Komponent inviterer til konference om mellemformer i skolen, der skal bidrage med inspiration, viden og med at udbrede eksisterende erfaringer.

Mellemformer mellem almenundervisning og specialundervisning er under udvikling i de fleste kommuner i Danmark i dag. Spørgsmålet er hvad denne størrelse er svaret på i forhold til at skabe de bedste skoletilbud for alle elever i vores kommune? 

På denne dag vil I: 

 • Få fremlagt den nyeste danske forskning om mellemformer i de danske kommuner: Hvad er de mest fremherskende former som man arbejder med, og hvor udbredte er de? Hvilke elever er det der går i mellemformerne, og hvordan sammensættes elevgrupperne i forskellige typer af mellemformer? Hvad er de centrale erfaringer fra arbejdet på nuværende tidspunkt?  
 • Få viden om, hvordan man strategisk og praktisk kan arbejde med mellemformer set ind i ”Whole system approach” – perspektiv 
 • Få indblik i kommuners arbejde med udvikling af mellemformer, herunder faldgruber og forskellige parters perspektiver 
 • Få inspiration samt mulighed for at videndele med andre kommuner om arbejdet med og udvikling af mellemformer   

Målgruppe

Skolechefer og direktører på området, PPR-ledere, konsulenter på skoleområdet, skoleledelser. 

Varighed: 1 dag
 

Program

09.30    Kaffe og morgenmad 

10.00    Velkommen
// Lisbeth Mouritzen, chefkonsulent, Komponent og dagens moderator

10.05    Mellemformer i Danmark. Vidensoplæg
// Thyge Tegtmejer, forsker, og Nanna Høygaard Lindeberg, projektchef, VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd. 

Bliv klogere på:

 • Hvordan VIVE definerer begrebet mellemformer bla. på baggrund af deres undersøgelser og praksiskortlægning over de forskellige typer af mellemformer, som på nuværende tidspunkt er udviklet i danske kommuner og skoler samt den internationale forskning på området. 
 • Erfaringer og perspektiver fra en række danske skoler, som arbejder med mellemformer: Sammenhænge mellem organisering, økonomi og pædagogiske muligheder. 
 • Mellemformer set i konteksten af den Nationale evaluering af inkluderende læringsmiljøer og specialpædagogisk bistand, som VIVE har udført for STUK 2021-2022. 
 • Børne-/ungeperspektivet 

11.05    Pause 

11.20    Arbejdet med mellemformer som særlige hold/grupper på skolerne gennem et "whole system approach-perspektiv"
// Thomas Garsdal, skolechef og Jane Engbjerg Krogh, ledelseskonsulent, Ikast-Brande Kommune 

Du vil få viden om: 

 • Hvordan Ikast-Brande Kommune arbejder med specialtilbud i kommunen samtidig med skoler opretter særlige hold/grupper på skolerne som (midlertidige) tilbud, der muliggør at børnene til en vis grad kan være en del af almenmiljøet  
 • Hvad kalder det på af ”Mindset” hos forvaltning, skoleledere, PPR, forældre og medarbejdere?  
 • Hvilken betydning har det for organiseringen på skoler/ i kommunen og den økonomiske fordeling af ressourcer 
 • Hvordan medtænkes barnets/ den unges perspektiv? 

12.00    LINK-klasser (Læring, Inklusion, Nest-inspiration og Kompetencer) på Horsens Byskole
//Katja Krath Andersen, konstitueret skoleleder og Caroline Højer Karby, inklusionskoordinator, Horsens Byskole

Oplægget tager afsæt i , hvordan Horsens Byskole arbejder med inkluderende læringsmiljøer med særligt fokus på deres udvikling af LINK-Klassen i udskolingen, et tilpasset skoletilbud mellem almen og special (mellemform), for elever med diagnoser og særlige komplekse udfordringer. LINK startede ud som et 3-årigt pilotprojekt i 2018 i samarbejde med PPR, ud fra et ønske om at afprøve mulighederne i et særligt tilrettelagt skoletilbud med tæt tilknytning til almendelen fremfor segregering for en udvalgt gruppe elever. 4 år senere står skolen med eget koncept, en masse erfaringer, forskellige udfordringer undervejs og store succeser, som de i deres oplæg giver jer indblik i herunder: 

 • Ledelsesmæssige overvejelser og beslutninger  
 • Organisatoriske rammer før-under-efter 
 • NEST-inspirerede principper og specialpædagogiske tilgange 
 • Elevgruppen og dagligdagen 
 • Ideologi vs. virkelighed 
 • Elev, forældre og skole -perspektiv 

