Børnesamtale? Lær en velafprøvet metode til at inddrage barnets perspektiv i samtalen. Et onlineforløb med ni moduler og praksisnære øvelser, som lærer dig, hvordan du hjælper forældre i gang med at tale med deres børn om den virkelighed, de er sammen om. Du får adgang til undervisningsmaterialet i et år

Spar 50%: Køb adgang inden 1. september og betale kun 1.199,50 kr. + moms for 1 års adgang

Hvordan tilrettelægger du inddragelse af det udsatte barn med øje for barnets behov og perspektiv? Kurset giver dig indsigt i, hvordan inddragelsen kan tilrettelægges, så både forældre og børn føler sig mødt og forstået. 

Børn sanser alt, og de forsøger at forstå sig selv og skabe sammenhæng i den verden, som de lever i. Børn sanser også det, som vi helst ville skåne dem for, når vi selv har det svært indeni på grund af sorg, kompliceret skilsmisse, alvorlig sygdom, psykisk lidelse eller andre belastende livsomstændigheder. 

At ’skåne’ børnene med tavshed er en dybt rodfæstet tradition i vores kultur. Men tavshed om det smertefulde gør børnene usikre og planter følelser af skyld, skam og forkerthed. Desværre bliver børns mestringsstrategier/mistrivsel i sådanne situationer ofte mistolket som noget, der er galt med barnet. Eller barnet bliver slet ikke set, fordi det kan skjule smerten … ligesom forældre gør det.

 

2.399 kr.
Sted og startdato
E-læring: August 2024
Se tid og sted for det valgte forløb
Dette er et videobaseret onlinekursus, så du bestemmer selv både tid og sted.

Kurset er på 9 sessioner à 1,5-2 timers varighed med i alt 60 små film med tilhørende arbejdsark for hver session.

Kurset kan gennemføres alene eller sammen med en gruppe kolleger. I kan vælge at lade 4 - 8 deltagere gennemføre kurset i grupper, hvor de enten ser videoerne og drøfter opgaverne sammen eller de kan se videoerne alene og have fælles drøftelser. I kan også strukturere en læreproces, hvor en intern eller ekstern konsulent faciliterer en fælles proces med kick-off og fælles læringsdage, hvor deltagerne har løbende hjemmeopgaver.

Der er mulighed for at tilkøbe en fælles faglig opsamlingsdag.

Den store gevinst ved digital læring er, at I kan tilrettelægge det præcis som det passer jer.

I får adgang til den digitale læring i 1 år.
Se hvad prisen inkluderer

PRIS:
1-4 deltagere= 2395kr pr deltager
5-9 deltagere = 2155kr. pr deltager (10% rabat)
10-19 deltagere = 1916kr pr deltager (20% rabat)
20-49 deltagere = 1677kr pr deltager (30% rabat)
50 + deltagere = 1198kr pr deltager (50% rabat)


Du kan tilmelde dig via tilmeldingslinket. Hvis I er en større gruppe som ønsker at deltage i kurset, så kan I kontakte Lene Sloth Jørgensen lsj@komponent.dk

Kampagne: 50 % rabat ved køb inden 1. september

Spar 50%: Køb adgang inden 1. september og betale kun 1.199,50 kr. + moms for 1 års adgang

Er du i målgruppen?

Fagprofessionelle i social- og sundhedssektoren, som er i kontakt med udsatte børn i alle aldre og deres sårbare forældre. Det forudsættes, at deltagerne har lyst til at træne, hvordan de bruger sig selv i samtalerne.

 

Hvordan oplever barnet sig inddraget?

Inddragelse af et barn foregår typisk i en børnesamtale, hvor barnet bliver mødt af en række spørgsmål.  
Men ofte har barnet ikke svarene og samtalen kan blive en ubehagelig oplevelse for både barn og rådgiver.

Der er i Barnets Lov fokus på, at barnet skal ses i sin egen ret og at børns håb, ønsker og drømme skal tillægges stor betydning. Børnene skal løbende inddrages og vores fornemmeste opgaver bliver at finde frem til barnets perspektiv på deres levede liv.  

Mange spørgsmål vil vedvarende udfordre selv de erfarne socialrådgivere, psykologer, pædagoger mv.:

  • Hvordan får du kendskab til mulige bagvedliggende årsager til et barns mistrivsel?
  • Hvordan udforsker du familiens livsomstændigheder og belastninger uden at aktivere skyldfølelse?
  • Hvordan kan du i mødet med barnet minimere antallet af spørgsmål, så samtalen ikke opleves som ubehagelig for barnet?

