På kurset får du indsigt i, hvordan du håndterer magtanvendelse og konfliktsituationer med børn i lyset af de krav, der stilles i Barnets Lov. Du bliver guidet gennem de juridiske rammer for magtanvendelse og Barnets Lovs krav til forebyggende arbejde med konkrete eksempler og diskussioner.

Det er vigtigt at anskue magtanvendelse i lyset af de krav, der stilles i Barnets Lov. Loven kræver, at der etableres en sammenhæng mellem kommunens generelle og forebyggende arbejde samt den målrettede indsats for børn og unge med særlige behov. Som lærer eller pædagog i skole- og dagtilbud står vi alle over for konfliktsituationer med børn. For personalet er dette ofte en svær balance mellem at udøve magt og udvise omsorg.

I arbejdet som lærer eller pædagog i skole- og dagtilbud står vi alle over for konfliktsituationer med børn. Disse situationer kan variere fra det lille dagligdagsdilemma, som når et barn nægter at tage sin jakke på en kold vinterdag, til mere udfordrende situationer, hvor børn eller unge udviser udadreagerende adfærd i form af spark, slag eller verbale udfald. For personalet er dette ofte en svær balance mellem at udøve magt og udvise omsorg.

På det almene børneområde er der ikke fastsat detaljerede regler om magtanvendelse, hvilket efterlader lærere og pædagoger i en vanskelig situation. Rammerne for arbejder stemmer ikke altid overens med de forventninger, der stilles i opgaveløsningen. I pressede situationer må I derfor ofte selv finde løsninger på opgaver med urolige eller udadreagerende børn, uden klare retningslinjer for, hvilke handlinger der er tilladte, og hvilke der er ulovlige.

Det er vigtigt at anskue magtanvendelse i lyset af de krav, der stilles i Barnets Lov. Loven kræver, at der etableres en sammenhæng mellem kommunens generelle og forebyggende arbejde samt den målrettede indsats for børn og unge med særlige behov. Derfor skal vi sikre, at vores indsatser planlægges i samarbejde med forældre og på en måde, der fremmer børns og unges udvikling, trivsel og selvstændighed. Børn har desuden fået flere rettigheder og skal løbende inddrages i sagsbehandlingen, hvilket også påvirker måden, vi håndterer debriefing-processen og registrering efter en magtanvendelse.

Du opnår viden og indsigt i:

  • De juridiske rammer for magtanvendelser
  • Indsigt i Barnets lov og kravene til forebyggende indsats
  • Børnesynet i Barnets lov og dens betydning for almenområdet.

Dagen er fyldt med gode praksisnære drøftelser af dilemmaer, som peger mod styrket praksis i forebyggelse af magtanvendelser.

 

Undervisere/ Oplægsholdere

Anita Klindt, jurist med mere end 25 års erfaring inden for socialområdet vil gennemgå de bestemmelser, der er med til både at afgrænse og definere den lovlige handling, når du skal forholde dig til et barn, der kan være til fare for sig selv og omgivelserne. Anita giver et indblik i reglerne, der kan komme i brug, hvis en konflikt har ført til brug af magt og udforsker, hvor grænsen mellem magt og nødværge går ud fra en række konkrete eksempler på magtanvendelser.

Anita vil desuden tydeliggøre sammenhængen mellem intention og krav i Barnets Lov og den konkrete inddragelse af barnet og forældrene i situationer, hvor magtanvendelse har været anvendt. Dette understøttes med konkrete eksempler.

 

Vi glæder os til at se dig og dine kollegaer til en lærerig dag.

2.995 kr.
Varighed: 1 dag
Se tid og sted for det valgte forløb
Komponent Herlev
Lyskær 3 ef, 1. sal
2730 Herlev

20. november 2024 kl. 8.30 - kl. 16.00
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Se hvad prisen inkluderer

Prisen er. ekskl. moms og dækker undervisning og materialer. Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads.

Er du i målgruppen?

Målgruppen er ledere og medarbejdere i skole, dagtilbud, SFO, specialskoler, dagbehandlingstilbud og i PPR som arbejder med håndtering af konflikter for børn og unge, der ikke er anbragte. Andre faggrupper med interesse i emnet er også velkomne.

Vil du høre mere? Så ringer vi til dig

Er du blevet nysgerrig på, hvordan Komponent kan hjælpe dig, eller vil du have mere information? Udfyld formularen, så ringer vores ekspert til dig. 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

LEHA
Chefkonsulent
Lene Hausted
Lene Sloth Jørgensen
Koordinator
Lene Sloth Jørgensen