Rune Schack Ahlmann profilbillede

Rune Schack Ahlmann

Chefkonsulent

Rune er chefkonsulent i Komponent, hvor han løser opgaver på skoleområdet. Rune er særligt optaget af, hvordan god ledelse, strategisk styring og agil organisering kan sikre den høje kvalitet i kerneydelserne, som er og skal være kommunernes kendetegn.

Rune kender kommunerne fra sit virke som kommunal centerchef og fra mange år som rådgivende konsulent. Rune har kompetencer inden for bl.a.:

  • Projektledelse
  • Analyse på kommunale sektorområdet
  • Ledelsessparring
  • Organisationsudvikling
  • Salg af konsulentydelser

Desuden har Rune stor viden inden for ledelse og styring på skoleområdet, specialundervisning, politisk betjening, økonomisk styring samt dagtilbudsområdet.

Find mig på LinkedIn