Med dette kursus introduceres en velafprøvet metode til inddragelse af barnet. I nært samarbejde med forældrene sikres det, at barnets perspektiv tilgodeses. Den familiefokuserede tilgang beriger barnet eller den unge med nyt indblik i sit eget og sin families liv, og bidrager til øget mental trivsel hos såvel børn som forældre. Børn sanser og fornemmer stemninger fra de er ganske små. Der er således ingen nedre aldersgrænse.  

Metoden, som indeholder en forældresamtale, en eller to familiesamtaler og evt. en efterfølgende børnesamtale, er udviklet af socialrådgiver og familieterapeut mpf Karen Glistrup, der er kursets gennemgående underviser.  

Ny indsigt og erfaring med, hvordan du bruger dig selv i samtalen

Kurset giver dig indsigt i fortielsernes betydning i et neurologisk perspektiv, og kompetencer, så du får mod på at træde nærmere og hjælpe forældre i gang at snakke med deres børn om den virkelighed, de er sammen om. De praksisnære øvelser øger din opmærksomhed på, hvordan du bruger dig selv i samtalerne med udsatte børn, unge og deres forældre.

I Regionspsykiatrien i Gødstrup har e-læringsforløbet for at iværksætte nye tilbud om samtaler til børn og familier. Hør oversygeplejerske Heidi Schmidt fortælle, hvordan de har brugt forløbet til at skabe en forebyggende helhedsindsats til familien. (Varighed: 4 min)

Sygeplejerske Diana Thatt fortæller, hvordan det har været at være en del af et fælles læringsforløb om samtaler med børn og unge med udgangspunkt i e-læring. Metoden hjælper bl.a. til, at medarbejderne går mere fortællende og beskrivende til samtalerne, så det ikke opleves som en eksamen for børnene. (Varighed: 10 min) 

 

Et videobaseret online kursus

Kurset er på 9 sessioner à 1,5-2 timers varighed med i alt 60 små film med tilhørende arbejdsark for hver session.

Kurset kan gennemføres alene eller sammen med en gruppe kolleger. I kan vælge at lade 4 - 8 deltagere gennemføre kurset i grupper, hvor de enten ser videoerne og drøfter opgaverne sammen eller de kan se videoerne alene og have fælles drøftelser. I kan også strukturere en læreproces, hvor en intern eller ekstern konsulent faciliterer en fælles proces med kick-off og fælles læringsdage, hvor deltagerne har løbende hjemmeopgaver. 

Der er mulighed for at tilkøbe en fælles faglig opsamlingsdag.

Den store gevinst ved digital læring er, at I kan tilrettelægge det præcis som det passer jer. 

I gives adgang til den digitale læring i 1 år. 

Få indblik i materialet

Det faglige perspektiv bag kurset er omtalt på www.SNAKOMDET.dk/onlinekursus. Her kan du også læse feedback fra nogle af de kommuner, som allerede har gennemført kurset. Blandt andre Børne- og familiechef Charlotte Bøcher.


Se hele første session af kurset her: HVAD BØRN IKKE VED... har de ondt af (1. session gratis) - Mind Online (mind-online.dk)

Se eksempel på arbejdsark her: arbejdsark

 
Underviser Karen Glistrup

Underviser Karen Glistrup

Karen Glistrup, socialrådgiver, familie- og psykoterapeut MPF og forfatter, har siden slutningen af 90’erne hjulpet forældre med at få taget hul på den vigtige snak med deres børn om den virkelighed, de er sammen om. Hun har set, hvordan den åbne dialog i familierne forløser fortielsens smerte, og hvordan både børn og forældre efter en familiesamtale går ud ad døren med en ny og bedre kontakt med hinanden.

På kurset udfordrer Karen de vante forståelser af, hvordan vi snakker med børn. Hun anbefaler, at vi holder op med at stille børnene så mange spørgsmål og i stedet fortæller dem noget, som giver dem en forståelse af sig selv og deres familie. 

Karen er forfatter til flere bøger. ’Hvad børn ikke ved... har de ondt af’ og ’SNAK OM DET... MED ALLE BØRN – en bog om følelser i familien’ er udkommet på bl.a. tyske forlag. 

www.snakomdet.dk / www.familiesamtaler.dk 

Karen Glistrup er forfatter til flere bøger

Hvad børn ikke ved... har de ondt af - bryd tavsheden 
Jesper Juul: ”Denne bog er intet mindre end et mirakel - især for de børn og forældre, der lever med psykisk sygdom i familien.”
Dr. Elspeth McAdam: “This is a very important book with lots of wisdom! Karen has developed a different and potentially very important new approach breaking some of the more conventional ways of working with families when one of the parents has a mental illness.”

