken og rapportbanken kan understøtte kommunernes strategiske arbejde på det specialiserede voksenområde. I oplægget fortæller Steen Bielefeldt Pedersen os desuden om, hvad styrelsen har på tegnebrættet i forhold til data og analyser, og hvordan det fremadrettet kan understøtte kommunernes arbejde på området.

// Steen Bielefeldt Pedersen, kontorchef Social- og Boligstyrelsens kontor for tværgående analyse, Monitorering og evaluering

13.35     Erfaringer og anbefalinger fra året der gik med Graversen & Gantzel 
Komponents to dataspecialister har hjulpet mange kommuner med udvikling af økonomisk og faglig ledelsesinformation og de har understøttet arbejdet med at få retvisende data. I oplægget giver de deres erfaringer videre og præsenterer os for de væsentligste fund og opmærksomhedspunkter fra deres arbejde med udvikling af ledelsesinformation på det specialiserede voksenområde.

// Heidi Gantzel, specialkonsulent og Marie Graversen, specialkonsulent. Komponent 

14.05     Pause

14.25     Analyser og benchmarking af det specialiserede voksenområde med FLIS 
Kommunerne kan bruge FLIS til at lave analyser af aktiviteter og udgifter på det specialiserede voksenområde og til at benchmarke sig med landets øvrige kommuner. Frederikshavn vil vise eksempler på hvordan disse muligheder kan bringes i spil i datarapporter, der kan bruges i den løbende styring. Herudover vil KL og KOMBIT supplere med eksempler på mulighederne i data, og hvordan man får adgang til FLIS-data og kan integrere det i sin samlede  ledelsesinformation. Endelig vil oplægget komme omkring, hvordan FLIS kan være et vigtigt redskab til at løfte datakvaliteten på området. 

// Jeppe Nørgaard Christensen, udviklingskonsulent i Frederikshavn Kommune, Peter Riis, chefkonsulent i KL og Ulrik Heefelt, chefkonsulent i KOMBIT

15.05     Ingen økonomisk styring uden faglig styring 
Gode og retvisende data er vigtige for styringen af det specialiserede voksenområde, men de kan ikke stå alene. I oplægget kommer vi omkring hvilke udgiftsdrivende faktorer, der er og vi ser nærmere på, hvordan man kan arbejde både økonomisk og fagligt, når man har botilbudssager, der koster over 2 millioner kroner årligt.

// Maibritt Kuszon, chefkonsulent, Komponent

15.35     Afrunding og tak for i dag 
// Maibritt Kuszon, chefkonsulent, Komponent

15.45   Tak for i dag – skal vi sige på gensyn?

Læs mere Læs mindre

Session 1: Styringsoverblik med KL’s interaktive værktøj
På sessionen bliver du præsenteret for resultaterne af KL’s undersøgelse, som afdækker tendenser og potentialer i kommunernes styring på det specialiserede socialområde. Resultaterne afdækker 70 kommuners styringspraksis og angiver anbefalinger og potentialer for styringen. Du bliver også præsenteret for det interaktive overbliksværktøj, som undersøgelsen er bygget op omkring, og som I kan bruge til at skabe overblik over muligheder og potentialer i egen kommune.

// Malte Nyfos Mathiasen, specialkonsulent, KL's Økonomiske Sekretariat

Session 2: Forstå den virkelighed, der ligger bag høje udgifter på socialområdet? Data kan gøre dig klogere på din kommune.  
Der er mange medvirkende årsager til hvorfor udgifterne på socialområdet er stigende –ligeledes er der ofte mange hypoteser for hvorfor udgiftsniveauet er som det er. Data kan hjælpe med at navigere imellem hypoteser og skabe en ny fælles forståelse, der kan danne grundlag for bedre beslutninger. I Nordjylland har en række kommuner, i regi af Sekretariat for Nordjysk Socialaftale, undersøgt hvad der ligger bag det relativt høje udgiftsniveau i regionen. 

På denne session fortæller Heidi Gantzel og Marie Graversen fra Komponent, hvordan et fælles blik på data, som omdrejning i processen, var med til at skabe ny viden, som kan bruges til at udvikle kommunernes egen praksis på området.

// Heidi Gantzel og Marie Graversen, specialkonsulenter, Komponent 

Session 3: Inspiration fra KL´s center for Analyse og Makro: Nyeste analyser på det specialiserede socialområde
På sessionen bliver du med afsæt i seneste analyser fra KL’s Center for Analyse og Makro præsenteret for centrale budskaber med relevans for det specialiserede voksenområde. Det er bl.a. analyser med fokus på udviklingen i botilbuds målgrupper og udgifter samt en analyse af skolegang og uddannelse blandt unge med ADHD og autismespektrumsforstyrrelse, som rummer væsentlige opmærksomhedspunkter for det specialiserede voksenområde.

// Signe Frees Nissen, specialkonsulent, KL’s Center for analyse og Makro

Læs mere Læs mindre
 

Praktiske informationer

Hvor

Comwell Middelfart
Karensmindevej 3
5500 Middelfart

Hvornår

2. maj 2024 kl. 09:00-16:00

2.500 kr. ekskl. moms

Du kan stadig tilmelde dig konferencen.

Tilmeldingen er bindende.

 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

RGS
Specialkonsulent
Rikke Grynderup Steffensen
MAKU
Chefkonsulent
Maibritt Kuszon
Anne Skjelborg
Konference- og eventansvarlig
Anne Skjelborg
DBJ
Koordinator
Dorthe Bidstrup Jensen