Succesfuld skoleudvikling kræver en fælles indsats, god brug af data – og er i øvrigt ikke noget, der klares med et quickfix. Det er udgangspunkt for to ambitiøse skoleudviklingsprojekter i Holbæk og Thisted kommuner, som over tre år skal forbedre elevernes læring og trivsel med udgangspunkt i stærkere skoleledelse tættere på praksis.
Udgivet den 16-08-2021

Da det omfattende Program for Læringsledelse blev afsluttet i 2020, var hverken Thisted eller Holbæk kommuner i tvivl: Arbejdet med at sikre mere læring og trivsel i folkeskolen var ikke færdigt. Derfor har de efterfølgende søgt og fået penge fra A.P. Møller Fonden til hvert deres treårige projekt, der er udviklet og igangsat i tæt samarbejde med Komponent.

– Gennem Program for Læringsledelse fik vi øje på nogle ting, som både vi og vores skoleledere gerne ville arbejde videre med. Derfor har vi nu sat fokus på, hvordan skolelederne så rent faktisk kommer tættere på elevernes læring og medarbejdernes praksis, siger Kathy Mikkelsen, der er ledelseskonsulent i Fagcenter for Læring og Trivsel i Holbæk Kommune.

Skoleudvikling, der udspringer af praksis

Mens Program for Læringsledelse havde meget fokus på lærere, teamkoordinatorer og vejledere, har både Thisted og Holbæk Kommuner denne gang valgt at lægge hovedfokus på kompetenceudvikling af skoleledelsen som et middel til at forbedre elevernes trivsel og læring. Og begge steder i tæt samarbejde med netop skolelederne.

– Skolelederne har efterspurgt bedre muligheder for at bedrive pædagogisk ledelse, så de kan bruge tiden på det, der giver god effekt og hjælper den enkelte elev. Derudover ved vi fra forskningen, at det giver bedre resultater for børnene, når fagpersonalet har ledelsen tættere på, siger Per Overgaard, der er skolechef i Thisted Kommune. Anne Herskind, der er chefkonsulent i Fagcenter for Læring og Trivsel i Holbæk Kommune, har haft samme oplevelse:

– Fra skolelederne hørte vi et ønske om at komme endnu tættere på den pædagogiske praksis. Derfor har vi også haft en lang proces omkring udviklingen af det nye projekt, hvor skolelederne har haft mulighed for at italesætte, hvor de ledelsesmæssigt havde behov for at stå stærkere og hvilke kompetencer, de har brug, når de skal prioritere i indsatserne ude på den enkelte skole.

Data gør nysgerrig og kvalificerer debatten

I både Holbæk og Thisted er nogle af ambitionerne med de aktuelle projekter, at lederne skal tættere på den pædagogiske praksis på skolen, og at de bliver klædt bedre på til at prioritere de rigtige indsatser i hverdagen. Her er arbejdet med data helt centralt, ligesom det var tilfældet i Program for Læringsledelse.

– Noget af styrken ved Program for Læringsledelse var den tilgang til data, der hed, at data ikke kun er det, der kan stå i et søjlediagram. Både skolelederne og vi i forvaltningen har rykket os i forhold til brug af data i løbet af tiden med Program for Læringsledelse, og den udvikling rider vi videre på nu. Ikke forstået som om, at data altid giver os den evige sandhed, det handler mere om, at data skal gøre os nysgerrige, så vi ved, hvad vi skal dykke dybere ned i, siger Per Overgaard.

I Holbæk har Kathy Mikkelsen og Anne Herskind også oplevelsen af, at data er blevet et helt naturligt element i både skoleledelsens og forvaltningens arbejde og en vigtig markør af de områder, der skal undersøges nærmere. Derfor har kommunen også valgt at videreføre den årlige kortlægning fra Program for Læringsledelse i løbet af den nye treårige projektperiode som supplement til kommunens egne kvantitative data og andre data som observationer, samtaler med eleverne osv.

–  Kortlægningen fra Program for Læringsledelse giver os nogle vigtige data om f.eks. elevernes stemme, som vi ikke får andre steder fra. Det har betydet, at vi har opdaget nogle ting, vi tidligere var blinde overfor, hvilket giver os anledning til at gå i dybden med dem ved f.eks. at tale med eleverne, siger Kathy Mikkelsen. Anne Herskind supplerer:

– Data er udgangspunktet for at kvalificere den pædagogiske og didaktiske dialog og det, der gør os nysgerrige. Vi ønsker at klæde vores skoleledere endnu bedre på til i samspil med medarbejderne at udvælge og prioritere de rigtige indsatser, og det gør de bl.a. ved at kigge i data.

Skoleudvikling tager tid og fælles fodslag

Både i Holbæk og Thisted er man indstillet på, at skoleudvikling ikke er noget, der klares over natten. Et skoleudviklingsprojekt skal have sin tid, men naturligvis tilpasses og afstemmes med skoleledernes travle hverdag.

