Skab systematik i udviklingen og forbedringen af dagtilbud med udgangspunkt i tilsynet – i samarbejde med dagtilbudslederne. To dage og efterfølgende sparringsmøde.

Tilsyn i dagtilbud er ikke blot noget, der sker én eller to gange årligt. Det finder sted hver dag og ud fra forskellige perspektiver!

Er du som konsulent en del af arbejdet med tilsyn på dagtilbudsområdet, så kender du sikkert til spørgsmål som:

 • Hvordan kan jeg se, at realiseringen af den styrkede pædagogiske læreplan sker i sammenhæng med tilsynet?
 • Hvordan skaber tilsynet og dets konklusioner en reel værdi, og kan effekten ses i praksis i det enkelte dagtilbud?
 • Og hvad er næste skridt i at understøtte ledelserne i at lede de forandringsprocesser, tilsynet peger på?

Synes du, det kan være svært at svare på de spørgsmål? Så har vi i Komponent udviklet et to dages kompetenceforløb med efterfølgende sparringsmøde, hvor du får flere konkrete greb til at arbejde med en tydeligere systematik i en kontinuerlig udvikling og forbedring af den pædagogiske praksis sammen med dagtilbudslederne.

Indhold

På forløbet vil vi arbejde med videndeling på tværs af kommuner, konkret sparring på egen praksis og understøtte muligheden for at få et netværk omkring tilsynsopgaven.Vi kommer til at arbejde med:

 • Kommunikation om tilsynet som en lærende og cirkulær udvikling af praksis
 • Centrale begreber fra evalueringsteori i forhold til sammenhæng mellem indsatser, metode og formål
 • Metodiske greb til at integrere evaluering i tilsynsprocessen
 • Forskellige perspektiver og interesser i forhold til tilsynsopgaven.

Hvad får du ud af at deltage i forløbet?

 • Viden om hvordan du kommunikerer og skaber en bevidsthed om, at formålet med tilsynet er en evaluering af den pædagogiske praksis gennem praksis til forbedring og udvikling af praksis
 • Viden om, de forskellige perspektiver og interesser der er i forhold til tilsynsopgaven og hvilken betydning, det kan have for dit arbejde
 • Viden om centrale begreber fra evalueringsteori der bl.a. understøtter dig i at kommunikere sammenhængen mellem indsatser, metode og formål, så det giver mening for dine samarbejdspartnere
 • Inspiration og metodiske greb til, hvordan evaluering kan tænkes ind som en integreret del af tilsynsprocessen og dermed blive et vigtigt redskab til løbende justering og udvikling af den pædagogiske praksis i samarbejde med dagtilbuddene
 • Videndeling på tværs af kommuner og mulighed for skabe et netværk omkring tilsynsopgaven
 • Konkret sparring på at udvikle en endnu mere tydelig systematik i din tilsynsopgave.

Forløbet er udviklet af Komponent på baggrund af viden og erfaringer fra KL’s partnerskab om tilsyn i dagtilbud, som Komponent har været en del af, samt en spørgeskemaundersøgelse blandt ledere og tilsynsførende på dagtilbudsområdet gennemført i februar 2021.

5.995 kr.
Sted og startdato
Middelfart: 28. november 2022
Varighed: 2 dage + 1 dag
Se alle dage og tidspunkter
Severin Kursuscenter, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart
Modul 1: 28.11.2022 kl. 10:00 - 29.11.2022 kl. 16:00
Modul 2: 09.01.2023 kl. 10:00 - kl. 12:00 - er online
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Se hvad prisen inkluderer

Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer, forplejning samt overnatning i enkeltværelse. Der gives 10% rabat ved deltagelse af to deltagere fra samme kommune. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristen, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.

Er du i målgruppen?

Konsulenter, der udfører tilsynsrelaterede opgaver på dagtilbudsområdet.

Program

Ankomst og morgenbrød/kaffe
Velkommen til dag 1
På dag 1 vil vi arbejde med, hvordan et tilsyn både er dokumentation og evaluering af de kommunale dagtilbud og derfor skal være et vigtigt redskab til kvalificering af praksis. Der sættes fokus på data og på, hvordan data kan få en betydning for praksis, arbejdsform og samarbejde med alle i og omkring dagtilbuddene.

Vi dykker ned i hvordan evalueringsteori og -metoder kan omsættes til tilsynspraksis med en læringsorienteret tilgang og et udviklingsfokus ved at arbejde med nogle af de centrale begreber fra evalueringsteori, som skærper din kommunikation og fokus med forskellige samarbejdspartnere. Her vil fokus især være på sammenhængen mellem indsatser og evalueringens metode og formål, så det giver mening for dine samarbejdspartnere.

På dagen får du mulighed for at koble dit eget projekt med de metodiske greb og teoretiske begreber med sparring og kvalificering fra undervisere og andre deltagere.
Frokost
Dag 1 - fortsat
Pause inden middag
Middag
Velkommen til dag 2
På dag 2 arbejder vi med, hvordan du som konsulent har konkrete handlemuligheder i tilsynets krydsfelt mellem kontrol/styring og involvering/ejerskab/udvikling. Vi dykker ned i, hvordan begreber fra samskabelsesteori kan bidrage til at arbejde med øget inddragelse, samarbejde og fælles problemforståelse med ledere, pædagogisk personale, forældre osv.

Vi diskuterer betydningen af konsulentens position som leder uden formelt personaleansvar i forhold til at lede forandringsprocesser som følge af tilsyn, og hvordan motivation hos samarbejdspartnere hænger sammen med oplevelsen af tilsynet og dermed de muligheder, tilsynet giver for forandringer i praksis.

Som afslutning på dagenes arbejde får du mulighed for at relatere de metodiske- og teoretiske begreber til din egen praksis og planlægge det, du vil arbejde videre med efter dag 2. Du får sparring og kvalificering af dine ideer fra undervisere og andre deltagere.
Frokost
Dag 2 - fortsat
Tak for i dag - vi ses virtuelt dag 3
Velkommen til dag 3 - Virtuelt sparringsmøde
Vi mødes igen i et virtuelt sparringsrum, hvor vi følger op på de indsatser, du har foretaget i forhold til dit tilsyn med dagtilbud og du får mulighed for en sparring på, hvad næste skridt kan være eller andet, du finder relevant.
Tak for denne gang

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Du kan også ringe på vores hovednummer 8779 6300 eller skrive til hej@komponent.dk. Så sørger vi for, at din henvendelse lander det rigtige sted, og du hører straks fra os.

SHA
Chefkonsulent
Susanne Harder
PIDA
Teamleder
Pia Danielsen