Det kræver mod at sætte sig selv i spil i mødet med et barn, der har det svært. Et fælles onlineforløb og ledelsesmæssig facilitering gav Børne- og Familiecenteret i Vejle Kommune præcis den viden og det mod, der er nødvendigt når børn skal opleve sig inddraget.
Udgivet den 07-05-2024

I Børne -og familiecentret i Vejle Kommune har de fået fornyet motivation til at være kreativt undersøgende i børns forståelse for den virkelighed, de er en del af. Det videobaserede kursus HVAD BØRN IKKE VED… har de ondt af har givet behandlerne fornyet fokus og mod til sammen med forældrene at være undersøgende på barnets perspektiv og virkelighed, fortæller Mia Kaad Jensen, leder af familiebehandlingen i Vejle Kommune:

- Ekkoet på flere af kontorerne lyder nu: ”Børn sanser alt – vær modig og vær med barnet”. For det kræver mod at sætte sig selv i spil og være til stede sammen med både børn og deres forældre om de følsomme og vigtige emner de er sammen om og påvirkes af. 

Det er nemlig vigtigt, at familiebehandlerne hjælper med at få snakket åbent med børnene om vigtige emner, som måske er blevet fortiet. De skal også hjælpe med at skabe en fælles situation, hvor forældrene eller andre understøttes i at fortælle og aktivt at lytte til barnet: 

- Vi er med til at tale med og om forældrene i mødet, hvor barnet har mulighed for blot at lytte – og hvis det har lyst kan stille spørgsmål eller supplere. På den måde kan vi sammen skabe en sammenkoblende dialog, som er opstået af det, der sker, og ikke ud fra behandlerens agenda. Det, der er meningsgivende for barnet, er det, vi sammen skal rette blikket imod, siger Mia Kaad Jensen. 

Barnets lov - inddragelse af barnets perspektiv

Mia Kaad Jensen har over længere tid gjort sig tanker om ændringer i takt med barnets lov, og i sommeren 2023 begyndte et fordybelsesarbejde om, hvad barnets lov betyder for behandlingsarbejdet i familiebehandlingen. Hun var nysgerrig på, hvordan de i behandlingsarbejdet kan være med til at undersøge og kvalificere barnets perspektiv, som er en grundsten i barnets lov.

Hendes faglighed er formet af den systemiske tilgang, og hun brænder for at bringe børnenes perspektiv i spil. Derfor blev hun også grebet af, hvordan hun bedst muligt kunne klæde medarbejderne på til opgaven og arbejdet med holdningen og ikke mindst modet til at tale med børnene om deres virkelighed, som ofte er svær.

- Jeg så et opslag om kurset på LinkedIn, og Karen Glistrup er en stor kapacitet, der også står på et systemisk grundlag. Efter at have set det digitale kursus igennem, var jeg meget begejstret og vil gerne udbrede denne tilgang i behandlerteamet, fortæller Mia Kaad Jensen.

Vil du høre mere? Så ringer vi til dig

Er du blevet nysgerrig på, hvordan Komponent kan hjælpe dig, eller vil du have mere information? Udfyld formularen, så ringer vores ekspert til dig. 

HVAD BØRN IKKE VED... har de ondt af

Digital læring med underviser Karen Glistrup

Børnesamtale? Lær en velafprøvet metode til at inddrage barnets perspektiv i samtalen. Et onlineforløb med ni moduler og praksisnære øvelser, som lærer dig, hvordan du hjælper forældre i gang med at tale med deres børn om den virkelighed, de er sammen om. Du får adgang til undervisningsmaterialet i et år

Spar 50% ved køb inden 1. september

Hvis du køber adgang inden 1. september 2024, sparer du 50% på deltagerprisen og betaler kun 1.199,50 for et års adgang. 

 

Stor interesse for børneinddragelse

Interessen for kurset om børneinddragelse viste sig at være stor – også blandt de erfarne behandlere. Mia Kaad Jensen afholdt i første omgang et kursus for 28 deltagere og er nu på baggrund af den store interesse fra medarbejdere og ledere fra hele organisationen i gang med at arrangere det næste kursus, som vil ligge i efteråret. 

Hun afholder det digitale kursus over seks formiddage med 14 dages interval. Hun har sat sig grundigt ind i materialet og faciliterer dagene med udgangspunkt i videoerne, men krydret med tilpasninger som passer i den konkrete opgaveløsning, som bestilles. De har på kursusdagene fælles dialoger på baggrund af arbejdsark og laver gruppeøvelser, hvor de også sætter sig selv og sin faglige praksis i spil. De udfordrer nu hinanden og tør sætte spørgsmålstegn ved ikke blot om børnene skal være med – men i højere grad hvordan børnene skal være med i indsatsen. 

- Vi har fået forstyrret tanker og holdninger på gode måder, og mange ser nu, at det er aldrig hverken for sent eller for tidligt at inddrage barnet. Men vi må alle kigge på os selv og vores mulige berøringsangst eller til tider misforståede omsorg og ønske om at skåne barnet, siger hun og fortsætter: 

- Med fokus på, at børn sanser alt, og at hvis vi som professionelle ikke tør at være dem og er med til at formidle, så vil børnene ofte danne sig sin egen forståelse af sin og familiens virkelighed – hvilket ofte kan give udfordringer i barnets selvbillede. 

Mia Kaad Jensen har været meget opmærksom på at opbygge en stor fortrolighed i læringsrummet. Hun fortæller, at når de har siddet sammen, så har de fundet roen i dialoger og tilliden til at lukke op for sig selv og i høj grad kigge indad. De har haft mange spændende emner oppe, bl.a. samtalerne om: ” Hvordan skal jeg kunne tale med barnet om det, når jeg har svært ved at, tale med mit eget barn om det?” Det kræver et trygt og fortroligt læringsrum at turde arbejde med sig selv i forhold til tale med barnet om det, der er svært. 

Mod på børneinddragelse

Kurset har først og fremmest givet deltagerne fornyet mod til at være med børnene i deres virkelighed – også selvom behandlerne bliver berørte af det, barnet fortæller. 

- Vi har nu styrket bevidstheden om, at vi skal holde familierne og turde være med dem i det, der sker i deres virkelighed. Vi tør vise, at vi er mennesker og hjælper familierne med at løfte sig hen mod hinanden. Vi hjælper familierne med at få talt om det, der sker, følger det til dørs og genbesøger det. Det kræver mod, fortæller Mia Kaad Jensen og afslutter:

- Mange vil, når der tænkes i børnesamtaler, have fokus på at skulle stille en masse spørgsmål og være den rammesættende i det. Vi har nu med e-læringsværkstøjets hjælp en opmærksomhed på ikke at stille de mange spørgsmål, men fokus på det, der opstår mellem familiemedlemmer og uden at barnet kommer til at opleve, at det skal levere det rigtige, eller at der forventes noget specifikt af barnet. 

En computer hvor e-læring afspilles
Lokalt forløb i Vejle Kommune
Underviser på fælles e-læringsforløb
Familiebehandlere fra Vejle Kommune på kursus i egen organisation

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

LEHA
Chefkonsulent
Lene Hausted
Lene Sloth Jørgensen
Koordinator
Lene Sloth Jørgensen