Bliv opdateret og fagligt beredt i forhold til magtanvendelse på det sociale område.

Formålet med kurset er at give dig større indsigt i magtanvendelse i socialt og pædagogisk arbejde med borgere med betydelige, psykiske funktionsnedsættelser. Vægten bliver lagt på de former for magtanvendelse, lovgivningen giver hjemmel til.

  • Hvad er egentlig magtanvendelse i Danmark i dag?
  • Hvordan er reglerne?
  • Hvad er Servicelovens formål?
  • Hvad er forskellen på guidning og fastholdelse?
  • Hvad er omsorgspligt?
  • Hvornår er magtanvendelse nødvendigt?
  • Hvem kan bruge magt?
  • Hvad sker der, når beboere ikke vil flytte fra et givent botilbud?
  • Hvilke betydningsfulde snitflader kan der være til anden lovgivning?

Det er nogle af de spørgsmål, kurset vil omhandle, og som vil ruste dig fremadrettet.

Kurset omhandler ikke en speciel borgergruppe, men behandler problematikkerne tværgående. Udfordringer i forhold til særlige personkredse vil dog blive behandlet, og der lægges vægt på dine egne erfaringer og egen viden, samt den betydning, du kan se magtanvendelse have i din hverdag som fagperson.

2.595 kr.
Varighed: 1 dag
Se tid og sted for det valgte forløb
Komponent Aarhus, Hedeager 5, 1. sal, 8200 Aarhus N
14. marts 2024 kl. 9.00 - kl. 15.30
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Se hvad prisen inkluderer

Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning og materialer. Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.

Er du i målgruppen?

Kurset er for fagpersoner, hvis arbejdsliv indeholder magtanvendelse i en eller anden form, det være sig på myndighedsområdet eller i de enkelte tilbud. Du kan altså enten være sagsbehandler, der skal forholde sig til dilemmaer i magtanvendelse eller ansat i et tilbud, hvor dilemmaerne er en del af hverdagens faglige udfordringer. Du kan være enten erfaren eller ny på området og have et behov for både mere viden og faglig sparring.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

Helle Richter
Koordinator
Helle Richter Wester Jensen
BRB
Chefkonsulent
Bjarne Richter Bjelke