Er magtanvendelser fra tid til anden en del af dit job? Bliv helt opdateret på de grundlæggende krav, som forudsættes ved udøvelse af magtanvendelse.

Arbejder du med mennesker, er der risiko for, at du på et eller andet tidspunkt står i en situation, hvor magtanvendelse er den eneste udvej. Og selvom magtanvendelse nogle steder er en del af hverdagen, er det stadig en indgriben i borgerens grundlovssikrede rettigheder og noget, der strider mod en række internationale konventioner.  Derfor er der også en række grundlæggende krav, som skal være opfyldt, før en magtanvendelse er tilladt.

Voksenansvarsloven sætter rammerne for plejefamilier og personale på døgninstitutioners adgang til, at anvende magt og foretage andre indgreb i anbragte børn og unges selvbestemmelsesret - som led i varetagelsen af den daglige omsorg. Loven skal samtidig beskytte og forebygge unødvendige magtanvendelser og styrke børnene og de unges retssikkerhed.

 

Udbytte:

Du bliver klogere på:

  • Reglerne i Lov om voksenansvar
  • Forskellige typer magt og indgreb, rettigheder og pligter for de involverede parter,
  • Den gode indberetning, efterbearbejdning af magtanvendelse
  • Indsigt i  gråzoneproblematikker.

 

Magtanvendelseskurset udbydes kun som et hjemkøbt kursus til egen organisation, idet håndtering af magtanvendelser i høj grad stiller krav til, at medarbejderne udvikler et fælles sprog og praksis omkring håndtering af svære situationer med borgerne. En praksis som handler om at forebygge, så det ikke er nødvendigt at anvende magt.

Varighed: 1 dag
Se hvad prisen inkluderer

Prisen er. ekskl. moms og dækker undervisning og materialer. Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads.

Er du i målgruppen?

Ledere og medarbejdere på åbne døgninstitutioner og opholdssteder, der modtager børn og unge med udadreagerende og negativ social adfærd, samt tilsynsførende og pædagogiske konsulenter for døgninstitutioner og opholdssteder.

Vil du høre mere? Så ringer vi til dig

Er du blevet nysgerrig på, hvordan Komponent kan hjælpe dig, eller vil du have mere information? Udfyld formularen, så ringer vores ekspert til dig. 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

Lene Sloth Jørgensen
Koordinator
Lene Sloth Jørgensen
LEHA
Chefkonsulent
Lene Hausted