Forespørgsel for Den strategiske projektleder - i spændingsfeltet imellem en formel defineret rolle og en uformel forhandlet position