12.40    Frokost 

13.30    Faglige sessioner. Vælg mellem:

Session 1: Ny før-visitationsmodel
På denne faglige session fortæller centerchef, Michael Dahlgaard, som oplæg til dialog, hvordan Morsø Kommune har udviklet en kommunal visitationsproces, der skal forstærke udvikling af mellemformer på skoler og i dagtilbud gennem dagtilbuddenes/ skolernes arbejde med forebyggende og foregribende indsatser forud for en visitation. Dette ud fra et fokus på, at stærke og inkluderende børnefællesskaber skabes i et samarbejde mellem alle, der har aktier i fællesskabet 

// Michael Dahlgaard, centerchef, Morsø Kommune 

Session 2: Mellemformer – hvis det er svaret på at give alle børn en plads i fællesskabet, hvad stiller det så af nye spørgsmål? 
Skolechef Morten Kirk fra Billund Kommune tager udgangspunkt i 4 konkrete afprøvninger af mellemformer på skoler i kommunen som af sæt til at diskutere: 

 • Hvilken kvalitet vil vi have, når vi udvikler mellemformer? (så godt som muligt?) 
 • Har vi fælles forventninger til skolerne og professionelle standarder i skolevæsenet - eller er der vilkårlig kvalitet, når mellemformer udvikles decentralt. 
 • Hvordan ses forældrene som en ressource og vigtigt element ind i at lykkedes fx gennem deres egen interaktion med deres børn?  
 • Hvilket understøttende system er der brug for kommunalt?

// Morten Kirk, skolechef, Billund Kommune

Session 3: Specialskolens indspark ift. mellemformer: Opdeling, kompetencer og grænser.
Kathøj Svallerup Skole giver deres perspektiv på følgende områder som oplæg til videre dialog: 

 • Mange mellemformer organiseres på tværs af elevernes problemstillinger og diagnoser, hvilket ikke altid er ganske uproblematisk. Kathøj Svallerup Skole har mange års erfaring med sammensætning af elever på tværs af diagnoser, herunder hvilke andre principper for opdeling af hold og klasser man så kan arbejde med.  
 • Specialskolen fungerer også som videnscenter som tilbyder kompetenceudvikling af kommunens lærere og pædagoger ift. det specialpædagogiske arbejde. De kan derfor fortælle noget om hvad det er for nogle kompetencer og særlige tilgange der kan være brug for ift. arbejdet med forskellige elevers udfordringer – vel vidende at vilkår og rammer for arbejdet i almenskolen er anderledes end på en specialskole.  
 • Endelig er der en grænse mellem mellemformer og specialtilbud, herunder hvad mellemformerne kan imødekomme og hvor de kommer til kort ift. elevernes særlige behov – denne grænsedragning er det også vigtigt at være bevidst om og drøfte.  

// Jacob Thorsted, viceleder og Marianne Juul Glud, lærer, Kathøj Svallerup Skole

14.20    Pause 

14.40    Hvilken rolle har børne- og familieafdelingen, når mellemformer udvikles
// Helle Støve, formand for Børne- og Familienetværket i BKF 

Oplægget sætter fokus på følgende spørgsmål:

 • Hvis udvikling og etablering af mellemformer i folkeskolen er ét af svarene på at alle børn får en plads i fællesskabet, hvilken betydning ser familieområdet og PPR, at det har får samarbejdet med skoleområdet?
 • Hvilken betydning har det for de involverede chefer og medarbejdere på de tre områder i forhold til deres indbyrdes roller, opgaver og kompetencer?
 • Og hvordan sikrer vi at barnets perspektiv er omdrejningspunktet og forældre der oplever sig hørt? 

15.15    Opsamling af de forskellige perspektiver - et genbesøg af kortlægningens landskab fra VIVE – paneldebat og spørgsmål til dagens oplægsholdere 

// Lisbeth Mouritzen, chefkonsulent, Komponent

15.45    Tak for i dag 

Læs mere Læs mindre
 

Praktiske informationer

Hvor

Comwell Kolding
Skovbrynet 1
6000 Kolding

Hvornår

Den 10. maj 2022

 

Pris:
1975 kr. ekskl. moms.

Prisen dækker deltagelse på konferencen samt forplejning. 

Tilmeldingsfrist:
Den 07.03.22

Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb. Det er naturligvis muligt at tilmelde sig efter fristens udløb i det omfang, at der er ledige pladser.

Har du spørgsmål til ovenstående, er du meget velkommen til at kontakte os. 

 

Kontakt

Har du spørgsmål til Mellemformer i skolen - organisering, pædagogik og økonomi, er du altid velkommen til at kontakte os.

Har du spørgsmål til din tilmelding, kan vores koordinator Dorthe Bidstrup Jensen hjælpe dig.

Har du spørgsmål til programmet eller andre ting, er du meget velkommen til at kontakte vores konferenceansvarlige Anne Skjelborg.

Anne Skjelborg
Konference- og eventansvarlig
Anne Skjelborg
DBJ
Koordinator
Dorthe Bidstrup Jensen