Hvad er det præcise lovgrundlag for specialundervisning og specialpædagogisk bistand?

Alle børn har forskellige behov. Øget inklusion i folkeskolen indebærer, at flere elever skal indgå i den almindelige undervisning. Men hvad er det præcise lovgrundlag for specialundervisning og specialpædagogisk bistand? Hvad skal man være opmærksom på, når skolen er myndighed, og hvad betyder det for samarbejdet med samarbejdspartnere og forældre mv.?

Skolen skal rumme og kunne håndtere elever med sociale, emotionelle og/eller diagnostiske udfordringer – og derfor sætter vi fokus på den lovgivningsmæssige rammer omkring inklusion. Vi ved fra vores dialog med jer, at det kan være forbundet med vanskeligheder, at træde ind i og få ejerskab til myndighedsrollen.

Temadagens formål er, at skabe større klarhed over lovgrundlaget omkring børn med særlige behov. Vi ser på intentionerne bag lovgivningen, diskuterer sektoransvarsprincippet, de forvaltningsretlige regler og dykker ned i konkrete problemstillinger. Dagen bliver derudover fyldt med dialog og sparring på tværs af kommunegrænser.

Vi vil gerne sikre os, at temadagen giver jer svar på konkrete juridiske problemstillinger. Vi modtager derfor gerne spørgsmål til juridiske problemstillinger forud for temadagen. De skal sendes til leha@komponent.dk.

Undervisere/ Oplægsholdere

Cand.jur. Pernille Bischoff.

2.975 kr.
Se alle dage og tidspunkter
Komponent Aarhus, Hedeager 5, 1. sal, 8200 Aarhus N
29.09.2022 kl. 09:30 - kl. 15:30
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Se hvad prisen inkluderer
Prisen er. ekskl. moms og dækker undervisning, materialer og forplejning. Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.
Er du i målgruppen?

 

Temadagen er målrettet skolefolk på forvaltningsniveau, skoleledere, dagtilbudsledere, PPR og evt. administrativt personale knyttet til området.

Program

Kaffe, te og brød
Når skolen er myndighed
De grundlæggende forvaltningsretlige regler om afgørelser, begrundelser, notatpligt, journalisering, databeskyttelse mv gennemgås med henblik på at skabe et solidt og korrekt grundlag for de beslutninger, der skal træffes. Derudover gennemgås reglerne betydning for tværfaglige samarbejder og inddragelse af børn og forældre.
Faglige dialoger
Hvilke refleksioner giver oplægget anledning til? Hvordan håndterer andre kommuner forskellige problemstillinger? Er det problemstillinger vi har behov for at få yderligere belyst?
Opsamling på gruppedrøftelser
Frokost
De juridiske rammer for specialundervisning
Inklusion og specialundervisning stiller krav til opgavevaretagelsen på skolerne og i kommunen. De nærmere regler i folkeskolen og bekendtgørelse for specialundervisning mv gennemgås med henblik på tydeliggørelse af rammerne og mulighederne med afsæt i praksis.
Faglige dialoger
Hvilke refleksioner giver oplægget anledning til? Hvordan håndterer andre kommuner forskellige problemstillinger? Er det problemstillinger vi har behov for at få yderligere belyst?
Opsamling på gruppedrøftelser
Tak for i dag

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Du kan også ringe på vores hovednummer 8779 6300 eller skrive til hej@komponent.dk. Så sørger vi for, at din henvendelse lander det rigtige sted, og du hører straks fra os.

Gitte Hardahl Jensen
Koordinator
Gitte Hardahl Jensen
LEHA
Chefkonsulent
Lene Hausted