På dette kursus arbejder vi med sundhed ind i en socialfaglig kontekst. Du får således om hvordan arbejdet med sundhed og socialpsykiatri kan samtænkes i den socialpsykiatrifaglige praksis. Flere mennesker med psykiske vanskeligheder også er udfordret på deres sundhed. Mange kan skabe et bedre liv, hvis de får den rette støtte og hjælp.

På dette kursus har vi et socialfagligt fokus på sundhed. Med udgangspunkt i recovery-orienteret rehabilitering arbejder vi med, hvordan det socialfaglige arbejde kan kombineres med det sundhedsfaglige arbejde i socialpsykiatrien. Kurset vil indeholde oplæg, diskussioner og gruppearbejde og vil komme omkring nedenstående temaer:

  • Hvad er sundhed?
  • Viden om folkesundhed og potentiel sygdom
  • Hvilke krav sundhedsloven stiller på området og samspillet med serviceloven
  • Håndtering af somatisk sygdom (12 sygeplejefaglige problemområder)
  • Mental sundhed og trivsel set fra et borgerperspektiv (Bio-psyko-social forståelsesramme, Det Dobbelte KRAM)

 

Deltagernes udbytte

Videnskurset giver indblik i hvordan du kan kvalificere den sundhedsfaglige indsats på det socialpsykiatriske tilbud ud fra de risici som borgerne har. Dit udbytte bliver at du kender konteksten for at løse den sundhedsfaglige indsats på socialområdet. Du får viden om hvordan du kan indgå i den helhedsorienterede indsats, så du kan arbejde tværfagligt, og være med til at udvikle den sundhedsfaglige og sundhedspædagogiske indsats for borgerne.

 

Et kursus fra Social- og Boligstyrelsen

Kurset afholdes af VIA University College og Professionshøjskolen Absalon for Social- og Boligstyrelsen.

Kurset indgår i Social- og Boligstyrelsens kursustilbud til videns- og kompetenceløft i socialpsykiatrien. Kursustilbuddet skal bidrage til at styrke den igangværende udvikling af socialpsykiatrien mod recovery-orienteret rehabilitering. I recovery-orienteret rehabilitering er der fokus på at støtte borgerne i at leve så meningsfulde og selvstændige liv som muligt med udgangspunkt i deres egne håb, ønsker og drømme for fremtiden.

Kursustilbuddet  administreres af Komponent – Kommunernes udviklingscenter. 

 

Undervisere

  • Michelle Toftegaard,  Adjunkt, Sygeplejerske, cand. San. i sundhedsfremme og sundhedsstrategier, pædagogik og uddannelsesstudier, Absalon

Michelle er sygeplejerske med erfaring inden for social –og sundhedsfagligt arbejde med socialt udsatte, psykiske lidende mænd og kvinder, hjemløse og misbrugere fra sundhedsfagligt klinik på Vesterbro, stofindtagelsesrum og rusmiddel-center.

  • Mette Hammerschmidt Rasmussen, Adjunkt, VIA

Mette har kompetencer indenfor undervisning i lovgivning og viden om somatisk sygdom, mental sundhed og trivsel samt forebyggelse og sundhedsfremme. Mette har ligeledes erfaring som underviser i inddragelse af metoder og værktøjer i den sundhedsfaglige indsats for borgere. Herunder hvordan deltagerne kan implementere metoder og værktøjer i egen praksis

400 kr.
Varighed: 1 Dag
Se alle dage og tidspunkter
Komponent Herlev, Lyskær 3 ef, 1. sal, 2730 Herlev
14.09.2023 kl. 09:00 - 14.09.2303 kl. 15:30
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Se hvad prisen inkluderer
Kursustilbuddet er finansieret af Social- og Boligstyrelsens grundbevilling. Det koster 400kr. ekskl. moms at deltage på de regionale videnskurser, som dækker lokaleleje og forplejning. Det er gratis at afholde videnskurset i egen organisation. Tryk på ‘Hold forløbet på din arbejdsplads’ for at ansøge om et videnskursus til dit tilbud.
Er du i målgruppen?

Ledere og medarbejdere i socialpsykiatriske tilbud.  

Program

Velkomst, introduktion til dagens program samt underviser
Kort introduktion til de lovgivningsmæssige rammer
Pause
Forskningsbaseret viden om socialfagligt fokus på sundhed
Gode eksempler fra den kommunale praksis
Frokost
Udviklingsinitiativer på området
Pause
Borgerperspektivet
Opsamling og afrunding af dagen
Tak for i dag

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

Helle Richter
Koordinator
Helle Richter Wester Jensen
Christina Dahl Madsen
Udviklingskonsulent | VIA
Christina Dahl Madsen