Vil du blive bedre til at støtte mennesker med forandret virkelighedsopfattelse? Så er dette videnskursus noget for dig. Du får en grundlæggende viden om hvad det vil sige at leve med psykoselidelser. Flere mennesker lever med psykiske vanskeligheder. Mange kan komme sig, hvis de får den rette støtte og hjælp.

På dette kursus fokuserer vi på psykiatrifaglig viden omkring forandret virkelighedsopfattelse. Med udgangspunkt i recovery-orienteret rehabilitering arbejder vi med, hvad det vil sige at leve med forandret virkelighedsopfattelse. Kurset har fokus på metoder som distraktionsteknikker og fokuseringsteknikker i relation til psykotiske symptomer. Kurset vil indeholde oplæg, diskussioner og gruppearbejde og vil komme omkring nedenstående temaer:

 • Forandret virkelighedsopfattelse jævnfør ICD-11, som dog relateres til ICD-10, hvor det er nødvendigt for forståelsen af de enkelte diagnoser
 • Borgerperspektiv - borgerens ressourcer
 • Den socialfaglige indsats
 • Viden om indsatser i behandlingspsykiatrien
 • Forebygge stigmatisering / af-stigmatisering
 • Kommunikation og relationsdannelse
 • Generelle metoder: Åben Dialog, Social Færdighedstræning, herunder problemløsningsstrategier.

I de rekvirerede kurser, vil der inden kursusstart være et formøde med henblik på at lave en forventningsafstemning og tilpasning af programmet, så indholdet på dagen giver mest mening for jeres organisation og medarbejdere.

 

Deltagernes udbytte 

Når du har deltaget på kurset vil du have en grundlæggende viden om hvad det vil sige at leve med forandret virkelighedsopfattelse. Du kan støtte mennesker med blandt andet skizofreni ud fra en recovery orienteret tilgang. Du får desuden viden om indsatser og metoder som sammen med recovery-orienteret rehabilitering kan hjælpe mennesker med forandret virkelighedsopfattelse. Du bliver således bedre til at begrunde dine pædagogiske valg i arbejdet med mennesker.

På kurset får du desuden mulighed for at bringe dine egne erfaringer i spil, ligesom du bliver inspireret af andres erfaringer på området.

For at gøre kurset praksisnært bedes du medbringe en case, som der arbejdes med udgangspunkt i på dagen.

 

Et kursus fra Social- og Boligstyrelsen

Kurset afholdes af VIA University College og Professionshøjskolen Absalon for Social- og Boligstyrelsen.

Kurset indgår i Social- og Boligstyrelsens kursustilbud til videns- og kompetenceløft i socialpsykiatrien. Kursustilbuddet skal bidrage til at styrke den igangværende udvikling af socialpsykiatrien mod recovery-orienteret rehabilitering. I recovery-orienteret rehabilitering er der fokus på at støtte borgerne i at leve så meningsfulde og selvstændige liv som muligt med udgangspunkt i deres egne håb, ønsker og drømme for fremtiden.

Kursustilbuddet  administreres af Komponent – Kommunernes udviklingscenter. 

 

Undervisere

I vil på dagen blive undervist af en af følgende undervisere:

 • Charlotte Malling,  Lektorsygeplejerske, MCN, Absalon

Charlotte har fra 1990 og frem til 2007 har sit aktive virke i psykiatrien –mange år på lukkede- og akutte afsnit, men også på åbne afsnit samt distriktspsykiatrien. Charlotte har siden 2007 undervist i psykiatriske udfordringer på sygeplejerskeuddannelsen, sygdomslære og kommunikation.  Hun har afholdt et utal af temadag og har faciliteret mange hundrede vejledninger gennem årene.

 • Diana Astrup Nielsen, Cand.pæd. i pædagogisk psykologi og Ergoterapeut, VIA

Diana har solid erfaring indenfor det socialpsykiatriske område, hvor hun som ergoterapeut har arbejdet med særligt socialt udsatte, der var karakteriserede ved psykosociale vanskeligheder, herunder psykisk lidelse, misbrug og/eller hjemløshed. Endvidere har Diana arbejdet som SKP (opsøgende kontaktperson), bostøttemedarbejder og medarbejder på et værested i Aarhus. Diana afsluttede desuden sin kandidatuddannelse i pædagogisk psykologi med et aktionsforskningsprojekt, omhandlende recovery i socialpsykiatrien.

