Kurset introducerer central og aktuel viden om borgere med psykiske lidelser og samtidig misbrug, herunder viden om målgruppen, relevant lovgivning, metoder og tilgange og konkrete, kommunale cases.

Videnskurset afholdes som én kursusdag. Kurset introducerer den væsentligste, aktuelle viden på området om borgere med psykiske lidelser og samtidig misbrug, herunder viden om målgruppen, relevant lovgivning, samtalemetoder, udredning og konkrete, kommunale cases.

På kursusdagen bliver deltagerne præsenteret for aktuel viden inden for dobbeltdiagnoseområdet, herunder prævalens, samspillet mellem rusmidler og psykiske problemstillinger, rusens funktion, afhængighed, abstinens, belønningssystemets funktion ved afhængighed samt typiske problemstillinger for målgruppen set indefra og udefra.

Deltagerne får også indblik i nyeste lovgivning, aktuelle indsatser, retningslinjer og lovgivning for borgerforløb samt viden om, hvor ansvaret for behandling og støtte er placeret.

Gennem introduktion af udredning/screening som redskab til inddragelse af borgerens perspektiv samt gennemgang af virksomme samarbejdsmodeller på området får deltagerne indblik i konkrete tilgange til at arbejde recovery-orienteret med målgruppen.

Et kursus fra Socialstyrelsen

Kurset afholdes af Komponent - Kommunernes Udviklingscenter for Socialstyrelsen. Kurset indgår i Socialstyrelsens kursustilbud til socialpsykiatrien. Kursustilbuddet er en del af Socialstyrelsens samlede initiativ om styrket kvalitet i socialpsykiatrien og er baseret på den aktuelt bedste viden. Initiativet bidrager til at styrke den igangværende udvikling af socialpsykiatrien med fokus på recovery og rehabilitering for i sidste ende at styrke indsatsen over for mennesker med psykiske vanskeligheder. Kursustilbuddet administreres af Komponent.

Undervisere

Underviserne er psykologerne Eline Hyldager, Søren Søberg og Tina Lundgreen Sørensen fra Dobbeltdiagnose I/S. Alle tre har stor erfaring i arbejdet med borgere med psykiske vanskeligheder og samtidigt misbrug.

Dobbeltdiagnose I/S er flerårig VISO-leverandør og leverer ydelser til en lang række områder: Socialpsykiatri, psykiatri, retspsykiatri, misbrugsbehandling, forsorg og sagsbehandlere i kommuner.

375 kr.
Varighed: 1 dag
Se alle dage og tidspunkter
Komponent Herlev, Lyskær 3 ef, 1. sal, 2730 Herlev
30.08.2022 kl. 08:30 - kl. 15:30
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Se hvad prisen inkluderer

Kurset er finansieret af midler fra satspuljen 2019-2022 med en egenfinansiering på kun 375 kr. ekskl. moms, som dækker undervisning, materialer og forplejning. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads.

Er du i målgruppen?

 

Målgruppen er primært ledere og medarbejdere i socialpsykiatrien,som arbejder med borgere med psykiske vanskeligheder og samtidigt misbrug, men øvrige fagpersoner med tilknytning til området kan også deltage.

Program

Kaffe, te og brød
Velkomst, præsentation og forventningsafstemning
Målgruppen borgere med psykiske vanskeligheder og samtidigt misbrug
Lovgivning og nationale retningslinjer
Frokost
Eftermiddagens program
Recovery-orienteret rehabilitering ved dobbeltdiagnose og CHIME
Udredning/screening som redskab til inddragelse af borgerens perspektiv
Metoder i den rehabiliterende tilgang
Samarbejdsmodeller i den rehabiliterende tilgang
Aktuelle og fremtidige indsatser, initiativer og udviklingsprojekter
Tak for i dag

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Du kan også ringe på vores hovednummer 8779 6300 eller skrive til hej@komponent.dk. Så sørger vi for, at din henvendelse lander det rigtige sted, og du hører straks fra os.

BRB
Chefkonsulent
Bjarne Richter Bjelke
Gitte Hardahl Jensen
Koordinator
Gitte Hardahl Jensen