Bliv medlem af Danmarks stærkeste netværksfællesskab for offentlige projektledere og styrk din daglige projektledelsespraksis

Komponent har den store fornøjelse at invitere dig med i et netværk for offentlige projektledere, hvor vi stiller skarpt på projektlederrollen i offentlige organisationer. I netværket vil du få faglig inspiration, møde kollegaer fra hele landet, dele erfaringer med andre og vende konkrete problemstillinger med fællesskabet, så du i sidste ende kan blive klogere på din egen daglige projektlederpraksis. 
 

Hvorfor skaber Komponent dette netværk - og hvad får du ud af det?

Offentlig projektledelse er krævende. Mange forskellige aktører, mange forskellige interesser og mange forskellige organisatoriske formål, holdninger og værdier gør, at offentlige projekter ofte kan være komplekse størrelser at navigere med. Det kræver sit at være projektleder i det offentlige. 

Med dette netværk vil Komponent understøtte dig som offentlig projektleder, så du kan udvikle dig, både som faglig person og som menneske. Her kan du således blive klogere på dig selv som projektleder. Du kan dele sejre, frustrationer og undren med ligesindede og forhåbentlig blive beriget til at kunne anskue en problemstilling fra et nyt perspektiv, som måske lige præcis kan være løsningen på dit problem.

Netværksmøderne vil bestå af en række faste temaer, såsom:

  • Faglige inspirationsoplæg
  • Erfaringsudveksling
  • Debatter
  • Møde med andre projektledere 
     

Hvem kan deltage?

Projekter i offentlige organisationer kommer i mange forskellige størrelser og afskygninger og det gør projektlederrollen således også. Alle, der således har ansvar eller interesse for projektledelses- eller udviklingsopgaver af mere eller mindre formel karakter, er velkomne i netværket. Det vigtige er, at man har lyst til at deltage med sin viden og samtidig har lyst til at modtage ny viden og indsigt. 
 

Netværksaktiviteter 

Netværket tilbyder fire årlige online arrangementer. Udover arrangementerne vil man som medlem af netværket på månedsbasis modtage enten artikler, links til inspiration og andet materiale igennem vores medlemsplatform på MitKomponent.dk.
At netværket er online skyldes, at vi gerne vil have så mange som muligt. Du sparer således transporttid og vi kan samtidig holde prisen nede.
 

Meget for pengene

Det er derfor billigt at deltage i Komponents projektledelsesnetværk. Det koster kun 1.000 kr. om året at deltage - først fra 2024. I 2023 er det endda endnu billigere...
For det beløb kan du deltage i alle onlinearrangementer og modtage materialer ved siden af på netværksplatformen.

2023 er opstartsår for netværket, så derfor afholder vi kun tre netværksmøder i år, da det første arrangement først er til maj. Til gengæld vil det første netværksarrangement i maj være gratis.
Hvis du ønsker at vedblive i netværket i resten af 2023 og deltage i de efterfølgende arrangementer, vil det kun koste 500 kr. for resten af 2023.  

Desuden får du 10 % rabat på Den Offentlige Projektlederuddannelse®, hvis du er betalende medlem af netværket.

500 kr.
Sted og startdato
Online: 28. november 2023
Varighed: Der er tre netværksmøder i 2023. Hvert netværksmøde varer 3 timer
Se tid og sted for det valgte forløb
Netværksmøderne afholdes online.

Der er netværksmøder på disse dage:
08.05.2023 kl. 14:00-17:00
31.08.2023 kl. 14:00-17:00
28.11.2023 kl. 14:00-17:00
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Er du i målgruppen?

Alle, der har ansvar eller interesse for projektledelses- eller udviklingsopgaver af mere eller mindre formel karakter, er velkomne i netværket. Det vigtige er, at man har lyst til at deltage med sin viden og samtidig har lyst til at modtage ny viden og indsigt. 

Rabat på Den Offentlige Projektlederuddannelse®

Hvis du er betalende medlem af netværket, får du 10 % rabat på deltagelse på Den Offentlige Projektlederuddannelse®

 

Netværksmøder 2023

Tema: Projektleders samarbejde med projektejer 

På det første og gratis netværksmøde stiller vi fokus på samarbejdet 
mellem projektleder og projektejer. Fokus vil være på, hvordan
man kan skabe et fortroligt samarbejdsrum, hvor man kan spille
hinanden gode og bl.a. kan vende projektstrategi, men også tvivl og usikkerhed.
På mødet vil vi interviewe sundhedschef i Tårnby Kommune og projektejer
Mette Ødegaard, som vil bidrage med projektejerperspektivet og vi vil
efterfølgende have debat i både grupper og i plenum, om hvordan vi kan
omsætte pointer fra oplæg og debat, som vi kan tage med hjem.
Herefter vil programmet præsentere erfaringsrummet, hvor vi i
grupper kan vende konkrete problemstillinger og dilemmaer med hinanden. 
Til sidst vil vi give en lille faglig snas med hjem til videre refleksion.  

Tema: Arbejdsfællesskabet i projektgruppen

På netværksmødet til august kigger vi imod projektteamet og
belyser, hvordan projektlederen kan skabe og udvikle det gode
arbejdsfællesskab igennem kommunikation, relationer og
samarbejde i projektgruppen. På netværksmødet vil der være 
oplæg om det stærke arbejdsfællesskab, hvordan man udvikler
det og gør det holdbart. 
Der vil desuden blive delt praktiskerfaring fra en projektleder og 
der vil blive mulighed for at reflektere over egen praksis med andre. 

Tema: Fra interessent til netværk

På årets sidste netværksarrangement kigger vi ud over
projektets rammer og stiller skarpt på projektets
samarbejde med interessenter, igennem netværksskabelse.
Netop samarbejde er en central præmis, når vi taler om netværk, 
fordi projektet skal forstå sine interessenter, som nogen, vi skal 
arbejde sammen med, fremfor nogen, vi skal håndtere.
På netværksmødet vil der være fagligt oplæg omkring netværk og 
samarbejde og der vil igen være rig mulighed for erfaringsudveksling
med hinanden undervejs i grupper.  
 

 

Hvad vil det give dig at blive en del af netværket?

Mød her en af hjernerne bag netværket, Mikkel Kaels, som både er chefkonsulent og underviser hos Komponent. 
 

 

Hør også Mikkel fortælle om vores populære uddannelse Den Offentlige Projektlederuddannelse®

På uddannelsen bliver du klædt på til at lede og styre værdiskabende projekter i en politisk styret organisation, hvor du hele tiden skal forholde dig til forskellige interesser, positioner og agendaer.
Derfor vil uddannelsen gennem hele forløbet have et stort fokus på, hvordan man kan omsætte læring fra kursusdagene til praksis hjemme i egen organisation.

...og glem ikke at der er mulighed for at søge de offentlige Kompetencefonde om støtte! 

 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål til netværket eller til andet om projektledelse, er du altid velkommen til at kontakte os.

MKA
Chefkonsulent
Mikkel Kaels
KB
Chefkonsulent
Katrine Brenner
DBJ
Koordinator
Dorthe Bidstrup Jensen