Styrk din legitimitet, naviger strategisk i kompleksitet og bliv stærkere til at begå dig i spændingsfeltet mellem formelt defineret rolle og uformel forhandlet position som projektleder.

Med dette kursus styrker du dit mandat og din legitimitet som projektleder ved at arbejde med, hvordan du i højere grad kan navigere strategisk og relationelt i komplekse organisationer. Du lærer at læse dit organisatoriske mulighedsrum, herunder projektets kompleksitet, magtdynamikker og organisationskulturs betydning for dit projekt og din rolle som projektleder. Du arbejder desuden med at træne politiske tæft, samt hvordan styrker dit samspil med din projektejer, dine projektdeltagere og andre interessenter.

Indhold

Måske oplever du, at du som projektleder befinder dig i et krydspres imellem formelle krav og uformelle forventninger til din projektledelse? Og sandsynligvis har organisationens andre projektledere samme udfordringer.
Som projektleder har du det formelle ansvar for, at projektet skaber værdi, men du kæmper med at lykkes med den organisatoriske forandring og forankring. Din projektejer har måske ikke projektet lige så meget på radaren, som du kunne ønske, og projektdeltagerne leverer ikke helt, som de skal. Det kan være svært at navigere i den organisatoriske kompleksitet, og du oplever at stå alene uden nogen rigtig at dele udfordringerne med.
Kort sagt: Du og dine projektlederkollegaer i organisationen vil gerne arbejde med, hvordan legitimiteten som projektleder kan styrkes, dvs. hvordan opnås større anerkendelse og accept af rollen og positionen.

Forløbet består som udgangspunkt af tre undervisningsdage (2+1), men det kan tilpasses organisationens behov.
På de første to sammenhængende dage arbejder vi med og reflekterer over projektets kontekst, projektlederens uformelle position og navigeren i organisationen ud fra et relationelt perspektiv.
På dag tre samler vi op på deltagernes træning i egen organisation og arbejder videre med, hvordan du som projektleder styrker organiseringen omkring projektet.
Der er mulighed for tilkøb af en sparringssession med underviseren på konkrete udfordringer, hvor du får yderligere mulighed for at omsætte ny viden og erfaring til handlemuligheder og konkrete handlinger.

Underviser

På kurset møder I en chefkonsulent fra Komponent med praktisk erfaring med projektledelse fra både private og offentlige organisationer, en stor teoretisk viden og en mange års undervisningserfaring.

Varighed: 2 dage + 1 dag. Forløbet kan også tilpasses jeres behov.
Se hvad prisen inkluderer

Kontakt os for et tilbud og en drøftelse af, hvordan et forløb kan sammensættes til jeres organisation.

Er du i målgruppen?

Forløbet henvender sig til projektledere i offentlige organisationer.
Det kan rekvireres hjem til afholdelse i egen organisation
Det kan også være en mulighed at indgå i et samarbejde med fx nabokommuner, hvor man samler en gruppe projektledere på tværs.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

MKA
Chefkonsulent
Mikkel Kaels
DBJ
Koordinator
Dorthe Bidstrup Jensen