Bliv medlem af Danmarks stærkeste netværksfællesskab for offentlige projektledere og styrk din daglige projektledelsespraksis

Deltag i Komponents netværk for offentlige projektledere, hvor vi stiller skarpt på projektlederrollen i offentlige organisationer. I netværket vil du få faglig inspiration, møde kollegaer fra hele landet, dele erfaringer med andre og vende konkrete problemstillinger med fællesskabet, så du i sidste ende kan blive klogere på din egen daglige projektlederpraksis. 
 

Hvorfor har Komponent dette netværk - og hvad får du ud af det?

Offentlig projektledelse er krævende. Mange forskellige aktører, mange forskellige interesser og mange forskellige organisatoriske formål, holdninger og værdier gør, at offentlige projekter ofte kan være komplekse størrelser at navigere med. Det kræver sit at være projektleder i det offentlige. 

Med dette netværk vil Komponent understøtte dig som offentlig projektleder, så du kan udvikle dig, både som faglig person og som menneske. Her kan du således blive klogere på dig selv som projektleder. Du kan dele sejre, frustrationer og undren med ligesindede og forhåbentlig blive beriget til at kunne anskue en problemstilling fra et nyt perspektiv, som måske lige præcis kan være løsningen på dit problem.

Netværksmøderne vil bestå af en række faste temaer, såsom:

  • Faglige inspirationsoplæg
  • Erfaringsudveksling
  • Debatter
  • Møde med andre projektledere 
     

Hvem kan deltage?

Projekter i offentlige organisationer kommer i mange forskellige størrelser og afskygninger, og det gør projektlederrollen således også. Alle, der således har ansvar eller interesse for projektledelses- eller udviklingsopgaver af mere eller mindre formel karakter, er velkomne i netværket. Det vigtige er, at man har lyst til at deltage med sin viden og samtidig har lyst til at modtage ny viden og indsigt. 
 

Netværksaktiviteter 

Netværket tilbyder fire årlige online arrangementer. Udover arrangementerne vil man som medlem af netværket på månedsbasis modtage enten artikler, links til inspiration og andet materiale igennem vores medlemsplatform på MitKomponent.dk.
At netværket er online skyldes, at vi gerne vil have så mange som muligt med. Du sparer således transporttid, og vi kan samtidig holde prisen nede.
 

Meget for pengene

Det er billigt at deltage i Komponents projektledelsesnetværk. Det koster kun 1.000 kr. om året at deltage.
For det beløb kan du deltage i alle onlinearrangementer og modtage materialer ved siden af på netværksplatformen.

Desuden får du 10 % rabat på Den Offentlige Projektlederuddannelse®, hvis du er betalende medlem af netværket.

Du kan tilmelde dig lige når det passer dig, blot ved at klikke på TILMELD-knappen i boksen til højre.

1.000 kr.
Sted og startdato
Online: 22. august 2024
Varighed: 4 netværksmøder a 3 timer
Se tid og sted for det valgte forløb
Netværksmøderne afholdes online.

Der er netværksmøder på disse dage:
05.02.2024 kl. 13:00-16:00 (er afholdt)
28.05.2024 kl. 13:00-16:00 (er afholdt)
22.08.2024 kl. 13:00-16:00
14.11.2024 kl. 13:00-16:00
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Er du i målgruppen?

Alle, der har ansvar eller interesse for projektledelses- eller udviklingsopgaver af mere eller mindre formel karakter, er velkomne i netværket. Det vigtige er, at man har lyst til at deltage med sin viden og samtidig har lyst til at modtage ny viden og indsigt. 

Rabat på Den Offentlige Projektlederuddannelse®

Hvis du er betalende medlem af netværket, får du 10 % rabat på deltagelse på Den Offentlige Projektlederuddannelse®

 

Netværkmøder 2024

Tema: Den gode projektopstart

På årets første netværksarrangement vil vi stille skarpt på den
gode projektopstart, da det er vigtigt, at komme godt fra start i
projektet. Den gode opstart skaber det gode grundlag for resten af
projektets levetid.
Men der er flere måder, at komme godt igang på. På den ene side
har vi det formelle projektkommissorium, hvor ledelsen ofte sætter
mål og rammer for projektet, mens vi på den anden side kan have
det mere uformelle og åbne prejektforløb, hvor flere aktører er
inviteret ind i processen.
Til netværksmødet vil vi belyse begge tilgange og se på, hvordan de 
også flettes sammen i mange projekter.
Det handler i sidste ende om at få defineret det gode projektformål
og dernæst, at få skabt de bedst mulige betingelser for projektet
fremadrettet.   

Tema: Mødeledelse og mødefacilitering

Møder og mødeledelse er en ofte overset disciplin i forbindelse
med projektlederens ledelsesrum og projektets aktiviteter. Og når
man tænker på, hvor mange møder, vi ofte afholder i projekter, så 
bør det have mere opmærksomhed. Det får det på dette netværks-
arrangement. Formålet er, at vi får endnu mere kvalitet ud af vores møder. 
Vi vil således kigge ind i den gode mødeforberedelse, så vi sikrer et godt 
grundlag for det kommende møde og vi vil kigge ind, hvordan vi kan
facilitere det gode møde, så vi går fra mødet igen, med de resultater,
vi ønskede at opnå. 
Husk, vi er som projekterede oftest også mødeledere.

Tema: Konflikter i projekter

Forskellige holdninger og positioner er et positivt vilkår i mange 
projekter, da det giver forskellige perspektiver på en problemstilling.
Men det kan også give friktion, for når nogen er uenige og noget er
på spil, og aktørerne ikke træder et skridt tilbage, så er der risiko for,
at forskellighederne fører til konflikter, som kan udfordre projektets
fremdrift.
På dette netværksmøde vil vi kigge ind i temaet konflikt og se på,
hvordan vi kan håndtere konflikter på en måde,
så de ikke bliver ødelæggende for projektet.

Tema: Den svære implementering

Mange projekter oplever, at det kan være meget vanskeligt, at få
sine leverancer implementeret ordentligt i basisorganisationen. Ofte
bliver projektet ignoreret, mens det andre gange bliver mødet med 
synlig modstand. Man kan tale om, at implementeringen er projektets
syretest. 
På dette netværksarrangement vil vi stille spørgsmålet, hvorfor
det er så svært, at få leverancerne ud og leve. Det vil vi gør ved at
præsentere en række forskellige implementeringsperspektiver, som
samlet set giver et billede af, hvor mange faktorer, der er i spil, når projektets
indhold skal ud og leve i organisationen bagefter. 

 

Hvad vil det give dig at blive en del af netværket?

Mød her en af hjernerne bag netværket, Mikkel Kaels, som både er chefkonsulent og underviser hos Komponent. 
 

 

Hør også Mikkel fortælle om vores populære uddannelse Den Offentlige Projektlederuddannelse®

På uddannelsen bliver du klædt på til at lede og styre værdiskabende projekter i en politisk styret organisation, hvor du hele tiden skal forholde dig til forskellige interesser, positioner og agendaer.
Derfor vil uddannelsen gennem hele forløbet have et stort fokus på, hvordan man kan omsætte læring fra kursusdagene til praksis hjemme i egen organisation.

...og glem ikke at der er mulighed for at søge de offentlige Kompetencefonde om støtte! 

 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål til netværket eller til andet om projektledelse, er du altid velkommen til at kontakte os.

MKA
Chefkonsulent
Mikkel Kaels
KB
Chefkonsulent
Katrine Snellman Brenner
DBJ
Koordinator
Dorthe Bidstrup Jensen