Har du som hygiejneansvarlig til opgave at sikre kompetenceudvikling af nøglepersoner? Dette kursus klæder dig på til at oversætte hygiejnefaglighed til undervisning og anvendelse i organisationen.

Formål

På kurset får du viden om og metoder til at kunne skabe undervisning og læring for nøglepersoner i infektionshygiejne med henblik på en stærk forankring af den infektionshygiejniske indsats i kommunen.

Vi arbejder med en vekselvirkning mellem sundhedsfaglige viden og værktøjer til, hvordan du kan oversætte det ind i egen kommunale kontekst og undervise nøglepersoner og andre med lignende funktioner på området.

Du får viden og færdigheder inden for arbejdet med den infektionshygiejniske indsats i kommunen gennem faglige oplæg fra eksperter i infektionshygiejne. Der arbejdes fx med kritisk refleksion over og analyseredskaber til, hvordan vi kan kommunikere infektionshygiejniske retningslinjer og principper til andre faggrupper, så retningslinjerne bliver forståelige og håndgribelige at omsætte til praksis.

Den sundhedsfaglige viden og redskaber indenfor infektionshygiejne kobles med værktøjer og metoder til at kunne undervise og facilitere processer, workshops og oplæg med henblik på skabe udvikling og ejerskab hos nøglepersoner. Du lærer, hvordan du kan tilrettelægge kompetenceudvikling af nøglepersoner lokalt og derigennem styrke organiseringen af infektionshygiejne og skabe rammerne for en formidlingskæde, hvor ny viden kommer ud i organisationen.

Udbytte

Efter kurset kan du oversætte hygiejnefaglighed til undervisning og anvendelse i praksis i egen organisation. Med procesværktøj og didaktiske metoder, kan du understøtte, at nøglepersoner bliver klædt på til at implementere lokale retningslinjer for infektionshygiejne.

Undervisningen i infektionshygiejne vil omhandle viden og redskaber inden for områderne:

  • Smittekæder og afbrydelse af smitteveje
  • Generelle infektionshygiejniske retningslinjer
  • Håndhygiejne
  • Rengøring og desinfektion

Hvert område vil blive omsat til konkrete værktøjer til at tilrettelægge og varetage undervisning for nøglepersoner. Vi fokuserer på temaerne ud fra en refleksiv og analytisk vinkel, som bygger ovenpå den sundhedsfaglige viden om infektionshygiejne, du allerede besidder.

Efter endt forløb har du arbejdet med at kunne omsætte viden og redskaber på området til undervisningssituationer i egen organisation og har fået en værktøjskasse til at kunne varetage undervisning inden for den infektionshygiejniske indsats.

Form

Teach the trainer-koncept, hvor sundhedsfaglig viden bliver kombineret med procesfærdigheder, faciliteringsværktøjer og didaktik.

Kurset giver som følge af internat-formen store muligheder for at dele erfaringer, få feedback og reflektere sammen med andre hygiejnekoordinatorer. Underviserne vil facilitere, at vi sammen finder svarene på de muligheder og dilemmaer, I oplever i praksis. 

Undervisere/ oplægsholdere

John Møldrup, chefkonsulent, Komponent
Eva Michelle Burchard, specialkonsulent, Center for Forebyggelse i praksis, KL
Lene Dørfler, specialkonsulent, Center for Forebyggelse i praksis, KL
Henrik Stengaard-Pedersen, specialuddannet hygiejnesygeplejerske, Mariagerfjord Kommune

Varighed: 2 dage
Se hvad prisen inkluderer

Prisen er ekskl. moms. Prisen inkluderer undervisning, materialer og forplejning.

Er du i målgruppen?

Hygiejnesygeplejersker og -koordinatorer, udviklingssygeplejersker mfl. som har til opgave at sikre kompetenceudvikling af nøglepersoner for infektionshygiejne i kommunen.

Vil du høre mere? Så ringer vi til dig

Er du blevet nysgerrig på, hvordan Komponent kan hjælpe dig, eller vil du have mere information? Udfyld formularen, så ringer vores ekspert til dig. 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

DBJ
Koordinator
Dorthe Bidstrup Jensen
THLY
Chefkonsulent
Thilde Lydiksen