Vil du blive bedre til at udvikle dine evner til at skrive til forældrene på Aula – og dermed skabe endnu bedre forældrekontakt?

Hvad får jeg ud af et kursus om at skrive endnu bedre?

  • Du lærer at effektivisere din skriveproces, så du hurtigt når frem til en god tekst
  • Du lærer at opbygge tekster, så det vigtigste kommer først og teksten er let at overskue
  • Du får sproglige teknikker til at gøre budskabet let forståeligt
  • Du får enkle skabeloner til opslag, beskeder og nyhedsbreve.

Aula er udviklet for at understøtte samarbejdet om børns læring og trivsel. Det skal ske ved at skabe et velfungerende og sikkert rum for god og nem kommunikation mellem dagtilbud, skoler, forældre, forvaltninger og andre.

Godt for dig og din skoleleder at vide

Kurset giver dig viden og værktøjer, så du let og hurtigt kan skrive tekster, der holder de svære balancer: ikke for lange, ikke for korte. Ikke for meget information, ikke for lidt. Løsningen ligger i prioritering, lagdeling og overblik.

Ved at bruge viden om og redskaber til bl.a. sproglige teknikker kan du skabe værdifuld kommunikation for jeres skole.

Kurset her er for dig, som vil have ideer og værktøjer til, hvordan du kan dele informationer på Aula overskueligt og tilpas enkelt. Både når du skriver til den ressourcestærke forælder og når du skriver til den, der langt fra er en læsehest. Du lærer også, hvordan du selv kan spare tid i skriveprocessen, så du skyder genvej til god kontakt.

Lær metoderne til at skrive endnu bedre og gør jeres skole endnu bedre til den gode forældrekontakt.

På det nye Aula bliver det nemlig en vigtig opgave at finde den rette balance i måden vi skriver til forældrene på – ligesom på forældreintra i dag. Det skyldes, at vi skal skrive til forældre med forskellige forudsætninger og behov. Nogle forældre kaster sig med glæde ind i samarbejdet, både med skolen og institutionen og med de andre forældre. De nyder at følge med i barnets hverdag og bruger informationerne som afsæt for dialog derhjemme. Andre forældre finder det svært at bevare overblikket, når der er for meget information: Hvad er vigtigt? Er der noget, jeg skal gøre som forælder – hvilke forventninger og krav er der til mig?

Den vanskelige balance handler om at tilgodese begge behov: Vi skal kommunikere så lidt som muligt og samtidig nok! Her bliver der brug for alle vores retoriske evner – og nogle klare rettesnore.

Tilrettelæggelse

Kurset varer 1 dag og vil veksle mellem teoretiske og faglige oplæg, diskussion og ikke mindst konkret træning. Du skal nemlig selv medbringe en tekst, som du vil arbejde med undervejs.

Hvor kan jeg læse mere om at skrive bedre?

Artikel om, hvordan man får 2 millioner forældre, elever og lærere til at kommunikere bedre – og digitalt – se mere her.

Alle 98 kommuner i Danmark gik i 2016 sammen om et fælles udbud af en samarbejdsplatform - den senere Aula - til skoleområdet. Det skete for at etablere en sammenhængende brugeroplevelse på tværs af skoler og kommuner.
Læs mere her.

Undervisere/ Oplægsholdere

Underviser er Pernille Steensbech Lemée, cand.mag. i retorik og medievidenskab. Hun driver rådgivningsvirksomheden Fokus Kommunikation. Hun har i mange år arbejdet tæt sammen med Danmarks Lærerforening, Undervisningsministeriet og en lang rækker skoler og kommuner om god kommunikation i og om folkeskolen. Tidligere har hun været taleskriver i Undervisningsministeriet, ekstern lektor ved Københavns Universitet og udviklingsdirektør i Grandjean Kommunikation.

Se hvad prisen inkluderer

Prisen er 2.500 kr. ekskl. moms og dækker undervisning, materialer og forplejning. Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende, efter tilmeldingsfristens udløb.

Er du i målgruppen?

Dagen er for dig, der som skolesekretær, lærer, pædagog eller leder skal skrive opslag, beskeder eller nyhedsbreve til forældre og andre. Fælles for kursets målgruppe er, at du er medarbejder på skolen, og at skriftlig kommunikation er en vigtig og integreret del af jeres daglige arbejde.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

MN
Chefkonsulent
Martin Nielsen
MIB
Koordinator
Michaela Bundgaard