Tårnby indfører ny strategi og tildelingsmodel på inklusionsområdet efter grundige analyser af økonomi og praksis på kommunens skoler
Udgivet den 22-06-2021

- Vi står helt ubetinget et langt bedre sted end før. Vi er blevet langt klogere, og nu er vi rustede til at håndtere de udfordringer, vi står overfor.

Sådan siger formand for Børne- og Skoleudvalget i Tårnby Kommune, Mads Vinterby (A), om den proces, kommunen har været igennem det seneste år sammen med Komponents konsulenter. En proces, som har resulteret i en helt ny strategi på området, som også borgmesteren er rigtig godt tilfreds med:

- Jeg har store forventninger til vores nye strategi og handleplan ”Stærke Børnefællesskaber”. Vi har arbejdet med området i mange år, men nu har vi en plan for det samlede børneområde, som både forholder sig til kvalitet, kompetencer, organisering og ressourcer. Det er vigtigt at alle børn får lige muligheder og det bedste afsæt for at tage en ungdomsuddannelse. Det tror jeg vi er kommer et skridt nærmere, siger borgmester Allan S. Andersen (A).

Udgiftsvækst og mangel på samlet plan

Baggrunden var en udvikling, som andre kommuner nok kan nikke genkendende til:

- Vi havde en udfordring med et stigende antal elever i folkeskolen, der blev henvist til specialundervisningstilbud. Og vi kunne se, at det var en udfordring, der bare ville vokse. Der var simpelthen brug for at få kigget hele området igennem, forklarer Henriette Krag, som er forvaltningschef for Børne- og Kulturforvaltningen i Tårnby Kommune.

Da Tårnby gik i gang med udviklingsprojektet i 2020 havde kommunen nogenlunde samme udgiftsniveau på skoleområdet som sammenlignelige kommuner. Men antallet af børn, der blev henvist til specialundervisningstilbud var vokset støt. Fra 5,4 procent til 7 procent på tre år. En vækst der var større end i mange andre kommuner. Og der var ikke en samlet plan for, hvordan det skulle håndteres, fortæller Mads Vinterby:

- Da jeg trådte til som udvalgsformand gik jeg i gang med at kigge på hele inklusionsområdet: Hvordan var praksis på skolerne, og hvad sagde de forskellige aktører på området? Det gik hurtigt op for mig, at der var nogle meget forskellige billeder af situationen – og ikke mindst af, hvad der skulle til for at løse de udfordringer, vi stod med. Vi manglede en samlet retning, siger Mads Vinterby.

Uvildigt professionelt blik

Kommunen allierede sig med Komponent (dengang KLK), som gik i gang med at analysere kommunens nøgletal og interviewe alle relevante aktører på området. Lige fra chefer, skoleledere, lærer, pædagoger og psykologer til forældre og elevrepræsentanter.

- Vi valgte at bruge Komponent, fordi vi havde behov for et uvildigt, professionelt blik på tingene. Og så havde vi brug for et konsulenthus, der havde erfaringer med lige nøjagtige disse problemstillinger fra andre kommuner, siger Mads Vinterby.

Komponents analyser gav Tårnby Kommune et billede af udviklingen på området og en aktuel status på antallet af børn i specialundervisningstilbud. Resultaterne blev samlet i en rapport med en række anbefalinger til, hvordan Tårnby kunne organisere og målrette arbejdet på inklusionsområdet bedre i fremtiden.

- Undersøgelsen har været et godt fundament til at få taget dialoger på tværs af kommunen og sat spot på de områder, hvor der skal laves forandringer. Det har været et stort arbejde at omsætte analyser til strategi og handleplan. Men det har været det værd, for det har hjulpet os med at sætte ny retning og skabe et større fælles ansvar - både i skoler og dagtilbud om, hvordan man bruger midlerne bedst, forklarer forvaltningschef Henriette Krag.

Kompetencecentre ude på skolerne

Den 1. august træder den nye strategi ”Stærke børnefællesskaber” i kraft. Den følger en række af Komponents anbefalinger, bl.a. om at oprette kompetencecentre decentralt ude på de enkelte skoler.

- Psykologer, forebyggende rådgivere, specialkonsulenter mfl.  bliver tilknyttet de nye kompetencecentre – og i det hele taget er tanken, at støttefunktioner skal være tættere på børn og forældre - helt ude i praksis. Der er desuden sat ressourcer af til kompetenceudvikling og et tidligt opsporingsværktøj, forklarer Henriette Krag.

På sigt er planen også at få inddraget de specialiserede ressourcer, som fx psykologer og socialrådgivere, i undervisningen.

Bedre rustede til fremtidige udfordringer

For Mads Vinterby er der slet ingen tvivl om, at Komponents grundige analysearbejde har spillet en afgørende rolle for kommunes nye inklusionsstrategi:

- Helt klart. Vi står overfor et stort udgiftspres i 2022 og frem, men nu er vi klædt bedre på til at håndtere det. Nu har vi én samlet plan for, hvordan vi skal håndtere udfordringerne, som alle står bag og arbejder ud fra. Det gør en kæmpe forskel, siger Mads Vinterby.

For forvaltningschefen Henriette Krag er målet at få udviklet en større vifte af løsninger i forhold til at understøtte børn med udfordringer.

- Udgangspunktet er, at de i højere grad skal forblive en del af fællesskabet med andre børn. Skoler og dagtilbud skal være med til at finde gode løsninger, og familierne skal inddrages og opleve, at der foregår et samarbejde tæt på barnets hverdag om, hvad der skal ske, siger hun.

Vil du høre mere? Så ringer vi til dig

Er du blevet nysgerrig på, hvordan Komponent kan hjælpe dig, eller vil du have mere information? Udfyld formularen, så ringer vores ekspert til dig. 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

NAH
Chefkonsulent
Nanna Hansen
Rune Schack Ahlmann profilbillede
Chefkonsulent
Rune Schack Ahlmann