Komponent har bistået Lemvig Kommune med en kapacitetsanalyse på handicap- og psykiatriområdet, der giver kommunen et klart billede af sammensætningen af brugere, tilbud og den økonomiske udvikling lokalt og komparativt med sammenlignelige kommuner.
Udgivet den 11-11-2018

Selv om Lemvig Kommune som udgangspunkt har haft udmærket styr på handicap- og psykiatriområdet de seneste år, har kommunen manglet et overblik i forhold til fremtidens tilbuds- og pladsbehov på området. Der har derfor været et politisk ønske om i højere grad at kunne sikre en løbende styring af kapaciteten på området i forhold til udviklingen i behov på både kort og lang sigt.

Derfor kontaktede Lemvig Kommune Komponent (tidl. KLK, red.) med henblik på at få lavet en kapacitetsanalyse på handicap- og psykiatriområdet.

”Vi henvendte os i første omgang til flere konsulenthuse for at afsøge markedet i forhold til opgaven og økonomi, og Komponent indgik i dette udvalg på grund af positive erfaringer fra tidligere samarbejdsprojekter. Valget faldt på Komponent, da deres tilgang havde fokus på nogle af de elementer, som var af stor betydning for os. Bl.a. lagde de vægt på de styringsmæssige perspektiver i forhold til fremtidig planlægning på handicap- og psykiatriområdet”, forklarer direktør for social/sundhed og arbejdsmarked i Lemvig Kommune Pia Ulv Helleland.

Tæt dialog

Projektet har arbejdet med snæver tidsfrist, hvilket har krævet en tæt dialog mellem Komponent og de involverede ledere og medarbejdere i Lemvig Kommune. Det skyldes bl.a., at analysen hovedsaligt er bygget på data fra Lemvig, sammenligningskommuner og nationale registre.

”Det viste sig at være vanskeligere at skaffe klarhed over data end forventet, og derfor har der været en meget tæt dialog mellem kommunens økonomimedarbejdere og Komponent hele vejen igennem projektet”, siger Pia Ulv Helleland.

På trods af en snæver tidsplan og udfordringer med data undervejs er der stor tilfredshed i kommunen i forhold til det produkt, som projektet er endt med.

”Komponent har afleveret en gennemarbejdet analyse af kapaciteten i Lemvig Kommune med anbefalinger til udvikling af styring på området i kommunen. Som bilag til analysen har Komponent udarbejdet en model for dataregistrering til fremtidig planlægning af kapaciteten, som bygger på et overblik over nuværende og kommende efterspørgsel efter tilbud til borgere”, forklarer Pia Ulv Helleland.

Bedre mulighed for styring      

Med analysen har Lemvig Kommune ifølge Pia Ulv Helleland fået et klart billede af sammensætningen af brugere, tilbud og den økonomiske udvikling lokalt og komparativt med sammenlignelige kommuner.

Derudover har vi givet kommunen en række anbefalinger til, hvilke områder der kan arbejdes med for at opnå et løbende kendskab til fremtidige behov og dermed øget mulighed for at planlægge udviklingen i pladser og tilbud. Dermed forventes en bedre styring inden for budgetrammen.

I forlængelse af analysen arbejder Lemvig Kommune nu på en strategi for styring af kapaciteten på handicap- og psykiatriområdet fremadrettet.

”Vi trækker på anbefalingerne fra Komponent. Vi har bl.a. fokus på at sikre valid dataregistrering og styrke samspillet om de unge i overgangen fra børne- til voksenområdet. Et andet fokusområde er snitfladen mellem handicap- og psykiatriområdet og ældreområdet. De kommende år forventer vi en stigning i antallet af borgere fra handicap- og psykiatriområdet, som også får aldersrelaterede plejebehov. Samspillet mellem områderne får derfor stor betydning for kapacitetsbehovene på handicap- og psykiatriområdet”, siger Pia Ulv Helleland.

Det samlede oplæg til en strategi på området skal politisk behandles inden udgangen af 2017. Fra 2018 vil Lemvig Kommune arbejde videre og sætte fokus på arbejdsgange og kapabiliteten på handicap- og psykiatriområdet.

Hvis du vil vide, er du velkommen til at kontakte chefkonsulent Ida Andréa Stolze Rasmussen på iasr@komponent.dk / tlf. 3370 3189 eller chefkonsulent Peter Bogh, peb@komponent.dk / tlf. 2134 4445.

Læs mere Læs mindre
Vil du høre mere? Så ringer vi til dig

Er du blevet nysgerrig på, hvordan Komponent kan hjælpe dig, eller vil du have mere information? Udfyld formularen, så ringer vores ekspert til dig. 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

IASR
Chefkonsulent
Ida Andréa Stoltze Rasmussen
PEB
Centerchef
Peter Bogh