Vil du blive klogere på reglerne om magtanvendelse? - en dag med fokus på det juridiske

Voksenansvarsloven sætter rammerne for plejefamilier og personale på døgninstitutioners adgang til, at anvende magt og foretage andre indgreb i anbragte børn og unges selvbestemmelsesret - som led i varetagelsen af den daglige omsorg. Loven skal samtidig beskytte og forebygge unødvendige magtanvendelser og styrke børnene og de unges retssikkerhed.

Bliv klogere på Lov om voksenansvar, forskellige typer magt og indgreb, rettigheder og pligter for de involverede parter, den gode indberetning, efterbearbejdning af magtanvendelse og ikke mindst gode drøftelser af gråzoneproblematikker.

Underviser

Konstitueret tilsynschef, jurist Kristina Vang Jensen, Socialtilsyn Hovedstaden, Børne- og Ungeområdet, Frederiksberg Kommune.

Varighed: 1 dag
Se hvad prisen inkluderer
Prisen er. ekskl. moms og dækker undervisning og materialer. Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads.
Er du i målgruppen?

Ledere og medarbejdere på åbne døgninstitutioner og opholdssteder, der modtager børn og unge med udadreagerende og negativ social adfærd, samt tilsynsførende og pædagogiske konsulenter for døgninstitutioner og opholdssteder.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

Lene Sloth Jørgensen
Koordinator
Lene Sloth Jørgensen
LEHA
Chefkonsulent
Lene Hausted