Hvordan er den offentlige sektor og det politiske system opbygget, og hvilke lovmæssige bestemmelser og forvaltningsretlige principper gælder.
 • Lær hvordan den offentlige sektor og det politiske system er opbygget.
 • Øg din viden om udviklingen i det demokratiske Danmark.
 • Forstå hvilke opgaver kommuner, regioner og staten varetager.
 • Lær om bestemmelserne i offentlighedsloven, forvaltningsloven, persondataloven og om de uskrevne forvaltningsretlige principper.
 • Lær at finde relevante retskilder.
 • Lær om ressource- og økonomistyring i kommuner og regioner.
 • Lær at analysere en konkret sag og vurdere, hvordan den kan løses inden for de gældende politiske, juridiske og økonomiske rammer.
 • Lær at foretage korrekt sagsbehandling.

Indhold

Administration (50 %)

 • Historisk baggrund
 • Det politiske system
 • Politiske institutioner
 • Borger/brugerinddragelse
 • Kommuners/regioners opbygning og opgaver
 • Styrelseslov

Økonomi (15 %)

 • Kommuners/regioners økonomi
 • Økonomiaftaler
 • Økonomistyring

Forvaltning (35 %)

 • Sagsbehandlingens jura (Forvaltningsloven, Persondataloven, Offentlighedsloven, Retssikkerhedsloven, Ombudsmandsloven)
 • Uskrevne regler/principper
 • Økonomiske rammer for sagsbehandling
 • Sagsbehandling

Læringsmål og udbytte

De studerende skal

 • have sammenhængende indsigt i lovgrundlaget og lovhierarkiet for kommuners og regioners styrelse, herunder hvorledes den offentlige sektor og det politiske system er opbygget og udviklet i det demokratiske Danmark
 • have en grundlæggende viden om de økonomiske forhold i Danmark og forstå kommunernes og regionernes rolle i samfundsøkonomien
 • kunne reflektere over de værdier og politiske strømninger, der er med til at påvirke kommuners og regioners prioritering, som igen påvirker velfærdssamfundets udvikling
 • forstå, hvilke opgaver kommuner, regioner og staten varetager og samspillet imellem dem.

De studerende skal

 • kunne søge, afgrænse og finde relevante retskilder og anvende dem på konkrete problemstillinger og i sagsbehandlingen
 • kunne analysere en konkret sag og vurdere, hvordan den kan løses inden for de gældende politiske, juridiske og økonomiske rammer og praksis
 • kunne formidle praksisnære problemstillinger og løsnings-muligheder til samarbejdsparter og borgere.

De studerende skal

 • kunne placere egen rolle og arbejdsfunktion inden for de aktuelle politiske, økonomiske og organisatoriske rammer således, at det styrker den studerendes overblik over egne handlinger og ansvar
 • kunne foretage korrekt sagsbehandling og udvikle egen praksis ud fra en professionel tilgang
 • kunne deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde om løsning af konkrete opgaver og funktioner eller i større udviklingsarbejder.

Tilrettelæggelse

Undervisningen tilrettelægges så der tages hensyn til at deltagerne har behov for kortere undervisningsdage. Det betyder naturligvis, at der er flere undervisningsgange end på et ordinært forløb.

Særlige forhold

Modulet er på akademiniveau og kan indgå som en del af Kommunomuddannelsen.

Eksamensform

Skriftlig individuel 48-timers eksamen.

Er du i fleksjob, er der mulighed for at få 72 timer til eksamen.

14.000 kr.
Sted og startdato
Online: Januar 2024
Varighed: På grund af de kortere undervisningsdage varer forløbet længere end de normale 10 dage
ECTS: 10
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Se hvad prisen inkluderer
Prisen er ekskl. moms, og dækker undervisning, undervisningsmaterialer og eksamen.
Er du i målgruppen?

 

Medarbejdere med nedenstående funktioner, som har brug for korte undervisningsdage.
Medarbejdere med administrative funktioner i kommuner og regioner, på institutioner eller i fælleskommunale virksomheder
Medarbejdere i selvejende institutioner og private firmaer, der samarbejder med kommuner og regioner.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

HK
Studievejleder i Midtjylland - Kommunomuddannelserne
Helle Kristensen
JEJ
Studievejleder i Sydjylland og på Fyn - Kommunomuddannelserne
June Elgin Jensen
ABS
Specialkonsulent | På barsel
Anna Solvej Bach Sørensen
1500x920_CGA
Studievejleder i Hovedstadsområdet og på Bornholm - Kommunomuddannelserne
Claudia Grassi Ahlburg
MRL
Konsulent
Mette Ranum Laustsen