 • Lars Urban. Cand. Psych. / Lektor

Lars har undervist I det socialpædagogiske og især i det specialpædagogiske felt i mange år. Inden undervisningstiden arbejdede han med at udvikle arbejdsmarkedsuddannelser i Vejle Amt. I 2012 blev han færdig med en efteruddannelse i ART, Aggression, Replacement, Training. Social færdighedstræning især for unge. Har kørt ART-projekt på ungdomsskolen i Viborg. Før han startede psykologistudierne var han bostøtte for misbrugere i Viborg Amt. Den kliniske psykologi og dermed specialpædagogikken har altid stået centralt i arbejdet, således f.eks. med social færdighedstræning for børn med diagnoser. Recovery og diagnoser indgår også som et væsentligt interessefelt

 • Hans Bo Banke, Adjunkt, Sygeplejerske, cand.pæd.soc VIA

Hans har arbejdet i psykiatrien siden 2003, hvor han har varetaget de fleste funktioner, herunder afdelingssygeplejerske, kliniks vejleder og kvalitetssygeplejerske samt konflikt- og deeskalerings instruktør. Foruden dette har han været tilknyttet regionens kompetencecenter siden 2010 som figurant, instruktør og underviser indenfor det psykiatriske fagområde.Hertil udviklet et fagdidaktisklæringsspil til ansatte i psykiatrien. Som ansat i VIA underviser Hans i psykiatri, pædagogik/didaktik og sociologi

 • Stina Rose Linderoth,  Adjunkt, Sygeplejerske, kandidat i sygeplejevidenskab(cand.cur.), Absalon

Stina har gennem sit virke som sygeplejerske og klinisk sygeplejespecialist i psykiatrien opnået stort specialekendskab og indgående viden om psykiatriske sygdomme, behandling og sygepleje. Hun har haft en central rolle i udvikling og organisering af forskellige behandlingsforløb og tilbud i hospitalspsykiatrien. Stina underviser på sygeplejerskeuddannelsen og underviser i psykiatri (sygdomslære, akutpsykiatri, psykiatrisk sygepleje mm.), klinisk lederskab, etik og neurologi

 • Charlotte Malling,  Lektorsygeplejerske, MCN, Absalon

Charlotte har fra 1990 og frem til 2007 har sit aktive virke i psykiatrien –mange år på lukkede- og akutte afsnit, men også på åbne afsnit samt distriktspsykiatrien. Charlotte har siden 2007 undervist i psykiatriske udfordringer på sygeplejerskeuddannelsen, sygdomslære og kommunikation.  Hun har afholdt et utal af temadag og har faciliteret mange hundrede vejledninger gennem årene.

 • Michelle Toftegaard,  Adjunkt, Sygeplejerske, cand. San. i sundhedsfremme og sundhedsstrategier, pædagogik og uddannelsesstudier, Absalon

Michelle er sygeplejerske med erfaring inden for social –og sundhedsfagligt arbejde med socialt udsatte, psykiske lidende mænd og kvinder, hjemløse og misbrugere fra sundhedsfagligt klinik på Vesterbro, stofindtagelsesrum og rusmiddel-center.

 

Sted og startdato
Online: 8. oktober 2024
Varighed: 1 Dag
Se tid og sted for det valgte forløb
Online via Zoom
8. oktober 2024 kl. 9.00 - kl. 16.00
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Se hvad prisen inkluderer
Kursustilbuddet er finansieret af Social- og Boligstyrelsens grundbevilling. Det koster 400kr. ekskl. moms at deltage på de regionale videnskurser, som dækker lokaleleje og forplejning. Det er gratis at afholde videnskurset i egen organisation. Tryk på ‘Hold forløbet på din arbejdsplads’ for at ansøge om et videnskursus til dit tilbud.
Er du i målgruppen?

Ledere og medarbejdere i socialpsykiatriske tilbud. Kurset kan desuden være relevant for samarbejdspartnere fra myndighed.                                                                                                                                                                                

Program

Velkomst, introduktion til dagens program samt underviser
Frokost bliver tilpasset programmet
Kort introduktion til de lovgivningsmæssige rammer
Pause
Forskningsbaseret viden om forandret virkelighedsopfattelse
Gode eksempler fra den kommunale praksis
Udviklingsinitiativer på området
Pause
Borgerperspektivet
Opsamling og afrunding af dagen
Tak for i dag

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

MASA1500x920_webfokus_ini.png
Koordinator
Malene Saron
Christina Dahl Madsen
Udviklingskonsulent | VIA
Christina Dahl Madsen
HP
Koordinator
Helle Hornsyld
Sarah Reintoft Henriksen
Koordinator | På barsel
Sarah Reintoft Henriksen