LTM

Lisbeth Tarp Mouritzen

Chefkonsulent

Lisbeth er chefkonsulent i Komponent, og hendes primære arbejdsfelt er på skole- og dagtilbudsområdet – særligt med fokus på ledelse. Lisbeth hjælper kommuner, skole og andre institutioner med at designe kompetenceforløb, der understøtter dem i at realisere forandringer og forbedre deres praksis.

I Komponent arbejder Lisbeth bl.a. med talentudviklingsforløb for medarbejdere og nye ledere i kommuner. Derudover varetager Lisbeth bl.a. følgende arbejdsopgaver:  

  • Udviklings- og forandringsprocesser på skole- og dagtilbudsområdet 

  • Ledelse af skole og dagtilbud 

  • Teamkoordinatoruddannelsen 

  • Kurser for nye skoleledere 

  • Kurser for konsulenter og skole- dagtilbudsledere i blandt andet forvaltnings- og personalejura 

Desuden har Lisbeth stor erfaring i at lede store projekter, hvor alle led i den kommunale værdikæde involveres og hvor, der er flere fagligheder på spil.

Find mig på LinkedIn