Forespørgsel for Barnets lov og forebyggelse af magtanvendelse i skole og dagtilbud