På dette kursus arbejder vi med sundhed ind i en socialfaglig kontekst. Du får således om hvordan arbejdet med sundhed og socialpsykiatri kan samtænkes i den socialpsykiatrifaglige praksis.

Dette videnskursus er relevant fordi flere mennesker med psykiske vanskeligheder også er udfordret på deres sundhed. Mange kan skabe et bedre liv, hvis de får den rette støtte og hjælp. På dette kursus kan du hente inspiration til dette.

 

På dette kursus har vi et socialfagligt fokus på sundhed. Med udgangspunkt i recovery-orienteret rehabilitering arbejder vi med, hvordan det socialfaglige arbejde kan kombineres med det sundhedsfaglige arbejde i socialpsykiatrien. Kurset vil indeholde oplæg, diskussioner og gruppearbejde og vil komme omkring nedenstående temaer:

 • Hvad er sundhed?
 • Mental sundhed og trivsel set fra et borgerperspektiv (Bio-psyko-social forståelsesramme, Det Dobbelte KRAM)
 • Hvad er den sundhedsfaglige indsats? 
  • Lovgivning
  • Sundhedsfagligt overblik
  • Håndtering af somatisk sygdom (12 sygeplejefaglige problemområder)
 • ISBAR – en metode til sikker kommunikation

 

Deltagernes udbytte

Videnskurset giver indblik i hvordan du kan kvalificere den sundhedsfaglige indsats på det socialpsykiatriske tilbud ud fra de risici som borgerne har. Dit udbytte bliver at du kender konteksten for at løse den sundhedsfaglige indsats på socialområdet. Du får viden om hvordan du kan indgå i den helhedsorienterede indsats, så du kan arbejde tværfagligt, og være med til at udvikle den sundhedsfaglige og sundhedspædagogiske indsats for borgerne.

For at gøre kurset praksisnært bedes du medbringe en case, som der arbejdes med udgangspunkt i på dagen.

 

Et kursus fra Social- og Boligstyrelsen

Kurset afholdes af VIA University College og Professionshøjskolen Absalon for Social- og Boligstyrelsen.

Kurset indgår i Social- og Boligstyrelsens kursustilbud til videns- og kompetenceløft i socialpsykiatrien. Kursustilbuddet skal bidrage til at styrke den igangværende udvikling af socialpsykiatrien mod recovery-orienteret rehabilitering. I recovery-orienteret rehabilitering er der fokus på at støtte borgerne i at leve så meningsfulde og selvstændige liv som muligt med udgangspunkt i deres egne håb, ønsker og drømme for fremtiden.

Kursustilbuddet  administreres af Komponent – Kommunernes udviklingscenter. 

 

Undervisere

I vil på dagen blive undervist af en af følgende undervisere

 • Michelle Toftegaard,  Adjunkt, Sygeplejerske, cand. San. i sundhedsfremme og sundhedsstrategier, pædagogik og uddannelsesstudier, Absalon

Michelle er sygeplejerske med erfaring inden for social –og sundhedsfagligt arbejde med socialt udsatte, psykiske lidende mænd og kvinder, hjemløse og misbrugere fra sundhedsfagligt klinik på Vesterbro, stofindtagelsesrum og rusmiddel-center.

 • Karen Bro Aaen, Lektor, VIA

Karen er sygeplejerske med erfaring i at undervise inden for social –og sundhedsfagligt arbejde. Hun har i flere år undervist sundhedsfaglige og socialfaglige medarbejdere i ulighed i sundhed, Multisygdom, metoder i arbejdet med den sundhedsfaglige indsats for borgere. Ligeledes har undervisning også omhandlet, hvordan man kan arbejde tværfagligt ift. at få socialfaglige kompetencer inddraget i det sundhedsfaglige felt.

 • Charlotte Malling,  Lektorsygeplejerske, MCN, Absalon

Charlotte har fra 1990 og frem til 2007 har sit aktive virke i psykiatrien –mange år på lukkede- og akutte afsnit, men også på åbne afsnit samt distriktspsykiatrien. Charlotte har siden 2007 undervist i psykiatriske udfordringer på sygeplejerskeuddannelsen, sygdomslære og kommunikation.  Hun har afholdt et utal af temadag og har faciliteret mange hundrede vejledninger gennem årene.

 • Stina Rose Linderoth,  Adjunkt, Sygeplejerske, kandidat i sygeplejevidenskab(cand.cur.), Absalon

Stina har gennem sit virke som sygeplejerske og klinisk sygeplejespecialist i psykiatrien opnået stort specialekendskab og indgående viden om psykiatriske sygdomme, behandling og sygepleje. Hun har haft en central rolle i udvikling og organisering af forskellige behandlingsforløb og tilbud i hospitalspsykiatrien. Stina underviser på sygeplejerskeuddannelsen og underviser i psykiatri (sygdomslære, akutpsykiatri, psykiatrisk sygepleje mm.), klinisk lederskab, etik og neurologi

400 kr.
Varighed: 1 Dag
Se tid og sted for det valgte forløb
Komponent Aalborg, Gasværksvej 24, 3 sal, 9000 Aalborg
20. august 2024 kl. 8.30 - kl. 15.30
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Se hvad prisen inkluderer

Kursustilbuddet er finansieret af Social- og Boligstyrelsens grundbevilling. Det koster 400kr. ekskl. moms at deltage på de regionale videnskurser, som dækker lokaleleje og forplejning. Det er gratis at afholde videnskurset i egen organisation. Tryk på ‘Hold forløbet på din arbejdsplads’ for at ansøge om et videnskursus til dit tilbud.

Er du i målgruppen?

Ledere og medarbejdere i socialpsykiatriske tilbud.  

Program

Velkomst og introduktion
Små pauser er indlagt løbende
Hvorfor er det relevant at arbejde med sundhed og hvad er sundhed?
Hvordan understøtter jeg borgerens recovery-proces - sundhedsfagligt overblik
Frokost
Gode eksempler fra den kommunale praksis
Hvordan understøtter jeg borgerens recovery-proces - "bør og gør" - øvelse
Opsamling og afrunding af dagen
Tak for i dag

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

MASA1500x920_webfokus_ini.png
Koordinator
Malene Saron
Christina Dahl Madsen
Udviklingskonsulent | VIA
Christina Dahl Madsen
HP
Koordinator
Helle Hornsyld
Sarah Reintoft Henriksen
Koordinator | På barsel
Sarah Reintoft Henriksen