MKA

Mikkel Kaels

Chefkonsulent

Mikkel arbejder med projekt- og procesledelse, generel ledelse samt helhedsorienterede og tværgående arbejdsprocesser. Mikkels hovedfokus er på udvikling og gennemførelse af uddannelsesforløb samt organisationsudvikling i offentlige organisationer. Han er desuden forretningsansvarlig for projektområdet.

I de seneste 15 år har Mikkel arbejdet intensivt med projektledelse, ledelses- og organisationsudvikling, organisationsteori og læring. Den praktiske side er hovedsageligt foregået inden for den kommunale sektor, hvor Mikkel har været udførende projektleder med ansvar for store tværgående forvaltningsprojekter i Danmarks største kommune.  

Mikkel har desuden stor undervisningserfaring fra uddannelsessektoren, hvor han bl.a. i en årrække har undervist og vejledt i projektledelse, organisationsteori og strategi på universitetsniveau. Ved siden af er Mikkel ekstern lektor på CBS. 

Find mig på LinkedIn