MRL

Mette Ranum Laustsen

Konsulent og studievejleder i Nordjylland

Som studievejleder og konsulent bidrager Mette til både udvikling og drift af Kommunomuddannelsen og Sundhedskommunomuddannelsen. 

Mette har base på Komponents kontor i Aalborg. Her vejleder hun nye og kommende studerende om alt fra valg af moduler, studieteknik,  opgaveskrivning og til, hvordan man får en god oplevelse til eksamen. Hun bidrager også i udvikling og kvalitetssikring på flere af uddannelsernes moduler, så de matcher tendenserne i samfundet. 

Mette samarbejder med kommuner og hospitaler i det nordjyske om udvikling og afholdelse af lokale forløb, der med udgangspunkt i Kommunom- eller Sundhedskommunomuddannelsen klæder de administrative medarbejdere på til at løse fremtidens opgaver i en offentlige sektor.

Mette er ansvarlig for Voksenpædagogisk Grunduddannelse - VPG - et læringsforløb målrettet fagprofessionelle, som ønsker at lære at undervise og formidle til voksne. Derudover har hun også ansvaret for flere kurser, webinarer som relaterer sig til det at blive den gode formidler/underviser.

Find mig på LinkedIn