For første gang findes nu et kompetenceforløb til dagplejere, som tager højde for deres særlige arbejdsform og hverdag. Det er moderne kompetenceudvikling, som har en unik blanding af digitale moduler og fysisk arbejdsmateriale.

Den styrkede pædagogiske læreplan er det fælles sprog, vi taler ud fra, når vi taler pædagogik og udvikling af læringsmiljøer i alle landets dagtilbud - også hos dagplejerne.

Men dagplejernes hverdag adskiller sig fra dagtilbuddene på flere punkter: Arbejdsdagene er lange, og det er svært at finde tid til kompetenceudvikling. Mange faglige baggrunde og bevæggrunde for at blive dagplejer gør, at forudsætningerne for at gribe opgaven med at udvikle stærke læringsmiljøer er forskellige. Og fordi man arbejder meget alene, kan det være svært at arbejde og samarbejde om at udvikle sin egen praksis.

Derfor har Komponent og Virtio udviklet et forløb, som med udgangspunkt i dagplejernes hverdag styrker det faglige niveau hos landets dagplejere og giver dem stærke forudsætninger for at arbejde med den styrkede pædagogiske læreplan i praksis.

Her får I et fælles kompetenceforløb for jeres dagplejere, som passer til hverdagen. Forløbet er virtuelt og giver dagplejerne redskaber til at forstå, reflektere og forandre praksis hen mod at arbejde professionelt med den styrkede pædagogiske læreplan i dagplejen. Brugbare og konkrete værktøjer gør, at dagplejen kan indarbejde læring og træning i sin hverdag og diskutere refleksioner og opdagelser med andre dagplejere.

Læs mere Læs mindre
 
 

Læs mere på dagpleje.tv, hvor I også kan se forløbets opbygning og få tilsendt et eksempel på, hvordan læringsforløbet ser ud. 

 

Dagplejers udbytte

  • viden om den styrkede pædagogiske læreplan
  • værktøjer, så den kan omsættes til praksis
  • viden om sammenhængen mellem gode læringsmiljøer og børns læring, trivsel, udvikling og dannelse
  • styrket samarbejde gennem udforskning af daglig praksis
  • et kompetenceudviklingsforløb, der passer ind i hverdagen
Børn og dagpleje leger sammen

Kommunens udbytte

  • et fælles sprog og en fælles tilgang til den styrkede pædagogiske læreplan
  • en realistisk og lokalt forankret model for kompetenceudvikling af dagplejere
  • en styrkelse af evalueringskulturen i og omkring dagplejen
  • færre praktiske udfordringer med f.eks. gæstepleje under kompetenceudvikling
  • kort vej fra teori til praktisk handling, der forbedrer læringsmiljøet i dagplejen.
Barn og dagplejer i naturen
 

Kan finansieres med midler fra Kompetencefonden

Der kan efter almindelig procedure søges om tilskud fra kompetencefonden på op til 80% af udgifterne til kursusafgift, materialer og evt. transport. 

Med 80% tilskud fra kompetencefonden: 1.599 kr. ekskl. moms pr. dagplejer
Fuld pris: 7.995 kr. ekskl. moms pr. dagplejer

Forløbet er udviklet i et tæt samarbejde mellem Komponent og Virtio, som udvikler og producerer digital læring og formidling.

Læs mere Læs mindre
 

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Du kan også ringe på vores hovednummer 8779 6300 eller skrive til hej@komponent.dk.

Så sørger vi for, at din henvendelse lander det rigtige sted, og du hører straks fra os.

Se alle medarbejdere
SHA
Chefkonsulent
Susanne Harder