Få viden om lovgivningen bag og metoder til den gode forberedelse til det sundhedsfaglige tilsyn. Et kursus for ledere og konsulenter med ansvar for den sundhedsfaglige kvalitet.

Indhold

Styrelsen for Patientsikkerhed fører tilsyn med behandlingssteder i både det offentlige og private sundhedsvæsen. Formålet med det sundhedsfaglige tilsyn er at vurdere patientsikkerheden på behandlingsstedet og understøtte læring hos personalet.

Komponent tilbyder dette onlinekursus til dig, der arbejder som leder eller medarbejder i det nære sundhedsvæsen f.eks. på et bosted eller døgninstitution og ønsker viden om, hvordan I kan forberede jer til det sundhedsfaglige tilsyn samt få et overblik over sundhedsret og sikker medicinhåndtering.

Denne kursusdag vil indeholde:

  • Generel introduktion til sundhedsloven
  • Hvad er en sundhedsfaglig behandling og en sundhedsperson, herunder delegationsbegrebet og brug af medhjælp
  • Patienters retsstilling ved sundhedsfaglig behandling
  • Dokumentation
  • Krav til medicinhåndtering
  • Instrukser, vejledninger og procedure – hvad er forskellen?
  • Hygiejne

Med udgangspunkt i dagens indhold vil målepunkter fra Styrelsen for patientsikkerhed gennemgås, og hvorledes kan disse krav kan opfyldes – med fokus på, hvordan tilsynet kan bruges som udviklingsperspektiv(er).

Underviser

Ditte Vind, sundhedsfaglig konsulent, Gladsaxe Kommune

1.825 kr.
Sted og startdato
Online: 23. oktober 2024
Varighed: 1 dag
Se tid og sted for det valgte forløb
Online
Onlinekursus i det sundhedsfaglige tilsyn
23. oktober 2024 kl. 8.30 - kl. 13.00
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Se hvad prisen inkluderer

Prisen er ekskl. moms og inkluderer undervisning og materiale.

Er du i målgruppen?

Målgruppen er ledere og konsulenter med ansvar for den sundhedsfaglige kvalitet i hjemmeplejen, sygeplejen, på plejecentre, sociale botilbud, midlertidige pladser, genoptræningscentre, døgninstitutioner mv.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

DBJ
Koordinator
Dorthe Bidstrup Jensen
THLY
Chefkonsulent
Thilde Lydiksen