Karen Glistrup viser i bogen, hvordan man med en ret lille men fokuseret indsats kan hjælpe børn og forældre til at komme i kontakt med hinanden om den virkelighed, de er sammen om. 
Bogen er en gave til den fagprofessionelle, som ønsker at facilitere samtalen med de sårbare forældre og deres børn.
 

Snak om det... med alle børn - en bog om følelser i familien 
Trine 10 år (mor har bipolar lidelse): ”Den skulle alle børnene i min klasse læse!”
Jesper Juul: ”Snak om det... med alle børn” er målt med en international målestok af helt enestående kvalitet og det bedste udgangspunkt for bl.a. samtaler mellem børn og deres psykisk syge forældre.”

Bogen er netop tænkt som en hjælp til den voksne, der ønsker at få en snak med børn om sindet og psykiske lidelser. 
Bogen er skrevet i et menneskevenligt sprog, som mindsker skam og følelsen af forkerthed. Den har vundet stor anerkendelse blandt såvel små børn, større børn, forældre som de fagprofessionelle, der møder de ramte familier.
Pia Olsens hjertevarme illustrationer berører alle uanset alder. 
 

 

Hvad siger tidligere deltagere

Hans-Peter Petersen Leder af PPR, Favrskov Kommune

- Det er svært i dag at finde kurser som er tilstrækkeligt brede og almene i deres indhold til, at det kan bruges uanset hvilken faglighed der sidder med om bordet. 
Det kan være en faldgrube i forsøget på at fremstå professionel, at man bruger et sprog, som kan virke fremmedgørende overfor forældrene. Noget af det, som jeg synes er spændende ved kurset er, at man arbejder med at turde bruge sig selv ind i en professionel sammenhæng. 
Vi vil gerne tilbyde et alternativ til en sundhedsfaglig måde at tale om børn på. Der er så mange kurser i diagnoseforståelse og der havde vi brug for et alternativ. 
Det, som kurset kan give, hvis medarbejderne tør, det er at tale mere almindeligt og ligeud om tingene. 

Linda Seidenfaden Højris, familiebehandler

Kurset har mindet mig om, hvor meget man kan tale om på en nænsom, men tydelig måde. Det har inspireret mig til at være tydelig og nænsom om det, der er svært. For barnet og for familien. At være til stede i hjerne og hjerte og de 3 ben for god kontakt: nærvær, tydelighed og empati. Det tager jeg med mig.

Læs mere Læs mindre

Charlotte Bøcher, Børne- og familiechef i Favrskov Kommune

Det handler om børnesyn og arbejdskultur og den respektfulde dialog. Vi har masser af lovgivning der inviterer til det. Men alle mulige ting kan spænde ben for det naturlige. Også opmærksomheden til forældrene: ’Hvordan taler I med jeres børn om det, der foregår i jeres liv?’

Jeg ønsker, at alle bliver bærere af – og minder hinanden om den her tilgang, som kan bruges hele vejen rundt om de udsatte børn og deres sårbare familier. 

 

CASE

Fælles e-læringsforløb gav fornyet fokus på børneperspektivet i samtaler med børn og unge

Det kræver mod at sætte sig selv i spil i mødet med et barn, der har det svært. Et fælles onlineforløb og ledelsesmæssig facilitering gav Børne- og Familiecenteret i Vejle Kommune præcis den viden og det mod, der er nødvendigt når børn skal opleve sig inddraget.

- Vi har nu styrket bevidstheden om, at vi skal holde familierne og turde være med dem i det, der sker i deres virkelighed. Vi tør vise, at vi er mennesker og hjælper familierne med at løfte sig hen mod hinanden. Vi hjælper familierne med at få talt om det, der sker, følger det til dørs og genbesøger det. Det kræver mod, fortæller Mia Kaad Jensen, leder af familiebehandlingen. 

Familiebehandlere fra Vejle Kommune på kursus i egen organisation
Vil du høre mere? Så ringer vi til dig

Er du blevet nysgerrig på, hvordan Komponent kan hjælpe dig, eller vil du have mere information? Udfyld formularen, så ringer vores ekspert til dig. 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

LEHA
Chefkonsulent
Lene Hausted
Lene Sloth Jørgensen
Koordinator
Lene Sloth Jørgensen