– Vi tror ikke på, at der findes et quickfix, når vi taler skoleudvikling. Hvis vi vil se resultater på elevernes læring, så må vi regne med længerevarende indsatser, og tre år er ikke for meget. Samtidig skal et projekt som det her fylde lige tilpas for lederne, ikke så lidt at de glemmer det, og heller ikke så meget, at de drukner i det. Og der rammer det her projekt en rigtig fin balance, siger Per Overgaard.

Udover at skoleudvikling tager tid, kræver det også en fælles indsats. Derfor er både projektet i Holbæk og i Thisted udviklet ud fra Whole System Approach, hvor både forvaltning og skoleledelsen arbejder hen imod de samme mål.

–  I det her projekt har jeg oplevet, at skoleledere og forvaltning står sammen, fordi det til forskel for mange andre projekter er udsprunget af noget fælles. Selvfølgelig er der mange bump på vejen, men vi tror på, at vi er på vej i den rigtige retning, og vi gør det i fællesskab, siger Kathy Mikkelsen.

Et samarbejde med kontinuitet og kvalitet

I både projektet i Holbæk og i Thisted har Komponent været inddraget helt fra begyndelsen i arbejdet med at designe projektet og søge midlerne hos A.P. Møller Fonden. Og at Komponent kender både kommunerne og projekterne til buds, kan bestemt være en fordel, når projekterne skal rulles ud i praksis.

– Da vi sendte vores projekt i udbud, bød Komponent ind med et design, som vi vurderede ville komme til at fylde tilpas i skoleledernes årshjul. Samtidig passede designet godt med vores tro på aktionslæring og vores ønske om, at vi som forvaltning skal være tæt knyttet til projektet. Og så var det selvfølgelig en ekstra gevinst, at vi kender hinanden fra Program for Læringsledelse, for vi står på skuldrene af det projekt og har noget læring derfra, som vi tager med ind i vores nye projekt, siger Per Overgaard.

Samme oplevelse, har de i Holbæk:

– For os har det været et plus, at vi kunne bygge videre på de relationer, der allerede var skabt. Det har i hvert fald haft værdi, ikke bare for os, der sidder centralt, men også for de skoleledere, som skal have konsulenterne fra Komponent helt tæt på deres praksis, siger Kathy Mikkelsen. Anne Herskind supplerer:

– Vi har et sublimt samarbejde med Komponent, der kommer med både en kontinuitet og faglig dygtighed, professionalisme og menneskelighed. Med Komponent har vi fået skabt lidt det samme tillidsrum, som vi også har med vores skoleledere, og som de har med hinanden, fordi vi har været igennem en lang proces sammen, siger Anne Herskind.

Fakta om de to projekter

Målet med projektet i både Holbæk Kommune og i Thisted Kommune er at forbedre elevernes trivsel og læring. I Thisted Kommune, hvor projektet har fået navnet ’Elevcentreret ledelse for forbedret faglig progression i Thisted Kommunes folkeskoler’, er målet specifik bundet op på elevernes resultater i læsning, så projektet spiller sammen med kommunens handleplan for sprog og læsning 0-18 år.

Begge projekter er designet ud fra en Whole System Approach, men har især fokus på kompetenceudvikling af skoleledelsen og forvaltningens kompetencer til at understøtte skoleledernes arbejde. I Holbæk, hvor projektet har fået navnet ’Ledelse af elevers læring og trivsel i Holbæk Kommunes folkeskoler’, omfatter projektet desuden kompetenceudvikling af kommunens dansk- og matematikvejledere.

I begge projekter spiller data en central rolle som en fælles palet af viden til at analysere og udvælge, hvilke indsatser, der skal igangsættes på den enkelte skole. I begge projekter arbejdes der med løbende dataindsamling.

Aktionslæring er et centralt element i begge projekter. Både skoleledere og forvaltning mødes med konsulenterne fra Komponent med faste intervaller, så de fastholdes i at reflektere over og evaluere den læring, der kommer ud af arbejdet med de fokuspunkter, de har valgt.

Projekterne er designet, så det understøtter kapacitetsopbygning i forvaltningen i de to kommuner, så Komponents konsulenter på et tidspunkt har overflødiggjort sig selv.

Tidsrammer: Projektet i Holbæk Kommune løber fra 2020 til 2023, mens projektet i Thisted Kommune løber fra 2021 til 2024.

Vil du høre mere? Så ringer vi til dig

Er du blevet nysgerrig på, hvordan Komponent kan hjælpe dig, eller vil du have mere information? Udfyld formularen, så ringer vores ekspert til dig. 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

SHA
Chefkonsulent
Susanne Harder
LTM
Chefkonsulent
Lisbeth Tarp Mouritzen