Bliv klædt på til at indberette aktivitetsdata på voksenhandicapområdet. Bliv klogere på validering af jeres data og gør det i samarbejde med kollegaer fra andre kommuner.

Har du også til opgave at indberette og godkende data til Danmarks Statistik? Datavalidering kan være en kompleks opgave, der kræver kendskab og indsigt i de mange og til tider komplicerede indberetningskrav, dokumentation og arbejdsgange. Hvis vi må bruge en halv fysisk dag samt en halv online dag sammen med dig, så kan du i samarbejde med kollegaer fra andre kommuner få redskaber til at validere årets dataindberetninger på voksenhandicapområdet.

Udbytte

Som ansvarlig for den årlige indberetning af data sidder du måske ofte alene med opgaven og kan være usikker på, hvad grundlaget for godkendelsen af data faktisk er. Data kan være registreret i forskellige systemer, og indberetningskravene komplicerede. På dette kursus arbejder du med udgangspunkt i dine egne data og styrker dermed din indsigt i grundlaget for godkendelsen, så der sikres indberetning af valide og genkendelige data.

Kurset giver dig: 

 • Konkrete værktøj og indsigt til validering af årets dataindberetning på voksenhandicapområdet  
 • Kendskab og indsigt i indberetningskrav, dokumentation og arbejdsgange ift. indberetning til Danmarks Statistik    
 • Input til løbende datavalidering i og på tværs af egne datakilder  
 • Styrket beslutningsgrundlag i egen kommune

 

Indhold

Gennem oplæg, drøftelser og arbejde med egne data kommer du til at løfte dit kompetenceniveau, når det gælder validering og godkendelse af jeres indberettede data. Du har din egen computer med på kurset, og vi arbejder hands-on med dit datagrundlag, så du får værktøjerne ind under huden. 

På kurset tager vi udgangspunkt i spørgsmål som: 

 • Hvilke data har vi fremsendt til DST? 
   
 • Hvilket billede tegnes der når jeg selv trækker og opgør aktiviteten? 
   
 • Hvilket grundlag godkender jeg indberetningerne på?  
   
 • Hvor og fra hvilke systemer indberettes data fra? 
   
 • Hvilke læringspunkter tager jeg med hjem i min organisation og bruger i den løbende validering? 

 
Inden første kursusdag, som foregår fysisk i enten Aarhus eller Herlev udfylder og sender du et styringscockpit med jeres aktivitetsdata for udvalgte paragraffer opdelt på handler- og betalerkommune til underviserne. En skabelon til dette fremsendes på forhånd.  

Mellem dag 1 og onlinedagen arbejder du hjemme med årsagsforklaringer på eventuelle afvigelser mellem de forskellige datakilder.    

"Regeringen og KL er enige om, at der skal sikres brugbare, relevante og sammenlignelige data på det specialiserede socialområde”

Økonomiaftalen 2023 

Arbejdet med datavalidering og indberetning kræver flere forskellige kompetencer, tilgange og værktøjer, og du kan læse meget mere på KL’s hjemmeside Datakvalitet.kl.dk og Otte trin til at komme i gang med datavalidering. 
 

Undervisere

Nogle gange har man bare brug for undervisere på en læringsdag, som både kan gøre det fagligt, kommunalrelevant og forståeligt.  

Derfor vil du på kurset møde undervisere, der har kendskab til indberetningskrav og nye tiltag samt ikke mindst dyb viden om den praktiske tilgang til valideringsopgaven.  

Underviserne er nemlig specialkonsulenter i Komponent, Heidi Bødker Gantzel, og Marie Engstrøm Graversen, der begge har stor erfaring med validering af data på voksenhandicapområdet. 

På kursets første dag vil du også møde Vibeke Nordrum fra Danmarks Statistisk, som vil præsentere de nyeste valideringsværktøjer. 

Er du i målgruppen?

Administrative medarbejdere i kommunerne, som har til opgave at validere og godkende den årlige indberetning af aktivitetsdata til Danmarks Statistik ift. Handicap og udsatte voksne. 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

LJB
Koordinator
Lena Judith Buckflash