Samarbejdet mellem skole og socialforvaltning udgør en hjørnesten i den helhedsorienterede indsats for at sikre børn udvikling, trivsel og læring. Skolefravær er altid en opgave for skoleforvaltningen og når fraværet udvikler sig, så er det ofte også en opgave for socialforvaltningen. Hvordan får vi forenet kræfterne så vi får børnene i skole igen?

På denne temadag hjælper vi med at lukke vinduet op til din samarbejdspartners juridiske grundlag, så I kan se løsninger ud fra hinandens perspektiver. Vi sætter fokus på reglerne i folkeskoleloven og serviceloven/Barnets lov, hvor vi dykker ned i hvilke forpligtelser der er i den enkelte sektor og hvordan vi bedst finder helhedsorienterede løsninger for børnene på tværs.

Formålet med dagen er, at skolesektoren og socialsektoren får kendskab til hinandens muligheder og begrænsninger, samt at vi får drøftet, hvordan vi kan udnytte samarbejdsfladen og dermed sikre, at også børn med f.eks. skolefravær vil komme i gang igen og modtage den undervisning, de har ret til.

Udbytte

  • Indblik i hvordan reglerne i de forskellige sektorer kan spille sammen.
  • Indblik i reglerne ud fra aktuelle problemstillinger på skoleområdet og i socialforvaltningerne.
  • Ny inspiration til hvordan arbejdet kan tilrettelægges,
  • Fif og inspiration til at udarbejde procedurer og egen praksis for arbejdet med disse børn.

Undervisningen vil veksle mellem oplæg, debat i plenum og spørgsmål fra deltagerne.

Undervisere/ Oplægsholdere

Inge Louv
Selvstændig socialrådgiver og handicapkonsulent med mange års erfaring fra den kommunale verden.
Har siden 2006 et firma www.ingelouv.dk, hvor Inge yder konsulentbistand, undervisning og sparring for kommunale sagsbehandlere og andre fagfolk, og de senere år er snitflader og samarbejde på tværs af sektorer kommet mere i fokus.
Sammen med Lene Hausted, Komponent og Rigmor Lond, KL har Inge etableret et Ledernetværk på børnehandicapområdet, hvor snitflader og samarbejde er et fast punkt på møderne.

2.990 kr.
Varighed: 1 dag
Se tid og sted for det valgte forløb
Komponent Aarhus
Hedeager 5, 1. sal
8200 Aarhus N

18. april 2024 kl. 8.30 - kl. 15.30
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Se hvad prisen inkluderer

Prisen er. ekskl. moms og dækker undervisning, materialer og forplejning. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, og kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads.

Er du i målgruppen?

 

Målgruppen er ledere, konsulenter, lærere og socialrådgivere, som arbejder med sårbare børn.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

LEHA
Chefkonsulent
Lene Hausted
Lene Sloth Jørgensen
Koordinator
Lene Sloth Jørgensen