Hvad er det præcise lovgrundlag for specialundervisning og specialpædagogisk bistand?

Alle børn har forskellige behov. Øget inklusion i folkeskolen indebærer, at flere elever skal indgå i den almindelige undervisning. Men hvad er det præcise lovgrundlag for specialundervisning og specialpædagogisk bistand? Hvad skal man være opmærksom på, når skolen er myndighed, og hvad betyder det for samarbejdet med samarbejdspartnere og forældre mv.?

Skolen skal rumme og kunne håndtere elever med sociale, emotionelle og/eller diagnostiske udfordringer – og derfor sætter vi fokus på den lovgivningsmæssige rammer omkring inklusion. Vi ved fra vores dialog med jer, at det kan være forbundet med vanskeligheder, at træde ind i og få ejerskab til myndighedsrollen.

Temadagens formål er at skabe større klarhed over lovgrundlaget omkring børn med særlige behov. Vi ser på intentionerne bag lovgivningen, diskuterer sektoransvarsprincippet, de forvaltningsretlige regler og dykker ned i konkrete problemstillinger. Dagen bliver derudover fyldt med dialog og sparring på tværs af kommunegrænser.

Vi vil gerne sikre os, at temadagen giver jer svar på konkrete juridiske problemstillinger. Vi modtager derfor gerne spørgsmål til juridiske problemstillinger forud for temadagen. De skal sendes til leha@komponent.dk.

Underviser

Cand.jur. Pernille Bischoff.

Evaluering fra Faglig pædagogisk chef fra Lyngby-Taarbæk Kommune efter oplæg i september 2022:

"Gruppen af skoleledelser samt deltagerne fra forvaltningen var særdeles tilfredse med Pernilles oplæg. Pernille formåede at afmystificere lovgivningen og bide den op i mindre bidder, så deltagerne oplevede at blive taget ved hånden i fht hvad vi især skal have fokus på – og ikke mindst hvorfor.

Det var et levende, veltilrettelagt oplæg med overblik og smittende engagement og efterfølgende også en linksamlingen i fht det vi havde haft på programmet."

2.975 kr.
Sted og startdato
Aarhus: 15. november 2023
Varighed: 1 dag
Se tid og sted for det valgte forløb
Komponent Aarhus, Hedeager 5, 1. sal, 8200 Aarhus N
15. november 2023 kl. 9.30 - kl. 15.30
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Se hvad prisen inkluderer
Prisen er. ekskl. moms og dækker undervisning, materialer og forplejning. Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.
Er du i målgruppen?

 

Temadagen er målrettet skolefolk på forvaltningsniveau, skoleledere, dagtilbudsledere, PPR og evt. administrativt personale knyttet til området.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

Lene Sloth Jørgensen
Koordinator
Lene Sloth Jørgensen
LEHA
Chefkonsulent
Lene Hausted