Vil I have styrket jeres kompetencer til at arbejde med matchning af barn og anbringelsessted og dermed forebygge sammenbrud i anbringelsesforløb? Så deltag på dette spændende 2-dags kursus.

Du har nu muligheden for at deltage i dette spændende 2-dags kursus, som styrker dine kompetencer til at arbejde med matchning af barn og anbringelsessted, så børn og unge oplever stabile anbringelsesforløb, og der sker færre sammenbrud i anbringelsesforløb. Kurset tager afsæt i nyeste viden på området, gældende lovgivning og praksisnære tiltag og redskaber til at understøtte kommuners arbejde med matchningsforløb, herunder med vurdering af rette indsats til rette tidspunkt. 

Der vil være gennemgående fokus på inddragelse af børn og unge og forældre i matchningsforløb, da forskning og viden på området viser stor variation i kommuners praksis. Derudover indgår også viden om systematisk afdækning af anbringelsessteders kompetencer og rammer og styrket samarbejde med anbringelsessteder i det gode match.

På kurset tages blandt andet afsæt i følgende materialer udviklet i Social- og Boligstyrelsens regi: ”Model for styrket match af barn og anbringelsessted – version 2, januar 2024” og ”Videnskatalog – kompetenceudvikling i styrket match af barn og anbringelsessted 2024” og anbefalinger til den gode anbringelse. Der hentes også inspiration i formidling på kurset fra aktionslæring og viden om implementering i organisationer – set i lyset af kommunernes arbejde med Barnets Lov.

Der henvises til Social- og Boligstyrelsen om ovenstående materialer

Kurset tilrettelægges over to dage, hvor deltagerne vil få:

 - nyeste viden om forudsætninger for et godt match af barn og anbringelsessted 
 - arbejdet med eget og kollegaers børnesyn og forældresyn til styrket inddragelse af børn og forældre i matchningsprocesser
 - fornyet inspiration til et styrket samarbejde med anbringelsessteder op til en anbringelse 
- viden om og inspiration til øget tværprofessionelt samarbejde i matchningsprocesser i praksis
 - inspiration til implementering af viden fra kurset i egen praksis, herunder forskellige redskaber og tiltag til at understøtte god kvalitet i praksis.
 - vidensdeling med andre kommuner.

Begge temadage er bygget op om vidensoplæg og korte refleksionsøvelser om formiddagen og vidensdeling blandt deltagerne om eftermiddagen. Kurset er med deltagere fra flere kommuner, hvilket giver rig mulighed for at dele viden og erfaringer med andre kommuner om deres praksis på området.

 

5.495 kr.
Varighed: Afholdes som to enkeltdage med læringsrum imellem
Se tid og sted for det valgte forløb
Komponent Aarhus
Hedeager 5, 1. sal
8200 Aarhus N

Kursusdag 1
4. november 2024 kl. 8.30 - kl. 15.30

Kursusdag 2
20. januar 2025 kl. 8.30 - kl. 15.30
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Er du i målgruppen?

Deltagerkreds til kompetenceudviklingsforløbet er socialrådgivere, familieplejekonsulenter, matchkonsulenter og ledere med ansvar for anbringelsesområdet i kommuner på udsatte børne- og ungeområdet 

Program

Vi byder velkommen med morgenmad, kaffe og te
Formiddag
Om formiddagen indgår vidensoplæg om baggrunden for, hvorfor inddragelse af børn og unge og forældre er helt centralt i arbejdet det gode match til anbringelse – herunder hvad betyder et tidssvarende børne- og forældresyn og gældende lovgivning. Dernæst vidensoplæg om samarbejde og afdækning af anbringelsessteders kompetence og rammer i forløb op til anbringelse. Der indgår korte refleksionsøvelser undervejs.
Frokost
Eftermiddag
Om eftermiddagen er der fokus på, hvordan kan man konkret arbejde med at styrke kvaliteten i egen praksis med inspiration fra tiltag og redskaber til styrket inddragelse af børn og unge, forældre og anbringelsessteder. Der indgår vidensdeling med de andre deltagere.
Tak for i dag
Vi byder velkommen med morgenmad, kaffe og te
Formiddag
Vi sætter fokus på forudsætningerne for det tværfaglige beslutningsgrundlag for anbringelse og tætte samarbejde og vidensdeling blandt de professionelle i matchningsforløb og rammerne herfor. Der afsluttes med vidensoplæg om implementeringsforudsætninger for det gode match.
Der indgår korte refleksionsøvelser undervejs.
Frokost
Eftermiddag
Fokus på styrkelse af egen praksis med inspiration fra andre kommuners tiltag og redskaber til at styrke samarbejdet blandt de professionelle i matchningsforløb.
Der indgår vidensdeling med de andre deltagere
Tak for i dag

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

LEHA
Chefkonsulent
Lene Hausted
Lene Sloth Jørgensen
Koordinator
Lene Sloth Jørgensen