Da Tårnby Kommune i efteråret satte mentalisering på dagsordenen i kommunens dagtilbud, valgte de at afprøve videoformatet som et fleksibelt alternativ til det klassiske kursusforløb. Det er gået så godt, at videoer også i fremtiden bliver et værktøj i kompetenceudviklingen af de travle pædagoger.
Udgivet den 21-12-2021

Som et led i arbejdet med tidlig indsats på dagtilbudsområdet har Tårnby Kommune i efteråret sat fokus på at styrke forældrearbejdet med udgangspunkt i mentalisering. For at imødekomme behovet for fleksibel kompetenceudvikling, der kan tilpasses hverdagen i en daginstitution, har kommunen valgt at eksperimentere med videoformatet i kompetenceudviklingen af pædagoger og medhjælpere. I første omgang har seks daginstitutioner og en række fagpersoner med tilknytning til området været med i projektet. 

– Vi havde et ønske om, at alle medarbejdere i vores daginstitutioner skulle have mulighed for at deltage på kurset i mentalisering, fordi det jo virkelig batter noget, når alle har hørt og set det samme. Samtidig var vi opmærksomme på, at det kan være svært for institutionerne at afse tid til at sende folk af sted på kursus. Så inspireret af coronatiden, hvor vi alle sammen blev mere digitale, startede vi et pilotprojekt op, hvor undervisningen foregik på video, siger Katrine Hellsten, der er pædagogisk konsulent på dagtilbudsområdet i Tårnby Kommune. Hun fortsætter: 

– Lederne i pilotprojektet var alle glade for ideen, fordi det gav dem mulighed for selv at strukturere, hvornår der var tid til kompetenceudvikling. De kunne dele undervisningen op, som det passede dem bedst, og i det hele taget arrangere lokalt, hvordan og hvornår det gav bedst mening at gennemføre kurset.  

Vigtigt med god opfølgning, når mentalisering skal ud at leve 

I første omgang fik kommunen lavet fire videoer med Komponents erfarne underviser Lis Fenger. Videoerne indeholdt både en introduktion til emnet, viden om mentalisering og regulering og en konkret øvelse til deltagerne. Videoerne blev desuden ledsaget af en faciliteringsguide til lederne.

Undervisningen blev fulgt op med personalemøder på de enkelte institutioner, hvor kommunens pædagogiske konsulenter og en række fagpersoner som sundhedsplejersker, pædagogiske vejledere, forbyggende rådgiver og talepædagoger også deltog. Her havde medarbejdere og ledere mulighed for at fortsætte arbejdet med at gøre mentalisering konkret og anvendelig i hverdagen. 

– På de to møder, jeg deltog på, var det tydeligt, at de syntes, at arbejdet med mentalisering var både spændende og svært, fordi det jo er en ny måde at forholde os til hinanden på, hvor man også skal kunne åbne op om det, der er svært. Men generelt var de glade for filmene, som de fandt både vedkommende og fyldt med gode eksempler, siger Arne Høgsvig, der er pædagogisk konsulent på dagtilbudsområdet i Tårnby Kommune.  

Udover personalemøderne har pilotprojektet indeholdt en opfølgningsdag, hvor Lis Fenger var inviteret ud for at dykke dybere ned i nogle af de temaer og problematikker, der blev efterlyst mere viden om på personalemøderne. Her kunne ledere, souschefer og de involverede fagpersoner også komme med bud på, hvilke emner der skulle foldes mere ud i den opfølgningsvideo og den dialogguide, der er næste skridt i pilotprojektet.  

– Pilotprojektet har vist, at vores ledere skulle være dygtige til at sætte sig ind i, hvad mentalisering går ud på, fordi de kom til at stå for en del af opfølgningen. Og opfølgningen er vigtigt, når man arbejder med et forholdsvis vanskeligt emne som mentalisering. Her kan videoerne ikke stå alene, hvis mentalisering for alvor skal ud at leve i organisationen, siger Arne Høgsvig.  

Både han og Katrine Hellsten oplever imidlertid, at fordelene ved videoformatet opvejer de ulemper, der kan være. 

– At formatet er så fleksibelt, er en stor fordel, og så er der jo også det økonomiske aspekt ved, at vi ikke skal bruge penge på forplejning, transport og vikarer. Samtidig giver formatet jo mulighed for at genbesøge videoerne, når der er behov for det, ligesom man kan vise dem til eventuelle nye medarbejdere. At vi så skal arbejde med, hvordan vi efterfølgende holder gryden i kog, det havde der jo også været et behov for efter et fysisk kursus, siger Katrine Hellsten. 

Et format, der vinder frem hos Komponent 

Hos Komponent, der har lavet videoerne til Tårnby Kommune, oplever chefkonsulent Lene Hausted også, at videoformatet har stort potentiale. 

– Videoformatet giver os mulighed for at designe kompetenceudviklingsforløb på en måde, der gør, at den kostbare fællestid kan bruges på at øge medarbejdernes kompetenceniveau inden for det faglige tema, fordi videoerne sørger for, at den grundlæggende fælles faglige viden er på plads. Vi har rigtig gode erfaringer med videoformatet, og vi vurderer, at det format bliver langt mere efterspurgt i fremtiden, siger Lene Hausted, der er arkitekten bag mentaliseringsforløbet i Tårnby Kommune. 

Vil du høre mere? Så ringer vi til dig

Er du blevet nysgerrig på, hvordan Komponent kan hjælpe dig, eller vil du have mere information? Udfyld formularen, så ringer vores ekspert til dig. 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

LEHA
Chefkonsulent
Lene Hausted