KB

Katrine Snellman Brenner

Chefkonsulent

Katrine er chefkonsulent i Komponent og arbejder bl.a. som underviser på Komponents proceslederuddannelse, Bedre Borgerdialog samt Grafisk facilitering, hvor hun også er tovholder. Katrine er en dygtig formidler, med bred viden inden for projektledelse. Et område hvor hun gennem mange år har opbygget stærke teoretiske og praktiske erfaringer.

Katrine har øje for at skabe ny indsigt i og bevægelser på arbejdspladser og i organisationer. Tidligere har Katrine arbejdet med procesledelse i en af landets store kommuner og hendes undervisning bærer således præg af praksisnære- såvel som teoretiske erfaringer. Med sin efteruddannelse i narrativ supervision trækker Katrine både på det systemiske og narrative i sin undervisning og kobler det til projektledelse. Hun er desuden stærk i det relationelle og er god til at fornemme relationer og til at skabe tillid og psykologisk tryghed. 

Find mig på LinkedIn