Få styr på Folkeskoleloven, Forvaltningsloven og reglerne om håndtering af personoplysninger og forældreansvarsloven.

Som leder på en skole eller konsulent på Børne & Unge området bliver du involveret i mange sager. Det er derfor vigtigt, at du løbende holder dig opdateret på relevante bestemmelser i forhold til folkeskoleloven, forvaltningsloven og reglerne om håndtering af personoplysninger og forældreansvarsloven.

Du skal også kunne håndtere pressen, hvis situationer spidser til - og gerne inden de spidser til. Det handler om at blive ved med at 'gøre det rigtige rigtigt' - i relation til forvaltningens og skolens kerneopgave.

Kurset tager udgangspunkt i konkrete problemstillinger og dilemmaer fra dit daglige samarbejde med forskellige interessenter så som forvaltning, skoleledere, forældre, medarbejdere, pressen og evt. andre myndigheder, hvor der kan opstå tvivl om, hvilke regler du skal iagttage, og hvordan du håndterer konkrete situationer som fx.:

  • At arbejde på en kommunal arbejdsplads og hvad det betyder for lederens og medarbejdernes rolle som myndighedsperson
  • Hvornår og hvordan træffer du en afgørelse, f.eks. i forbindelse med at en elev eller en forælder bortvises fra skolen - må man f.eks. sætte en partshøringsfrist til 3 timer? Og kan man forbyde en mor at komme på skolen og hente sit barn, efter at hun flere gange har skældt andre børn og ansatte højlydt ud?
  • Når forældrene ikke kan blive enige, f.eks. om ind- eller udmeldelse
  • Behandling af personoplysninger, f.eks. hvilke oplysninger kan eller skal videregives og aktindsigt
  • Billeder og lydoptagelser, herunder elevers og forældres skjulte optagelser
  • Klager og håndtering af disse

Da kurset henvender sig til kommunale ledere og medarbejdere i lignende funktioner inden for skoleområdet, er der desuden mulighed for at etablere et netværk, så deltagerne fremover kan bruge hinanden som sparringspartnere i forhold til håndtering af konkrete problemstillinger. Der er altså ikke tale om et ’envejs-kommunikationskursus', men derimod har kurset fokus på, at din erfaring og viden indgår, og nye muligheder opstår.

Kurset vil veksle mellem oplæg, fælles drøftelse af konkrete eksempler, orientering om de seneste afgørelser og udtalelser fra Ombudsmanden.

Pris

Tilmeld 2 fra samme kommune og opnå 10% rabat.

Underviser

Helle Betina Hansen
Jurist (uddannet advokat). Specialkonsulent med speciale i offentlig forvaltning, børn, unge og undervisning. Har bl.a. 10 års erfaring fra Børn og Unge i Aarhus Kommune og har mere end 15 års undervisningserfaring som ekstern underviser ved bl.a. Aarhus Universitet, Danmarks Medie- og journalisthøjskole og Københavns Professionshøjskole samt COK/Komponent. I min undervisning og oplæg tager jeg afsæt i modtagernes praktiske hverdag og forklarer reglerne herudfra.

2.995 kr.
Sted og startdato
Middelfart: 6. oktober 2022
Varighed: 1 dag
Se alle dage og tidspunkter
Severin Kursuscenter, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart
06.10.2022 kl. 08:30 - kl. 16:00
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Se hvad prisen inkluderer

Prisen er. ekskl. moms og dækker undervisning, materialer og forplejning. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.

Er du i målgruppen?

Ledere i folkeskolen og på 10-klasseskoler samt forvaltningskonsulenter på skoleområdet

Program

Kaffe, te og brød
Velkommen og præsentation af dagens program
Der indlægges pauser på dagen efter behov.
Formiddagens program
At træffe afgørelser:
- Hvornår træffer du en afgørelse?
- Inden afgørelsen - notat- og journaliseringspligt
- Hvem er part?
- Krav til afgørelser

Særlige situationer:
- Forældremyndighed (når forældrene ikke er enige)
- Behandling af personoplysninger (hvilke oplysninger kan eller skal man videregive, gemme mm.)
Frokost
Eftermiddagens program
- Tavshedspligt - underretningspligt - ytringsfrihed
- Aktindsigt
- Billeder og lydoptagelser, herunder skjulte optagelser
- Når elever eller forældre ikke opfører sig ordentligt
- Inddragelse af mobiltelefoner
Afrunding og afslutning
Tak for i dag

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Du kan også ringe på vores hovednummer 8779 6300 eller skrive til hej@komponent.dk. Så sørger vi for, at din henvendelse lander det rigtige sted, og du hører straks fra os.

PIDA
Teamleder
Pia Danielsen
LTM
Chefkonsulent
Lisbeth Tarp Mouritzen