Få styr på Folkeskoleloven, Forvaltningsloven og reglerne om håndtering af personoplysninger og forældreansvarsloven.

Som leder på en skole eller konsulent på Børne & Unge området bliver du involveret i mange sager. Det er derfor vigtigt, at du løbende holder dig opdateret på relevante bestemmelser i forhold til folkeskoleloven, forvaltningsloven og reglerne om håndtering af personoplysninger og forældreansvarsloven.

Du skal også kunne håndtere pressen, hvis situationer spidser til - og gerne inden de spidser til. Det handler om at blive ved med at 'gøre det rigtige rigtigt' - i relation til forvaltningens og skolens kerneopgave.

Kurset tager udgangspunkt i konkrete problemstillinger og dilemmaer fra dit daglige samarbejde med forskellige interessenter så som forvaltning, skoleledere, forældre, medarbejdere, pressen og evt. andre myndigheder, hvor der kan opstå tvivl om, hvilke regler du skal iagttage, og hvordan du håndterer konkrete situationer som fx.:

  • At arbejde på en kommunal arbejdsplads og hvad det betyder for lederens og medarbejdernes rolle som myndighedsperson
  • Hvornår og hvordan træffer du en afgørelse, f.eks. i forbindelse med at en elev eller en forælder bortvises fra skolen - må man f.eks. sætte en partshøringsfrist til 3 timer? Og kan man forbyde en mor at komme på skolen og hente sit barn, efter at hun flere gange har skældt andre børn og ansatte højlydt ud?
  • Når forældrene ikke kan blive enige, f.eks. om ind- eller udmeldelse
  • Behandling af personoplysninger, f.eks. hvilke oplysninger kan eller skal videregives og aktindsigt
  • Billeder og lydoptagelser, herunder elevers og forældres skjulte optagelser
  • Klager og håndtering af disse

Da kurset henvender sig til kommunale ledere og medarbejdere i lignende funktioner inden for skoleområdet, er der desuden mulighed for at etablere et netværk, så deltagerne fremover kan bruge hinanden som sparringspartnere i forhold til håndtering af konkrete problemstillinger. Der er altså ikke tale om et ’envejs-kommunikationskursus', men derimod har kurset fokus på, at din erfaring og viden indgår, og nye muligheder opstår.

Kurset vil veksle mellem oplæg, fælles drøftelse af konkrete eksempler, orientering om de seneste afgørelser og udtalelser fra Ombudsmanden.

Underviser

Helle Betina Hansen
Jurist (uddannet advokat). Specialkonsulent med speciale i offentlig forvaltning, børn, unge og undervisning. Har bl.a. 10 års erfaring fra Børn og Unge i Aarhus Kommune og har mere end 15 års undervisningserfaring som ekstern underviser ved bl.a. Aarhus Universitet, Danmarks Medie- og journalisthøjskole og Københavns Professionshøjskole samt COK/Komponent. I min undervisning og oplæg tager jeg afsæt i modtagernes praktiske hverdag og forklarer reglerne herudfra.

Varighed: 1 dag
Er du i målgruppen?

Ledere i folkeskolen og på 10-klasseskoler samt forvaltningskonsulenter på skoleområdet

Vil du høre mere? Så ringer vi til dig

Er du blevet nysgerrig på, hvordan Komponent kan hjælpe dig, eller vil du have mere information? Udfyld formularen, så ringer vores ekspert til dig. 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

LTM
Chefkonsulent
Lisbeth Tarp Mouritzen