Formålet med kurset er at klæde nye medarbejdere på med en indsigt i hvad recovery-orienteret rehabilitering betyder for den professionelles rolle og relations-arbejde. Deltagerne bliver gennem fortællinger fra medarbejdere og borgere introduceret til hvad en recovery-orientereret tilgang betyder i praksis.

Deltagerne får via en række borgerfortællinger fra borgere og professionelle indblik i det gode og det mindre gode møde mellem socialpsykiatrien og personer med behov for støtte. Ud fra disse fortællinger introduceres recovery-orienteret rehabilitering som en faglig re-orientering. En bevægelse, der betyder meget for den professionelles rolle som facilitator og det at give plads til at møde den der søger hjælp som en erfaringsekspert. Deltagerne introduceres til Social- og Boligstyrelsens definition af recovery-orienteret rehabilitering og beskriver egne ønsker til personlig udvikling ud fra disse indsigter.

Indefra- og udefra-perspektiver introduceres som begreber og som ståsteder, der ofte mødes og brydes i det gode samarbejde og perspektiverne kobles til servicelovens formålsbestemmelser og arbejdet med håb ønsker og drømme. Deltagerne introduceres til LA2 som et perspektiv på konflikter og konflikthåndtering, med en insisteren på at arbejde med indefra perspektivet og de ressourcer og ønsker om trivsel, der er hos borgerne. Konkrete fortællinger fra praksis beskriver, hvordan trivsels-samtaler og trivselshandleplaner bruges i praksis.

 

Deltagernes udbytte:

Efter dagen har deltagerne fået:

  • Indblik i hvordan begreberne recovery og rehabilitering bygger på forskning om hvad der skal til for at få det bedre og undgå at sygdom begrænser livsudfoldelsen
  • Et rollekabinet med beskrivelser af den professionelles rolle i balancen mellem indefra og udfra perspektiv
  • Inspirationer til at styrke egen praksis

 

Et kursus fra Social- og Boligstyrelsen

Kurset afholdes af Substans Konsulenthus for Social- og Boligstyrelsen.

Kurset indgår i Social- og Boligstyrelsens kursustilbud til videns- og kompetenceløft i socialpsykiatrien. Kursustilbuddet skal bidrage til at styrke den igangværende udvikling af socialpsykiatrien mod recovery-orienteret rehabilitering. I recovery-orienteret rehabilitering er der fokus på at støtte borgerne i at leve så meningsfulde og selvstændige liv som muligt med udgangspunkt i deres egne håb, ønsker og drømme for fremtiden.

Kursustilbuddet  administreres af Komponent – Kommunernes udviklingscenter. 

 

Undervisere/oplægsholdere:

Undervisningen varetages af et hold af undervisere, som har bidraget indholdet. Hovedunderviser på dagen kan være:

  • Christian Buskjær, Chefkonsulent i Substans Konsulenthus
  • Rikke Asmussen, Chefkonsulent i Substans Konsulenthus
Varighed: 1 Dag
Se tid og sted for det valgte forløb
Online via Zoom
28. maj 2024 kl. 9.00 - kl. 15.00
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Se hvad prisen inkluderer

Kursustilbuddet er finansieret af Social- og Boligstyrelsens grundbevilling. Det er derfor gratis at deltage på online videnskurser og det er gratis at afholde videnskurser i egen organisation. Tryk på ‘Hold forløbet på din arbejdsplads’ for at ansøge om et videnskursus til dit tilbud.

Er du i målgruppen?

Nye medarbejdere i socialpsykiatrien, som ikke har tidligere erfaring med at arbejde med mennesker med psykiske vanskeligheder, og som heller ikke har en pædagogisk eller sundhedsfaglig uddannelse. Kurset kan desuden være relevant for samarbejdspartner fra:

  • Myndighedsområdet
  • Behandlingspsykiatrien
  • Jobcenteret

Program

Velkomst og introduktion til dagens læringspunkter
Mødet med kommunen - fortællinger fra praksis
Film
Egen refleksion og meningsmåling: Det gode møde
Oplæg: Recovery-orienteret rehabilitering som faglig re-orientering indføring i socialstyrelsens 8 principper
Pause
Opgave om hjælper roller
Oplæg: De professionelle roller og kerneopgaven beskrevet med servicelovens formålsbestemmelser
Grupperefleksion: Hjælperens forskellige roller
Oplæg: De fire recovery-værdier og opsamling på roller
Pause
Oplæg ved peer medarbejder: Indefra og udefra perspektivet de svære balancer og værdierne i spil
Egen refleksion: Mine udviklingsmål - interaktiv opsamling
Frokost
Oplæg: Konflikter med fokus på trivsel
Podcast og gåtur: Erfaringer med LA2
Oplæg: Case eksempel på arbejdet med trivselsplaner
Pause
Interview: Borgere og medarbejdere om gode relation
Grupperefleksion: Dagens vigtigste læringspointer og interaktiv opsamling
Oplæg: Opsamling på dagens vigtigste læringspointer
Tak for i dag

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

landskab
Koordinator
Malene Saron
Christian Buskjær Christensen
Chefkonsulent
Christian Buskjær Christensen
HP
Koordinator
Helle Hornsyld
Sarah Reintoft Henriksen
Koordinator | På barsel
Sarah Reintoft Henriksen