Skab systematik i udviklingen og forbedringen af dagtilbud med udgangspunkt i tilsynet – i samarbejde med dagtilbudslederne. To dage og efterfølgende sparringsmøde.

Tilsyn i dagtilbud er ikke blot noget, der sker én eller to gange årligt. Det finder sted hver dag og ud fra forskellige perspektiver!

Er du som konsulent en del af arbejdet med tilsyn på dagtilbudsområdet, så kender du sikkert til spørgsmål som:

 • Hvordan kan jeg se, at realiseringen af den styrkede pædagogiske læreplan sker i sammenhæng med tilsynet?
 • Hvordan skaber tilsynet og dets konklusioner en reel værdi, og kan effekten ses i praksis i det enkelte dagtilbud?
 • Og hvad er næste skridt i at understøtte ledelserne i at lede de forandringsprocesser, tilsynet peger på?

Synes du, det kan være svært at svare på de spørgsmål? Så har vi i Komponent udviklet et to dages kompetenceforløb med efterfølgende sparringsmøde, hvor du får flere konkrete greb til at arbejde med en tydeligere systematik i en kontinuerlig udvikling og forbedring af den pædagogiske praksis sammen med dagtilbudslederne.

Indhold

På forløbet vil vi arbejde med videndeling på tværs af kommuner, konkret sparring på egen praksis og understøtte muligheden for at få et netværk omkring tilsynsopgaven.Vi kommer til at arbejde med:

 • Kommunikation om tilsynet som en lærende og cirkulær udvikling af praksis
 • Centrale begreber fra evalueringsteori i forhold til sammenhæng mellem indsatser, metode og formål
 • Metodiske greb til at integrere evaluering i tilsynsprocessen
 • Forskellige perspektiver og interesser i forhold til tilsynsopgaven.

Hvad får du ud af at deltage i forløbet?

 • Viden om hvordan du kommunikerer og skaber en bevidsthed om, at formålet med tilsynet er en evaluering af den pædagogiske praksis gennem praksis til forbedring og udvikling af praksis
 • Viden om, de forskellige perspektiver og interesser der er i forhold til tilsynsopgaven og hvilken betydning, det kan have for dit arbejde
 • Viden om centrale begreber fra evalueringsteori der bl.a. understøtter dig i at kommunikere sammenhængen mellem indsatser, metode og formål, så det giver mening for dine samarbejdspartnere
 • Inspiration og metodiske greb til, hvordan evaluering kan tænkes ind som en integreret del af tilsynsprocessen og dermed blive et vigtigt redskab til løbende justering og udvikling af den pædagogiske praksis i samarbejde med dagtilbuddene
 • Videndeling på tværs af kommuner og mulighed for skabe et netværk omkring tilsynsopgaven
 • Konkret sparring på at udvikle en endnu mere tydelig systematik i din tilsynsopgave.

Forløbet er udviklet af Komponent på baggrund af viden og erfaringer fra KL’s partnerskab om tilsyn i dagtilbud, som Komponent har været en del af, samt en spørgeskemaundersøgelse blandt ledere og tilsynsførende på dagtilbudsområdet gennemført i februar 2021.

Varighed: 2 dage + 1 dag
Se hvad prisen inkluderer
Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer, forplejning samt overnatning i enkeltværelse. Der gives 10% rabat ved deltagelse af to deltagere fra samme kommune. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristen, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.
Er du i målgruppen?

Konsulenter, der udfører tilsynsrelaterede opgaver på dagtilbudsområdet.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

SHA
Chefkonsulent
Susanne Harder