Få indsigt i den nyeste evidensbaserede viden og praktiske redskaber til effektivt at spotte og håndtere funktionelle lidelser. Kurset afholdes af nogle af landets førende eksperter.

Godt 5 % af befolkningen svarende til omkring 300.000 mennesker har en funktionel lidelse i en sådan grad, at det påvirker deres funktionsevne og livskvalitet.

Mennesker med funktionelle lidelser ses ofte inden for såvel sundhedsvæsenet som det kommunale social- og arbejdsmarkedssystem. Der er tale om mennesker i en meget svær og kompleks situation. Derfor er det vigtigt med viden om funktionelle lidelser i alle relevante faggrupper - og generelt i befolkningen – så vi sikrer en helhedsorienteret og koordineret indsats.

Hvad er funktionelle lidelser?

Funktionelle lidelser er en samlebetegnelse for tilstande, hvor mennesker oplever kropslige symptomer, som påvirker deres evne til at fungere normalt. Når man undersøger de områder i kroppen, hvor der er symptomer, kan man som regel ikke finde noget, som kan forklare symptomerne.

Funktionelle lidelser er udtryk for en tilstand, hvor hjernen og kroppen er blevet overbelastet og er i en form for alarmberedskab, og hvor man ikke kan fungere normalt. Man kan godt have ondt i f.eks. maven, selvom alle undersøgelser af maven er normale, og man kan godt have føleforstyrrelser i armene, selvom nervebanerne ikke fejler noget.

Gennem de seneste år er der blevet forsket intensivt i årsager og behandling af funktionelle lidelser. Forskningen er på ingen måde afsluttet, og der er stadig mange ubesvarede spørgsmål, som vi håber at kunne få afklaret gennem den fortsatte forskning.

Formålet med kurset

Formålet med kurset er at få indsigt i aktuel evidensbaseret viden om funktionelle lidelser.
Du får konkrete redskaber til at spotte og håndtere borgere/patienter med funktionelle lidelser. Desuden får du redskaber og værktøjer til at håndtere borgere med funktionelle lidelser.

Kursets udbytte

  • Definition af funktionelle lidelser
  • Forekomst af funktionelle lidelser
  • Sygdomsforståelse
  • Eksempler med cases fra klinikken
  • Funktionelle lidelser efter faglige specialer
  • Udfordringer ved funktionelle lidelser
  • BDS video, hvor patienter fortæller om deres forløb
  • Psykologiske, biologiske og sociale faktorer
  • Belastninger: følelsesmæssigt, kognitivt og kropslig stress
  • Behandling af funktionelle lidelser

Anbefalet litteratur

Sundhedsstyrelsen rapport: Anbefalinger til udredning, behandling, rehabilitering og afstigmatisering>>
Funktionelle lidelsers AUH-hjemmeside>>

Undervisere/oplægsholdere

Karina Marquard Barckmann, afdelingslæge og Tina Birgitte Wisbech Carstensen, aut. psykolog/ph.d./lektor, Funktionelle Lidelser, Aarhus Universitetshospital.

1.500 kr.
Sted og startdato
Online: 6. november 2024
Varighed: 1 dag
Se tid og sted for det valgte forløb
Online
06.11.2024 kl. 09.00 - kl. 14.00
Onlinerummet åbner kl. 08:45.
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Se hvad prisen inkluderer

Prisen er ekskl. moms og inkluderer undervisning og materiale.

Er du i målgruppen?

Målgruppe er fagpersoner fra det kommunale social-, beskæftigelses- og sundhedsområde og fra sundhedsvæsenet, der har interesse i funktionelle lidelser. Der er ikke krav om, at man i forvejen har kendskab til funktionelle lidelser, men man kan med fordel læse noget af materialet, som vi linker til i kursusbeskrivelsen.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

DBJ
Koordinator
Dorthe Bidstrup Jensen
THLY
Chefkonsulent
Thilde Lydiksen